Постачальники металобрухту звільнені від оподаткування

Згідно з пунктом 23 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями), до 01.01.2017 року продовжено режим звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання, у тому числі операцій з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Разом з тим ПКУ встановлено, що переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів мають бути затверджені Кабінетом Міністрів України. Пунктом 5 Указу Президента України від 10 червня 1997 року № 503/97 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно - правових актів та набрання ними чинності" встановлено, що нормативно - правові акти КМУ набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не передбачено в цих актах. Акти КМУ, які визначають права і обов’язки громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях. Враховуючи те, що Постанову Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 136 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 15" опубліковано 31.03.2015 року («Урядовий кур’єр», № 58), вона набула чинності з 31.03.2015 року. Таким чином, варто зауважити, що з 01.01.2015 по 30.03.2015 включно операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, оподатковувались в загальному порядку з нарахуванням ПДВ за ставкою 20 відсотків. Починаючи з 31.03.2015 року відповідно до Постанови № 136 режим звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання, у тому числі операцій з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів продовжено до 01.01.2017 року.

До якого фіскального органу та за якою формою необхідно подавати звітність по ЄВ починаючи з 01.06.2015 року

Відповідно до п. 4 частини 2 ст. 6 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) зобов’язані подавати звітність та сплачувати до контролюючого органу за основним місцем обліку платника ЄВ у строки, порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Починаючи з 01.06.2015 року звіт щодо сум нарахованого ЄВ подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника до фіскального органу за основним місцем реєстрації платника. Форми та строки подання звітності передбачено розд. ІІІ наказу Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 «Про Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який розміщено на офіційному веб – порталі ДФС України за адресою: http://sfs.gov.ua/Головна>Законодавство>Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування >Накази.

Як виправити показники щодо залишків від’ємного значення, відображені у податковій звітності з податку на додану вартість за звітний період лютий 2015 року та послідуючі звітні періоди?

Детальні роз’яснення щодо особливостей заповнення податкової декларації з ПДВ за лютий 2015 року та послідуючі звітні періоди надано листом ДФС України від 06.03.2015 № 7796/7/99-99-19-03-02-17. Найпоширенішою помилкою, допущеною платниками при поданні податкової звітності за лютий 2015 року та послідуючі звітні періоди, було неправильне відображення суми залишків від’ємного значення попередніх звітних періодів станом на 1 лютого 2015 року. Платники, які не здійснили звірку залишків від’ємного значення станом на 01.02.2015 у розрізі податкових періодів їх виникнення, не в повній мірі вказали такі залишки в колонках 2–5 таблиці 1 додатку 2 до декларації, або вказали суми податку, які перевищують залишки від’ємного значення попередніх звітних періодів або задекларованих ними сум до бюджетного відшкодування, які обліковуються в ІКПП. Зазначене призводить до необхідності подання платниками податку уточнюючих розрахунків для виправлення неправильних показників, відображених у податковій звітності з податку на додану вартість за лютий 2015 року та послідуючі звітні періоди. Сутність будь-якого коригування полягає у приведенні помилково відображених показників до правильних шляхом їх зменшення (збільшення) на відповідну величину. Таким чином, для того, щоб виправити помилку, допущену при заповненні таблиці 1 додатка 2 до податкової звітності з ПДВ за лютий 2015 року, або послідуючі звітні періоди (в разі необхідності), необхідно заповнити уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ за відповідний звітний період та разом з уточнюючим розрахунком подати додаток 2 до декларації. В таблиці 1 додатка 2 до декларації, який подається разом з уточнюючим розрахунком, необхідно вказати: – зі знаком "+" суму залишків від’ємного значення попередніх звітних періодів станом на 1 лютого 2015 року, яка не була врахована в колонках 2–5 таблиці 1 додатку 2 (повністю або частково) до декларації за відповідний звітний період; – зі знаком "–" суму таких залишків, яка була зайво вказана в колонках 2–5 таблиці 1 додатку 2 до декларації за відповідний звітний період. За аналогічним принципом заповнюються і інші колонки таблиці 1 додатку 2, у яких завищені або занижені показники, а також коригуються показники декларації, в яких завищені (занижені) показники. Значення рядка "Усього" колонки 6 таблиці 1 додатка 2 до декларації, який подається разом з уточнюючим розрахунком, повинно дорівнювати значенню колонки 6 рядка 26 розділу ІV уточнюючого розрахунку.

