До відома платників податків

Подавати документи для митного оформлення через «єдине вікно» потрібно в електронному вигляді

Із запровадженням в дію автоматизованої системи «єдиного вікна» підприємцям більше не потрібно привозити до митниць паперові копії документів для митного оформлення. Завдяки нововведеній системі підприємці мають змогу, не виходячи з дому, надати перелік всіх необхідних документів і завершити своє митне оформлення. Нагадаємо, що з 1 серпня поточного року ДФС завершено розробку та розгорнуто все необхідне програмне забезпечення для функціонування «єдиного вікна». Воно складається з трьох частин: робочого місця митника, автоматів, які відповідають за прийняття повідомлень від декларанта та розсилку повідомлень за принципом «мовчазної згоди», та модуля для роботи суміжних служб.

Відповідальність особи, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, та своєчасно не зареєструвалась

Центральна ОДПІ нагадує, що відповідно до ст. 183 Податкового кодексу України будь – яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій понад1 млн.грн. Якщо особа, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, не подала своєчасно Заяву та, відповідно, не зареєструвалася як платник ПДВ, контролюючий орган зобов’язаний самостійно за результатами проведення документальної перевірки визначити суму податкового зобов’язання з ПДВ без врахування сум податку, нарахованих під час придбання товарів/послуг, та застосувати штраф у розмірі 25 відсотків (50 відсотків – при повторному порушенні) суми такого зобов’язання.

Статус неприбутковій організації необхідно підтвердити

Як звернув увагу начальник Ценральної ОДПІ м. Харкова Юрій Зайцев, у п.2 постанови КМУ від 13.07.16 року № 440 «Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (далі – Порядок № 440), яка набрала чинності 16.07.16 року, прописано спеціальний порядок підтвердження організаціями, які на 13.08.15 року були вже включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, свого неприбуткового статусу. Органи фіскальної служби протягом двох місяців із дня набрання чинності Порядка № 440 повинні  направити письмові запити.

Неприбуткова організація протягом місяця з дня отримання такого письмового запиту зобов’язана надати відповідь

Неприбуткова організація протягом місяця з дня отримання такого письмового запиту зобов’язана надати відповідь, що вона відповідає встановленим п.133.4 ПКУ вимогам, та завірені нею копії установчих документів (окрім тих, які оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.03 р.№755).Органи ДФС в місячний строк із дня отримання відповіді на свій запит і завірених копій відповідних паперів мусять:

 • включити неприбуткову організацію до нового Реєстру неприбутківців – якщо її установчі документи відповідають вимогам п.133.4 ПКУ;
 • надіслати неприбутківцю повідомлення про невідповідність – якщо його установчі документи не відповідають вимогам п.133.4 ПКУта /або ним подано не всі копії потрібних паперів.

Повернення переплати по ПДВ при анулюванні платника податку

Центральна ОДПІ м. Харкова нагадує, що  відповідно до п.184.7 ст.184 Податкового кодексу України (далі ПКУ) якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

У разі наявності переплати на момент ліквідації  платника ПДВ

Крім того, в разі наявності переплати на момент ліквідації  платника ПДВ, відповідно до ст.200'п.8 ПКУ, після анулювання реєстрації платника податку залишок коштів на його рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається. Тому платнику, разом з декларацією за останній звітний період, необхідно подати Додаток 4 «ЗАЯВА про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету» де зазначити реквізити рахунку на який буде повернуто переплату.

АМКУ затвердив нові рекомендаційні роз'яснення щодо розрахунків штрафів

На засіданні 9 серпня 2016 року АМКУ затвердив Рекомендаційні роз’яснення від 09.08.2016 р. №39-рр «Щодо застосування положень частин другої, п’ятої та шостої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», частин першої та другої статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної концентрації». Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету.

Зміни стосуються, зокрема:

 • підходу до розрахунку базового штрафу за порушення найбільшої, значної та помірної тяжкості. Так, для його визначення до початкового розміру штрафу застосовуються коефіцієнти, що враховують вплив порушення на суміжні ринки, соціальна значущість товару, а також рівень прибутковості діяльності, пов’язаної з порушенням;
 • можливості надання порушником обґрунтованого розрахунку розміру неправомірно отриманої вигоди  та/або втрат (збитку) особи (осіб), чиї права порушено внаслідок вчинення відповідних порушень законодавства про захист економічної конкуренції, з метою розрахунку базового розміру штрафу. Документ враховує коментарі, надані представниками  юридичних фірм, бізнесу та асоціацій після публікації проекту рекомендаційних роз’яснень та під час публічного обговорення, що відбулося 03.08.2016 р. Комітет є послідовним у підході до цього питання. Його позиція залишається незмінною: штраф за антиконкурентні порушення має перевищувати незаконно отриманий прибуток та мати стримуючий ефект, при цьому не усуваючи суб’єкта господарювання з ринку чи позбавляючи його можливості конкурувати.

