Дещо про подання документів в електронному вигляді

Подання документів в електронній формі для проведення електронної перевірки

Платник може подати до органів Міндоходів в електронній формі документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, для проведення електронної перевірки. Такі документи створюються в електронній формі та зберігаються на електронних носіях інформації. Для цього потрібно дотримуватись умови щодо використання електронного цифрового підпису підзвітних осіб.

Документи для проведення електронної перевірки можуть бути надіслані до органу Міндоходів, в якому платник податків перебуває на податковому обліку, за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки.

Нагадаємо, що з 1 січня 2014 року Податковим кодексом України запроваджено механізм проведення електронних перевірок платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Згідно абз. 6 пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 ПКУ, електронна перевірка відноситься до категорії документальних позапланових невиїзних перевірок. Її ініціює сам платник, подаючи відповідну заяву в відповідний територіальний орган Міндоходів, в якому він перебуває на податковому обліку.

Формати документів, які пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів та подаються платником в електронній формі для проведення електронної перевірки і Порядок їх подання визначені у наказі Міндоходів від 31.12.2013 №898, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.02.2014 за №305/25082.

Доходи від підприємницької та незалежної професійної діяльності відображаються в одній податковій декларації

За результатами звітного року фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність, подає одну Податкову декларацію про майновий стан і доходи. Декларація подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. При заповненні такої декларації разом із доходами від незалежної професійної та підприємницької діяльностей відображаються інші доходи з джерел походження з України та іноземні доходи.«Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність, застосовуючи загальну систему оподаткування, повинна вести книгу обліку доходів та витрат», - про це повідомила в.о.начальника Західної ОДПІ м. Харкова Світлана Хайхан.

В Книзі відображаються отримані доходи та понесені протягом року витрати від здійснення обох видів діяльності. Форма Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядок її ведення затверджені наказом Міндоходів України від 16.09.13 № 481.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичними особами-підприємцями від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, визначений ст. 177 та 178 Податкового кодексу України.

Річну декларацію про майновий стан і доходи можна подати особисто, поштою або «електронкою»

Подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи до органів Міндоходів можна за вибором громадянина, а саме: в електронній формі з дотриманням умови реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством; надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; особисто платником або уповноваженою на це особою. При цьому поштове відправлення слід здійснити відповідно до граничного терміну подання річної декларації для громадян - 20 квітня 2014 року, а при поданні в електронній формі - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому минає такий граничний термін, тобто 30 квітня 2014 року”, - повідомляє заступник начальника Західної ОДПІ м. Харкова Віталій Прокопенко.

В електронній формі громадяни можуть подати податкову декларацію до контролюючих органів засобами електронної пошти через Інформаційний портал Міндоходів. Для того щоб подати податкову декларацію в електронній формі, платнику податків необхідно отримати електронний цифровий підпис, який безкоштовно видається Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів.

Збільшилися можливості пошуку «ЗІР»

У загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі Міндоходів – «ЗІР» покращилися умови пошуку інформації з питань оподаткування, митної справи, єдиного внеску та використання електронного цифрового підпису. Ресурс «ЗІР» дозволяє користувачам здійснювати пошук інформації по певному податку, напрямку діяльності, в т. ч. з використанням ключових слів, шляхом перегляду за певні періоди інформації, при цьому не лише по запитаннях-відповідях, але і по відповідях на письмові звернення, які були надані із використанням Бази знань, назвах нормативних та інформаційних документів.

У перспективі планується запровадження інтерактивних посилань на взаємопов’язані документи. Також, функціонал ресурсу передбачає можливість надання пропозицій з технічних питань його роботи шляхом використання «Форми зворотнього зв’язку», розміщеної в рубриці «Про ресурс».

Скористатися послугою можна за електронною адресою:

(http://zir.minrd.gov.ua) або через веб - портал Міндоходів (вкладка «Інформаційно - довідковий)

Документи, що підтверджують країну походження товару

Країна походження товару визначається з метою оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, заборон та обмежень щодо переміщення через митний кордон України, а також забезпечення обліку цих товарів у статистиці зовнішньої торгівлі.

