Охорона праці та невиробничий травматизм

Шановні громадяни!

Якщо ви отримали невиробничу травму, ви маєте право на розслідування даного нещасного випадку, згідно «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року № 270.

Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти не пов'язані з виконанням трудових обов'язків травми, у тому числі отримані внаслідок падіння, отруєння, заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо (далі - нещасні випадки), які призвели до ушкодження здоров'я або смерті потерпілих.

Факт ушкодження здоров'я внаслідок нещасного випадку встановлює і засвідчує лікувально-профілактичний заклад. Документом, який підтверджує ушкодження здоров'я особи, є листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу. Нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий, у складі голови комісії - посадова особа, яку визначає керівник організації, і членів комісії - керівника відповідного структурного підрозділу, представника профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноваженого трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки. Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, листка непрацездатності або довідки  лікувально-профілактичного закладу.

У разі відмови організації провести розслідування нещасного випадку потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, може звернутися до районної адміністрації, за місцем настання нещасного випадку, яка вирішує питання щодо проведення цього розслідування.

Непрацюючі громадяни з приводу розслідування нещасних випадків невиробничого характеру також можуть звертатись до районних адміністрацій, за місцем настання нещасного випадку.

Розслідування нещасних випадків проводиться з метою визначення їх обставин та причин. На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним випадкам невиробничого травматизму, потерпілим надається можливість для подальшого вирішення питань їх соціального захисту.

Відділ з питань охорони праці та невиробничого травматизму

управління праці та соціального захисту населення

адміністрації Ленінського району Харківської міської ради