Чи правомірне звільнення одинокої матері без подальшого працевлаштування

Стаття 184 КЗпП гарантує недопущення звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (далі — власник) певних категорій жінок, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації (далі — підприємство), коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. До таких категорій належать:

 • вагітні жінки;
 • жінки, які мають дітей віком до трьох років;
 • жінки, які мають дітей віком до шести років (у разі якщо дитина потребує домашнього догляду — на час відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку);
 • одинокі матері за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.

Ці гарантії поширюються також на:

 • батьків, які виховують дитину без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
 • опікунів (піклувальників).

Звільнення за пунктом 2 статті 36 КЗпП у зв’язку із закінченням строку трудового договору

Звільнення за пунктом 2 статті 36 КЗпП у зв’язку із закінченням строку трудового договору не належить до звільнення з ініціативи власника, тобто звільнення осіб, які належать до згаданих вище категорій, на цій підставі допускається. Однак відповідно до ст. 184 КЗпП у випадках їх звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору здійснюється обов’язкове їх працевлаштування. На період працевлаштування за такими особами зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців із дня закінчення строкового трудового договору. Згідно з п. 9 постанови Пленуму ВСУ від 06.11.1992 р. № 9 не може бути визнано, що власник виконав обов’язок по працевлаштуванню, якщо працівниці не була надана на тому ж або на іншому підприємстві інша робота або запропонована робота, від якої вона відмовилась з поважних причин (наприклад, за станом здоров’я). Отже, звільнення за п. 2 ст. 36 КЗпП особи, на яку поширюються гарантії, встановлені статтями 184 та 186-1 КЗпП, допускається лише у випадку письмової відмови цієї особи від запропонованої їй роботи без поважних причин. В іншому разі власник зобов’язаний працевлаштувати її на тому ж або іншому підприємстві.

Гарантії, встановлені статтями 184 та 186-1 КЗпП поширюються на одиноких матерів, які мають дитину до 14 років, та на одиноких матерів, які мають дитину-інваліда. Водночас ці гарантії не поширюються на одиноких матерів, які мають дитину, якій вже виповнилося 14 років, та матерів, які мають дитину-інваліда, але не є одинокими.

Зменшення фінрезультату до оподаткування на суму доходів у вигляді дивідендів: позиція Комітету ВРУ

 Нагадаємо, що Мінфін у листі від 25.07.2016 р. №31-11130-09-10/21370 роз'яснив, що платник податку на прибуток зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від:

 • платників податку на прибуток, для яких пп. 57.1-1.2 та 57.1-1.3 ПКУ передбачено особливості сплати авансових внесків при виплаті дивідендів, крім, платників, прибуток яких звільнений від оподаткування, та інститутів спільного інвестування;
 • платників єдиного податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток.

Помилково отримані кошти, повернені у 5-денний термін, не обкладаються ПДВ

Заступник начальника ДПІ Олена Губарєва повідомила, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Постачання товарів – це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Постачання послуг – це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Помилкове списання/зарахування коштів

Помилкове списання/зарахування коштів це - списання/зарахування коштів, унаслідок якого з вини банку або клієнта відбувається їх списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача. Підприємства (незалежно від форм власності) мають повертати платникам у п’ятиденний термін помилково зараховані на їхні рахунки кошти. Якщо власник рахунку не повернув у зазначений термін помилково одержані кошти, то їх повернення має здійснюватись у загальному претензійно-позовному порядку. Отже, якщо договірні відносини щодо постачання товарів/послуг між суб’єктами господарювання відсутні, то отримані неналежним отримувачем кошти, які повернуто у п’ятиденний термін, не підлягають оподаткуванню ПДВ. Такий висновок податківці роблять на основі норм пп. 14.1.185 та пп. 14.1.191 ПКУп. 185.1 ПКУ,  а також Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті та ст. 6 Указу Президента України від 16.03.1995 р. №227/95.