Країна походження товару заявляється органу доходів і зборів шляхом подання оригіналів документів про його походження. Такими документами, зокрема, є: сертифікат про походження товару; засвідчена декларація про походження товару; декларація про походження товару; сертифікат про регіональне найменування товару. Якщо в документах про походження товару є розбіжності у відомостях про країну походження товару, або органом доходів і зборів встановлено інші дані, ніж ті, що зазначені у документах, декларант або уповноважена ним особа має право надати органу доходів і зборів для підтвердження даних про заявлену країну походження товару додаткові відомості.   Додатковими відомостями є такі, що містяться в товарних накладних, пакувальних листах, відвантажувальних специфікаціях, сертифікатах відповідності, якості тощо, митній декларації країни експорту, паспортах, технічній документації, висновках - експертизах відповідних органів, інших матеріалах, що можуть бути використані для підтвердження країни походження товару.  Перелік документів, що підтверджують країну походження товару, визначено у ст. 43 Митного кодексу України від 13.03.2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями.

Які передбачені пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

Відповідно до п.п. 265.3.1 п. 265.3 ст. 265 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток. 

Пунктом 265.4 статті 265 Кодексу передбачено пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а саме:база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 250 кв. метрів; 

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 370 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності). 

Міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями) (п.п. 265.4.2 п. 265.4 ст. 265 Кодексу).

Чи може ФОП - платник ЄП здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, в тому числі за межами території України?

Згідно із ст.5 Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність» із змінами та доповненнями (далі – Закон) зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. 

Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України «Про підприємництво» (ст.5 Закону). 

Статтею 4 Закону передбачені види зовнішньоекономічної діяльності, до яких, зокрема, належать експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили. 

Відповідно до п.291.3 ст.291 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим гл.1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою. 

Пунктом 291.5 ст.291 ПКУ визначені види діяльності, здійснюючи які фізичні особи - підприємці не можуть бути платниками єдиного податку. 

Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми (пп.5 пп.298.2.3 п.298.2 ст.298 ПКУ). 

Враховуючи вищенаведене, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність як на території України, так і за її межами, за умови, що ним не здійснюються види діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Затверджено новий пакет документів по маркам акцизного податку

Нормативна база щодо обігу та використання марок акцизного податку поповнилася ще одним документом, яким Міндоходів затвердило такі форми: 

  • звіт про використання марок акцизного податку; 
  • звіт про рух та залишки марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 
  • попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку; 
  • зведена заявка-розрахунок на виготовлення необхідної кількості марок акцизного податку; 
  • заявки-розрахунки на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 
  • журнал реєстрації імпортера (замовника) алкогольних напоїв, тютюнових виробів; 
  • журнали обліку видачі марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів вітчизняного виробництва та імпортного виробництва; 
  • реєстр повернутих марок акцизного податку. 

Наказ ДПАУ N 1021 від 24.12.2010 р., що затверджував аналогічні форми, буде визнано таким, що втратив чинність. 

Нагадаємо, що з 1 вересня 2013 р. запроваджено марки акцизного податку нового зразка для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва (Постанова КМУ N 188 від 13.03.2013 р.).

Справляння у 2014 році плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Порядок справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин у 2014 році регламентується ст. 263 розділу XI Податкового кодексу України. Платниками Плати визначено:

  • користувачів надр - визначених статтею 13 Кодексу України про надра суб'єктів цивільних відносин, які набули права користування ділянкою надр на підставі відповідного спеціального дозволу на користування надрами та провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення, в межах зазначених у таких Дозволах об'єктів надр;
  • уповноважених осіб у разі укладення власником Дозволу договору простого товариства (договір, який передбачає об'єднання майна) - одного з учасників такого договору про спільну діяльність, на якого договором покладено обов'язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності, та за умови, що один з учасників договору має відповідний Дозвіл. Відповідно до пп. 5 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Кодексу не можуть бути платниками єдиного податку підприємства, які здійснюють видобуток, реалізацію корисних копалин, крім осіб, що здійснюють виключно операції з реалізації корисних копалин місцевого значення.

