Економіка України за січень — травень 2017 року

Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 травня 2017 р. становила 42501,8 тис. осіб. Упродовж січня — квітня 2017 р. його чисельність зменшилася на 82,8 тис. осіб.

Порівняно із січнем — квітнем  2016 р. обсяг природного скорочення збільшився на 11,0 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — квітні 2017 р. становила 116,9 тис. осіб, померлих  —  202,3 тис. осіб.

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2017 р. становила 352,6 тис. осіб, із них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 80,1%.

Більш як половина загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець травня  2017 р. становив 1,3% населення працездатного віку, у сільській   місцевості  —  1,9%, у міських поселеннях  —  1,1%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у травні  2017 р., становила 299,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги у зв’язку з безробіттям становив 1966 грн, що дорівнює 61,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Доходи населення

У січні — квітні 2017 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю 10 осіб і більше) становив 6407 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 36,7%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, галузі інформації та телекомунікацій, професійної, наукової та технічної діяльності, а серед промислових видів діяльності  —  підприємств з виробництва основних фармацевтичних продуктів і препаратів, добувної промисловості й розроблення кар’єрів, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,3 — 4,2 раза.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, проте лише у трьох із них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ  —  10 233 грн, Донецька область  —  6922 грн та Київська  —  6525 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79,2% середнього в економіці, спостерігався в Чернігівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — квітні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. становив 119,7%.

Соціальний захист

У січні — квітні 2017 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1813,4 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 1195,7 тис., у сільській місцевості — 617,7 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні — квітні становила                2382,2 млн грн, з неї в міських поселеннях  —  1575,5 млн грн, у сільській місцевості  —  806,7 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство  у квітні становив 756,0 грн (у березні  —  1265,9 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — травні 2017 р. становив 106,2% (у відповідний період попереднього року  —  105,2%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 8,3%. Найбільше (на 47,2% та 34,5%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 10,1 — 3,1% стали дорожчими м’ясо і м’ясопродукти, цукор, молочні продукти й молоко, хліб, масло, маргарин, рис, макаронні вироби, безалкогольні напої, риба та продукти з риби. Відчутно (на 46,6%) знизилися ціни на яйця.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 6,9%, що передовсім пов’язано з підвищенням тарифів на електроенергію на 28,1%, утримання будинків та прибудинкових територій — на 20,2%, водопостачання на 11,8% і каналізацію — на 8,8%.

Ціни у галузі транспорту підвищилися на 7,5% переважно через подорожчання транспортних послуг на 13,0%, а також палива та мастил на 7,2%.

Підвищення цін у галузі зв’язку на 6,3% зумовлено подорожчанням поштових послуг на 66,8% і мобільного зв’язку на 9,0%.

Послуги освіти стали дорожчими на 1,8% здебільшого через підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 10,7%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — травні 2017 р. становив 106,7% (у відповідний період попереднього року  —  113,9%).

http://ukurier.gov.ua