Що буде з помилково отриманими коштами, якщо їх не повернуто відправнику?

На думку фахівців ДФС такі кошти, якщо вони не повертаються платнику протягом звітного податкового періоду їх отримання, є доходом їх одержувача. Такої позиції вони дотримуються щодо єдинників («ЗІР», категорії консультацій 107.04 та 108.01.02). Зверніть увагу! Щодо ПДВ у роз’ясненні, яке розміщене у "ЗІР", податківці лояльніші, ніж у наведеному вище роз'ясненні ДФС у Запорізькій області («ЗІР», категорія консультації 101.02). Так, лише за наявності договірних відносин із платником помилково перерахованих коштів на предмет поставки товарів, надання послуг податкові зобов’язання нараховуються відповідно до ст. 187 ПКУ. В ситуації, що розглядається, таких договірних відносин немає, отже ПЗ з ПДВ не буде. Але ще раз звертаємо увагу, що думка податківців з цього приводу змінюється.

Затверджено форми документів, які будуть використовувати податківці при відшкодуванні ПДВ

 Мінфін наказом від 13.07.2016 р. №606 (зареєстрований у Мін'юсті 02.06.2016 р.) затвердив форми документів, що використовуються у процесі відшкодування сум ПДВ, а саме:

 • висновок про суми відшкодування податку на додану вартість;
 • журнал обліку висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих органами Державної фіскальної служби України до органів Державної казначейської служби України;
 • реєстр висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих до органів Державної казначейської служби України;
 • журнал реєстрації висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, отриманих органами Державної казначейської служби України від органів Державної фіскальної служби України;
 • звернення про підкріплення коштами для відшкодування податку на додану вартість;
 • рішення про перерахування коштів для відшкодування податку на додану вартість.

За зберігання металобрухту екоподаток не платимо

Як роз’яснюють фахівці ДФС,  не потрібно сплачувати екологічний податок за відходи, які утворилися у процесі їх діяльності та продаються як товар або використовуються у власному виробництві (у т.ч. металобрухт).

Водночас платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, які на підставі отриманих в установленому порядку дозволів розміщують відходи на власних територіях (об’єктах) або у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах, та не мають договорів з комунальними або спеціалізованими підприємствами на утилізацію та захоронення відходів.

Визначення податкового зобов’язання з ПДВ при здійсненні операції з переведення боргу

Як зазначив начальник центральної ОДПІ,  загальні положення щодо заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу) наведені у статтях 520-524 ЦКУ. Так, відповідно до зазначених статей боржник у зобов’язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. Правочин щодо заміни боржника у зобов’язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання. Новий боржник у зобов’язанні має право висунути проти вимоги кредитора всі заперечення, що ґрунтуються на відносинах між кредитором і первісним боржником. Відступлення права вимоги – це операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.

Згідно з п. 185.1 ПКУ об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.

Не є об'єктом оподаткування операції з торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями

Відповідно до пп. 196.1.5 ПКУ не є об'єктом оподаткування операції з торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи. Формування податкових зобов’язань з ПДВ та податкового кредиту за операціями з продажу та придбання товарів (послуг) здійснюється відповідно до п. 187.1 та пп. 198.1 та 198.2 ПКУ. Таким чином, якщо торгівля борговими зобов'язаннями здійснюється за грошові кошти (не передбачається постачання товарів / послуг), то за такою операцією у платника податків податкові зобов'язання з ПДВ не виникають, оскільки така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Увага! Зміни у декларації з податку на прибуток (оновлено)

Мінфін наказом 08.07.2016 р. №585 вніс зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Змін зазнав:

1) текст самої Декларації. Зокрема:

 • рядок 2 "Звітний (податковий) період 20_ року" заголовної декларації доповнено новими графами для поміток про базовий звітний період, за який звітує платник, що подає таку декларацію («Базовий звітний період квартал» і «Базовий звітний період рік»).  Це пов'язано з тим, що форма декларації з податку на прибуток єдина для всіх. Тому, щоб не плутатися з форматами декларацій, як це було при формуванні декларацій у деяких платників, таку позначку включили у заголовну частину. Про це ми писали тут. Тобто при поданні декларації потрібно поставити позначку, щоб при відправленні декларації податківцям потрапити у відповідний реєстр;
 • першу графу рядка за кодом 04 після слова та цифр "рядок 03" доповнено літерами "РІ";
 • першу графу рядка за кодом 06 після слова та цифр "рядок 05" доповнено літерами "ПЗ";          
 • назву розділу "Розрахунок щомісячного авансового внеску з податку на прибуток підприємств" викладено в такій редакції: "Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств";
 • першу графу рядка за кодом 26 викладено в такій редакції: "Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця8або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року" (Аналогічні зміни передбачено для першої графи рядка 26 у Додатку ВП). При цьому у новій редакції примітки до рядка детально прописано, коли платники податку будуть заповнювати цей рядок (див. зміст виноски);