Коли соціальна пільга не застосовується

Пунктом 169.2.3 п.169.2 ст.169 Податкового кодексу наведено перелік доходів фізичних осіб, до яких ПСП не застосовується, а саме до: доходів платника податку, інших, ніж зарплата; заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового забезпечення учнів, студентів та інших, що виплачуються с бюджету; доходу само зайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Затверджено новий порядок повернення помилково сплачених податків

Міністерство фінансів України спільно  з Міністерством доходів і зборів України наказом від 30.12.2013 р. № 882/1188 затвердили Порядок взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів і територіальних органів Державної казначейської служби України при здійсненні повернення платникам податків помилково чи/або надмірно сплачених сум грошових зобов'язань. 

Новий Порядок не розповсюджується на:

1) відшкодування ПДВ;

2) повернення платникам податків сум акцизного податку, сплачених на підставі підпунктів 222.1.2, 222.1.3, 222.2.2, статі 225 і 229 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), окрім сум акцизного податку, сплачених при придбанні акцизних марок, при поверненні їх продавцям;

3) попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних і інших платежів до/або під час митного оформлення і грошової застави;

4) повернення помилково чи/або надмірно перерахованих (внесених) платниками коштів, сплачених шляхом надання при митному оформленні податкового векселя;

5) виконання рішень судів щодо безперечного списання коштів, помилково або надмірно зарахованих до бюджетів.

При цьому, за наявності у платника податків податкового боргу повернення помилково чи/або надмірно сплачених сум проводиться тільки після повного погашення  такого податкового боргу платником податків.

Підставою для повернення помилково чи/або надмірно сплачених сум грошових зобов'язань служить заява, яка може бути подана платником податків протягом 1095 днів з дня виникнення помилково чи/або надмірно сплаченої суми.

Облік доходів і витрат фізосіб в електронному вигляді

Ще один сервіс з 1 січня 2014 року надається фізичним особам – підприємцям, які застосовують загальну систему оподаткування, які користуються «Електронним кабінетом платника податків». У підсистемі «Електронного кабінету» з цього року передбачено режим «Ведення Книги обліку доходів і витрат в електронному вигляді та формування податкової декларації».

Отже, з 01.01.2014р. фізичні особи – підприємці за власним бажанням можуть обрати електронну форму ведення Книги обліку доходів і витрат. У разі такого вибору їм необхідно за місцем обліку укласти договір на отримання посиленого сертифікату відкритих ключів, сформованих АЦСК ІДД Міндоходів.

У сервісі «Електронний кабінет платника податків» у режимі «Ведення Книги обліку доходів і витрат в електронному вигляді та формування податкової декларації» за допомогою електронного ключа формується заява на отримання Книги. Далі ця електронна заява надсилається до контролюючого органу за місцем податкового обліку через Інтернет.

Отримавши заяву, контролюючий орган реєструє її у реєстрі поданих заяв на отримання електронної Книги і протягом трьох робочих днів формує та надсилає платнику податків повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номера та дати реєстрації.

Після отримання фізичною особою – підприємцем повідомлення про реєстрацію Книги підсистема надає користувачу повний доступ до Книги в електронному вигляді. Ведення такої електронної Книги доходів і витрат здійснюється згідно з встановленим Порядком № 481. Записи в Книзі робляться за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Крім того, з 1 квітня 2014 року в електронному сервісі «Електронний кабінет платника податків» планується запровадження режиму формування Податкової декларації про майновий стан і доходи на підставі даних електронної Книги доходів і витрат. Зазначена Декларація у режимі реального часу передаватиметься до контролюючого органу у підсистему «Обробка податкової звітності та платежів» для формування квитанції про прийняття декларації та направлення зазначеної квитанції фізичній особі – підприємцю.

