Конференція "Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку" в Краматорську

Запрошуємо Вас прийняти участь у ХIV Міжнародній науково-технічній конференції "Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку".

Конференцію проводить Донбаська державна машинобудівна академія при підтримці провідних підприємст.

м. Краматорська з 31 травня по 2 червня 2016 р. у містах Краматорськ і Святогірськ.

Мета проведення конференції

Робота конференції спрямована на вирішення актуальних проблем важкого машинобудування, конструювання, виготовлення та експлуатації машин, верстатів, інструментів, розробку та впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій.

Основна тематика конференції

1. Сучасні проблеми машинобудування, метало­обробки, якості технологічних систем.

2. Нові напрямки розвитку процесів металообробки, металорізальних верстатів та інструментів.

3. Прогресивна техніка і технології для важкого машинобудування.

4. Нові інформаційні технології в управлінні виробництвом.

5. Проблеми інженерної освіти та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Матеріали конференції

Тези доповідей та статті публікуються на мовах оригіналу у фаховому збірнику "Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем".

Обсяг матеріалів: тез доповідей – 1 сторінка, статей – 4-6 сторінок. Для включення Вашої доповіді у програму конференції, а також своєчасного видання збірника робіт Вам необхідно надіслати до 16 травня 2016 р.:

заявку на участь;

тези доповіді, статтю, акт експертизи;

електронний носій з записом тез та статті;

англійською мовою: назву статті (тез),
прізвища та ім’я авторів, назву організації, анотацію, електронну адресу;

Зміст та структурна побудова статті повинні відповідати вимогам та зразку, наведених на сайті ДДМА http://www.dgma.donetsk.ua/kafedra-metalorizalni-verstati-ta-instrumenti.html.

Організаційний внесок

Для відшкодування витрат, що пов’язані з організацією конференції і виданням матеріалів, організаційний внесок учасників складає 100 грн.(в т.ч. ПДВ 20%) і включає оплату редакційних та видавничих витрат.

Оплата організаційного внеску можлива безпосередньо при реєстрації учасника.

Календар конференції

30-31 тарвня – прибуття до м. Краматорська.

31 травня о 1000 – відкриття конференції. Пленарне засідання, екскурсії на машинобудівні підприємства м. Краматорська.

31 травня-2 червня – секційні засідання м. Святогірськ.

2 червня – від’їзд учасників.

Проживання та харчування на території бази відпочинку «Сосенки» (м. Святогірськ). Вартість проживання (залежно від умов розміщення) – від 150 грн/добу. Триразове харчування в кафе (за бажанням) – 150 грн/добу.

 За попередньою заявкою може бути заброньований готель або гуртожиток у м. Краматорську.

Адреса оргкомітету

Україна,84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72, ДДМА, кафедра КМСІТ.

Тел.:  +38 0626 414782

+38 050 5653612

          Факс: +38 095 3989725

E-mail: msi@dgma.donetsk.ua

http://www.dgma.donetsk.ua