Розрахунок авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, буде відображатися платником податку у декларації з податку на прибуток за три квартали 2016 року

 Правило сплати авансового внеску встановлено нормою п. 38 підрозд.4 розд. ХХ ПКУ. Нагадаємо,що розраховані у декларації суми авансових внесків є узгодженою сумою грошових зобов'язань. 

При цьому  платники податку на прибуток підприємств повинні будуть сплатити їх до 31 грудня 2016 року. 

 • примітку "7" після цифр "20" та "23" доповнено відповідно літерами "АВ" та "ПН";
 • примітки "8" та "9" викладено в такій редакції:

2)  Додаток АВ до рядка 20 АВ декларації та додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації викладено в новій редакції.

Доповнено таблицю 1 після рядка за кодом 21 новими рядками

3)  У додатку ПН до рядка 23 ПН декларації:

 • доповнено таблицю 1 після рядка за кодом 21 новими рядками. А саме:

22 - Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України

23 - Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України

24 - Доходи за операціями з розміщення державних деривативів та доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом відповідно до пункту 37 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України;

Зміни наберуть чинності з дня офіційного опублікування Наказу №585. 
Наразі дата опублікування не відома.

Коли будемо звітуватись за новою формою?

Відповідно до п. 46.6 ПКУ, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Наразі податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, є календарні квартал, півріччя, три квартали, рік (хоча більшість платників звітує саме за підсумками року).

Наказ №585 буде опубліковано у серпні 2016 р

        Отже, якщо Наказ №585 буде опубліковано у серпні 2016 р., вперше нова декларація має подаватися:

 • тими, хто застосовує квартальний звітний період – за підсумками 2016 року;
 • а тими, для кого встановлено річний звітний період – вже за підсумками 2017 року.

Але дуже сумнівно, що податківці будуть так довго чекати. Новий зміст рядку 26 "Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця8 або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток (((додатне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року9"  нової редакції декларації свідчить про те, що  нову форму платники з квартальним звітним періодом повинні будуть подати за підсумками ІІІ кварталу 2016 року. 

А платникам з річним звітним періодом податківці найімовірніше порадять подавати декларацію за новою формою вже за 2016 рік.

Телефонні розмови в особистих цілях: як впорядкувати ПДВ?

Відповідно до п. 198.3 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

 • придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;
 • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті. Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Платник податку згідно з п. 198.5 ПКУ зобов’язаний

При цьому платник податку згідно з п. 198.5 ПКУ зобов’язаний:

 • нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ,
 • скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності платника податку.Тобто якщо платник не може підтвердити виробничий характер телефонних переговорів або телефонні переговори проводилися працівниками в особистих цілях, то згідно з п. 198.5 ПКУ платник зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання.При цьому при отриманні від працівника платника податків компенсації вартості послуг зв’язку додаткового об’єкта оподаткування ПДВ не виникає.

Держслужбовці раз на рік можуть отримати допомогу для вирішення побутових питань

Кабмін постановою від 08.08.2016 р. №500 затвердив Порядок надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Зокрема, передбачено, що така допомога надаватиметься державним службовцям один раз на рік у розмірі їх середньомісячної заробітної плати. Рішення про її надання прийматиметься керівником державної служби у державному органі у межах затверджено фонду оплати праці. Державним службовцям, переведеним з одного державного органу в інший, матеріальна допомога надається за умови, що вони не отримували її за попереднім місцем роботи у році, в якому були переведені.

ДФС нагадує: про несправний РРО слід повідомити податкову

Як нагадав Юрій Зайцев, відповідно до ст. 3 Закону про РРОсуб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані при виявленні несправностей РРО, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування. Окрім того, протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі слід повідомити про це контролюючий орган, у якому суб’єкт господарювання зареєстрований платником податків.