Запрошення в податкову за новою формою

Міністерством доходів і зборів України наказом від 06.02.2014р. № 120 затверджено форму повідомлення про запрошення платника податків, зборів, платежів або його представників до органу доходів і зборів.

Нагадуємо, що  відповідно до пп.20.1.1 п.20.1. ст.20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право  запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків). Зазначені запрошення повинні бути відповідним чином підписані та завірені печаткою контролюючого органу.

У разі направлення запрошення представникам платника податків, зборів, платежів в Повідомлені зазначаються П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи представника та платника податків, в інтересах якого діє представник.

Також, у запрошенні вказується податковий номер або серія та номер паспорта для фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право

Зміни у порядку зарахування єдиного внеску в рахунок майбутніх платежів

З 28.02.2014 року набрав чинності наказ Міндоходів України від 14.01.2014 року № 12, яким затверджено зміни до Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів.

Встановлено, що у разі помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на рахунок органу доходів і зборів, у якому платник не перебуває на обліку, такі кошти перераховуються шляхом оформлення розрахункового документа на  рахунки органу доходів і зборів, у якому платник перебуває на обліку.

Заява про повернення таких коштів подається платником, як і раніше, у довільній формі органу доходів і зборів, у який помилково сплачені суми. Строк переведення коштів з невідповідного рахунку на відповідний збільшено до двох робочих днів, а строк повернення таких коштів – до трьох робочих днів.

З початку року за водокористування суб’єкти господарювання сплатили 5,1 млн. грн.

Як повідомив начальник ГУ Міндоходів у Харківській області Андрій Роздайбіда, «Збільшення наповнень бюджету нашої країни та місцевих скарбниць, запорука фінансової стабільності громадян та виконання соціальних гарантій».

За словами фахівців управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій ГУ Міндоходів у Харківській області, в регіоні податок за водокористування сплачують 3735 осіб.

Нагадаємо, що відповідно до ст.323 Податкового кодексу України платниками збору за спеціальне використання води є водокористувачі – суб’єкти господарювання незалежно від форм власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи – підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

 Водокористувачі, відповідно до п.326.1. ст.326 ПКУ, самостійно обчислюють збір за спеціальне використання води щокварталу наростаючим підсумком з початку року.

 Збір обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об'єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок збору та коефіцієнтів.

Звітність з єдиного внеску подається до органів доходів і зборів

Подання звітності з єдиного внеску та його сплата як і раніше здійснюється до органів доходів і зборів.

Останнім днем подання звітних документів за лютий та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є 20 березня 2014 року.

Нагадуємо, що звітувати роботодавці, які використовують працю найманих осіб, повинні щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного місяця, за основним місцем своєї реєстрації.

Нараховані суми єдиного внеску страхувальники сплачують не пізніше 20 числа наступного місяця. Водночас для гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, останнім днем сплати є 28 число кожного місяця. 

ГУ Міндоходів у Харківській області: про боротьбу з підпільними казино

Співробітники оперативного управління ГУ Міндоходів у Харківській області викрили групу осіб, які під виглядом розповсюдження лотереї фактично організували зали з надання послуг ігорного бізнесу.

Так, у залах встановлювались апарати, які з метою прикриття фактичної діяльності були модернізовані таким чином, що нібито задіяні у розіграші різноманітних лотерей. Фактично ж вказана техніка особливо не відрізняється від тих ігрових автоматів, що використовуються у ігровій сфері. Однак процес ігри на вказаній техніці розпочинається після придбання клієнтом лотерейної картки, на яку зараховується ставка та виграш, або використання вказаної картки з метою розблокування купюроприймача, та отримання можливості безпосередньо робити ставки через нього.

Вказана інформація внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань співробітниками МВС у Харківській області, за ознаками злочину передбаченого ст. 203-2 КК України. Триває досудове розслідування.

