До уваги роботодавців та військовослужбовців, які звільнені з військової строкової служби!

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 № 185  затверджено Порядок використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби (далі – Порядок № 185).

Матеріальна допомога громадянам України, які звільнилися зі строкової військової служби, виплачується органами соціального захисту населення протягом місяця з дня взяття відповідної особи на військовий облік за місцем проживання.

Згідно з п. 4 Порядку № 185, така матеріальна допомога надається у розмірі:

- середньої заробітної плати на день призову, але не нижче мінімальної заробітної плати, встановленої на день призову (для громадян, які працювали на підприємствах, в установах і організаціях);

- мінімальної заробітної плати, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали).

Військові комісаріати протягом 10 днів з дати взяття особи на військовий облік звертаються до органів соціального захисту населення з поданням про виплату матеріальної допомоги (за формою, наведеною у Додатку до Порядку № 185), до якого додаються подані заявником:

- довідка з місця роботи про отримувану середню заробітну плату;

- копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;

- заява про перерахування матеріальної допомоги на рахунок банку.

Обчислення розміру середньої заробітної плати здійснюється підприємствами, установами та організаціями відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100, пунктом 8 якого передбачено, що у разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне  число робочих днів у розрахунковому періоді.

Розмір середньоденної заробітної плати обчислюється на підставі абзацу 1 пункту 8 вищезазначеного Порядку, відповідно до якого визначено, що нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна  (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, –  на число календарних днів за цей період.

Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.

Так, розмір допомоги розраховується за формулою:

СЗПд = (З1 + З2) / К1 х К2,

де: СЗПд – розмір середньої заробітної плати для нарахування допомоги, З1 – зарплата за перший місяць перед призовом, З2 – зарплата за другий місяць перед призовом, К1 – кількість фактично відпрацьованих днів за 2 місяці, К2 – середньомісячна кількість робочих днів за 2 місяці.

У разі виникнення запитань Ви можете звертатися до відділу з питань соціально-трудових відносин Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за адресою 61052, м. Харків, вул. Благовіщенська, 34, каб. 81, тел./факс: 712-40-37.