Науково-практична конференція «Лісівнича наука в контексті сталого розвитку»

29–30 вересня 2015 року у Харкові на базі Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (УкрНДІЛГА) відбулася Науково-практична конференція «Лісівнича наука в контексті сталого розвитку», присвячена 150-річчю від дня народження академіка Г.М. Висоцького, 90-річчю від дня народження професора П.С. Пастернака та 85-річчю від часу заснування Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.

Організатори ювілейного заходу: «Державна агенція лісових ресурсів України, Національна Академія наук України, УкрНДІЛГА, Товариство лісівників України. Конференцію відкрили В.П. Ткач, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, директор УкрНДІЛГА та В.П. Корнієнко, начальник відділу науки та зв’язків з громадськістю Держлісагенції України.

На пленарному засіданні було представлено доповіді щодо ролі УкрНДІЛГА у розвитку української лісівничої науки, внеску Г.Н. Высоцкого, родоначальника степового лісоведення та агролісомеліорації, у сучасну лісівничу науку та П.С. Пастернака у розвиток УкрНДІЛГА та лісівничої науки України. Зацікавила слухачів інформація щодо біотичної продуктивності лісів України в умовах глобальних викликів, трансформації гірських лісових екосистем та шляхів збереження та підтримання їх стабільності і стійкості, мікрофлори в етіології і патогенезі хвороб деревних рослин». Не залишилась без уваги доповідь щодо лісової політики України та шляхів її вдосконалення та сучасних проблем ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення.

Цікавими пройшли секції, присвячені лісознавству і лісівництву, лісовідтворенню, лісовій політиці, економіці, лісовпорядкуванню, інвентаризацію, моніторингу, сертифікації лісів, передовим інформаційним технологіям у лісовій галузі, ґрунтознавству, екології, селекції, мисливствознавству та захисту лісу.