Про інформацію щодо стану електронного рахунка

Платник ПДВ має право отримувати у ДФС інформацію про стан свого електронного рахунка (в тому числі додаткових електронних рахунків), а також суму податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, – повідомляють в Центральній ОДПІ м. Харкова.

Звертайтесь до сторінок офіційного видання органів ДФС!

Центральна ОДПІ м. Харкова рекомендує  передплатити офіційне видання органів Державної фіскальної служби України –  щотижневий журнал «Вісник, право знати все про податки і збори», який завжди запропонує найоперативнішу і корисну інформацію щодо податкового і митного законодавства.

Про декларування доходів громадян

Відповідно до п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу України фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Щодо Повідомлення про відкриття електронного рахунка платнику акцизного податку з реалізації пального

В податковій нагадують, що Казначейство відповідно до вимог ст. 69 ПКУ надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка платника податку не пізніше операційного дня, що настає за днем його відкриття. Після надходження такого повідомлення ДФС інформує платника податку про реквізити його електронного рахунка (п. 18 розд. ІІІ Порядку № 113).

Антикорупційний сервіс «Пульс» дає можливість поскаржитися на неправомірні дії

За допомогою антикорупційного сервісу «Пульс» можна поскаржитися на неправомірні дії або бездіяльність працівників Державної фіскальної служби, оперативно та в повному обсязі вирішити суперечливі питання, які виникають у сфері адміністрування податків та у митній сфері. Телефон цілодобової лінії сервісу «Пульс» – (044) 284-00-07.

Щодо подання декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Підпунктом 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України визначено, що платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне, від земельної ділянки за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Граничним терміном подання декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є 19 лютого звітного року, – нагадують податківці.

База оподаткування податком на доходи фізичних осіб

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування податком на доходи фізичних осіб визначається як нарахована заробітна плата зменшена на суми страхових внесків, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності, передбачених п. 164.6 ст. 164 ПКУ, але без зменшення на суму єдиного внеску. При цьому, доходи у вигляді заробітної плати оподатковуються за ставкою 18 відсотків, - роз’яснюють в податковій.

Сервіс «Реєстр платників ЄП», який розміщений на офіційному веб-порталі ДФС

На офіційному веб-порталі ДФС України (www.sfs.gov.ua) створений банер «Реєстр платників єдиного податку», який знаходиться на головній сторінці веб-порталу.      Для перевірки відомостей, що містяться в реєстрі платників єдиного податку, достатньо здійснити пошук за податковим номером (серією та номером паспорта) або найменуванням (ПІБ) платника податків.

Заповнення поля «Призначення платежу».  Відповідальність

Податківці нагадують, що у разі заповнення поля «Призначення платежу» документа на переказ платежів до бюджету (платіжного доручення) з порушенням вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів (наказ Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666) відповідальність чинним законодавством не передбачена.

Своєчасно сплачуємо ПДВ до бюджету

Податківці нагадують, що згідно із п. 202.1 ст. 202 р. V Податкового кодексу України для платників ПДВ звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених Кодексом, календарний квартал. Пунктом 57.1 ст. 57 р. ІІ та ст. 203 р. V ПКУ визначено, що платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ.

Інформацію стосовно бізнес-партнерів шукайте на офіційному сайті ДФС України

На офіційному веб-сайті ДФС України (www.sfs.gov.ua) створений банер «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який знаходиться на головній сторінці веб-сайту. Зокрема, для перевірки надійності ділового партнера достатньо знати його код ЄДРПОУ або його назву.

Про заповнення і подання податкової звітності з ПДВ

В Центральній ОДПІ м. Харкова повідомляють, що Форми та Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289. Відповідно до п. 10 розд. III Порядку № 21 додатком до декларації є, зокрема, заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4) (додаток 4).

Заява щодо застосування спрощеної системи оподаткування

На підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у рядку 4 заяви про застосування спрощеної системи оподаткування  зазначають дані документа, що підтверджують державну реєстрацію такого платника податків (назва, номер та дата), - повідомляють В Центральній ОДПІ м. Харкова.

До уваги платників Центральної ОДПІ м. Харкова щодо отримання ліцкнзії!

Для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами можна звертатись до ЦОП Центральної ОДПІ м. Харкова з наданням необхідних документів згідно вимог діючого законодавства.

Центральна ОДПІ м. Харкова