Міжнародна науково-технічна конференція "Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку"

ХV Міжнародна науково-технічна конференція "Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку", яку проводить Донбаська державна машинобудівна академія при підтримці Донецького наукового центру Національної академії наук і Міністерства освіти і науки України та провідних підприємств м. Краматорська відбудеться 30 травня - 1 червня 2017 р. у містах Краматорськ і Святогірськ.

Мета проведення конференції

Робота конференції спрямована на вирішення актуальних проблем важкого машинобудування, конструювання, виготовлення та експлуатації машин, верстатів, інструментів, розробку та впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій.

Основна тематика конференції

1. Сучасні проблеми машинобудування, металообробки, якості технологічних систем.

2. Нові напрямки розвитку процесів металообробки, металорізальних верстатів та інструментів.

3. Прогресивна техніка і технології для важкого машинобудування.

4. Нові інформаційні технології в управлінні виробництвом.

5. Проблеми інженерної освіти та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

 

Матеріали конференції  

Тези доповідей та статті публікуються на мовах оригіналу у фаховому збірнику "Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем".

Календар конференції

29-30 травня – прибуття до м. Краматорська. 30 травня о1000 – відкриття конференції. Пленарне засідання, екскурсії на машинобудівні підприєм ства м. Краматорська. 30 травня-1 червня – секційні засідання м. Святогірськ. 1 червня – від’їзд учасників.

 

 Адреса оргкомітету Україна, 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72, ДДМА, кафедра КМСІТ.

Тел.: +38 0626 414782 +38 050 5653612

Факс:+38 095 3989725

E-mail: msi@dgma.donetsk.ua