Лише за 2013 рік у Харківській області оперативники виявили 16 фактів ведення ігорного бізнесу. У результаті проведених заходів вилучено 247 одиниць грального обладнання на загальну суму близько 730 тис. грн.

«У минулому році Харківським окружним адміністративним судом та Харківським апеляційним адміністративним судом було задоволено 5 адміністративних позовів ГУ Міндоходів у Харківській області, на загальну суму штрафних санкцій близько 44 млн. грн., - підкреслює начальник оперативного управління ГУ Міндоходів у Харківській області Олег Нарійчук.

Митний пост «Гоптівка» відвідали французи

Журналісти Франко-німецького телеканалу ARTE завітали до митного поста «Гоптівка».

Під час зустрічі з фахівцями Харківської митниці Міндоходів представники іноземного мас-медіа цікавилися обстановкою на українсько-російському кордоні, порядком проходження митного контролю та можливими змінами.

За словами начальника МП «Гоптівка» Олександра Малька, Харківська митниця сьогодні працює у штатному режимі - збільшення пасажиропотоку або кількості автотранспорту не спостерігається. В свою чергу, фахівці митниці здійснюють усі заходи, щоб сумлінні громадяни, які перетинають кордон, не відчували жодних незручностей.

«Наші зусилля направлені на виконання своїх головних завдань – забезпечення комфортних умов для громадян та представників бізнесу під час проведення митного контролю. В той же час, ми старанно відстежуємо тих «хто чесно жити не хоче», - зазначив Олександр Малько.

Посадовець також повідомив, що Харківська митниця Міндоходів продовжує ретельно захищати економічні інтереси держави. За його словами, саме забезпечуючи стабільність в економічному секторі, можна досягти соціального спокою в країні.

Після спілкування журналісти здійснили екскурсію по території митного посту і «на власні очі» переконалися, що на українсько-російському кордоні – все спокійно.

ГУ Міндоходів у Харківській області постійно тримає руку на «ПУЛЬСі»

За минулий місяць, кажуть фахівці управління обслуговування платників податків, на «Пульс» Міндоходів звернувся 41 мешканець регіону.

Найчастіше звернення стосувались питання звітності та реєстрації накладних – 24,4%, а також реєстрації платників ПДВ – 17,1%.

Окрім цього, зауважують фахівці територіального відомства, громадяни цікавились питаннями роботи Міндоходів, ЦОПів та перевірки суб’єктів господарювання.

Як зазначає начальник ГУ Міндоходів у Харківській області Андрій Роздайбіда, всі звернення були розглянуті у встановлені законодавством терміни.

Нагадаємо, що звернувшись на сервіс Міндоходів, заявник протягом трьох днів отримує в телефонному режимі роз’яснення з порушених питань з відповідним реагуванням на протиправні дії працівників на всіх рівнях.

Сто грамів «Істини» виявилися фальсифікатом

Отруєння сурогатами алкоголю – саме такий діагноз поставили лікарі Мерефянської  ЦРЛ 42-річному харків’янину. Придбавши з рук дві півлітрові пляшки горілки «Істина» Прайм» та випивши 100 грамів, він мало не лишився життя.

По заяві постраждалого співробітники податкової міліції ГУ Міндоходів у Харківській області викрили винуватця в отруєнні.

Ним виявився 28-річний мешканець Харкова. Спритний «підприємець» організував бізнес прямо у своїй квартирі. Там він змішував спирт невідомого походження з водою, розливав отриману суміш у півлітрові пляшки з-під горілки «Істина» Прайм», і саме зі своєї квартири продавав отриманий продукт, замаскований під горілку, місцевому населенню.

Під час оперативних заходів у «бізнесмена» було виявлено та вилучено 100 пляшок паленої горілки на загальну суму близько 3,5 тис. грн.

«Наразі за фактом незаконного виготовлення товарів з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров'я людей, порушена кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України», - розповідає начальник оперативного управління Олег Нарійчук.

Інформаційно-комунікаційний відділ  Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області