Виправлення помилок при заповненні текстового поля "а" перед таблицею 1 додатка 2 до декларації

Неправильне відображення в додатку 2 до декларації від’ємного значення попередніх звітних періодів та сум ПДВ, що задекларовані до відшкодування у податкових (звітних) періодах до 01.02.2015, призводить до неправильного заповнення текстового поля "а" перед таблицею 1 додатка 2 до декларації за лютий 2015 року або послідуючі звітні періоди та неправомірне збільшення на таку суму реєстраційної суми, і в цілому суми, визначеної за формулою. Як наслідок – неправомірне завищення податкового кредиту у наступних звітних періодах. Текстове поле "а" перед таблицею 1 додатка 2 може бути заповнене в межах значення рядка "Усього" графи 14 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, в якому платник визначив для себе необхідність заповнення цього поля. В тому звітному періоді, в якому реєстраційна сума була збільшена на відповідний показник, така сума вказується в графі 7 таблиці 1 додатка 2 до декларації. Якщо платником завищено суму, яка відображена в текстовому полі "а" перед таблицею 1 додатка 2 до декларації за лютий 2015 року або послідуючі звітні періоди, така помилка виправляється шляхом подання уточнюючого розрахунку та додатка 2 до декларації. В текстовому полі "а" перед таблицею 1 додатка 2 до декларації, який подається до такого уточнюючого розрахунку, із знаком "–" вказується різниця, на яку має бути зменшено значення поля "а" звітного періоду, який виправляється. На зазначену суму буде зменшена реєстраційна сума в звітному періоді, у якому подано уточнюючий розрахунок. Крім того, при коригуванні реєстраційної суми обов’язковому коригуванню підлягає сума, на яку збільшено податковий кредит наступного звітного періоду. Щоб не допускати таких помилок надалі, слід звернути увагу, що у графі 7 додатка 2 до декларації з ПДВ має бути обов’язково відображений показник, на який у звітному періоді, за який подається така декларація, збільшено реєстраційну суму по формулі та який у додатку 2 до декларації з ПДВ за попередній звітний період відображався в текстовому полі "а". З метою виключення випадків помилкового повторного заповнення поля "а", внаслідок чого відбудеться «задвоєння» реєстраційної суми та неправомірне завищення на таку суму податкового кредиту наступного звітного періоду, слід перевіряти правильність обрахунку значення графи 14 поточного звітного періоду. Починаючи з 1 лютого 2015 року уточнюючі розрахунки до податкових декларацій з ПДВ складаються за формою та в порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044, в тому числі і до податкових декларацій з ПДВ за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року.

Порядок стягнення коштів за рішенням керівника контролюючого органу

Пунктом 32 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу передбачено, що у випадках, коли податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов’язання, самостійно визначеного платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у встановлені Кодексом строки, стягнення коштів здійснюється за рішенням керівника контролюючого органу без звернення до суду за умови, якщо такий податковий борг перевищує 5 мільйонів гривень та відсутні зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань. При цьому стягнення коштів з рахунків такого платника у банках здійснюється на підставі рішення про стягнення коштів з рахунків такого платника у банках, яке є вимогою стягувача до боржника, що підлягає негайному та обов’язковому виконанню шляхом ініціювання переказу у платіжній системі за правилами відповідної платіжної системи. Вказане положення набрало чинності 1 січня 2015 року і діє до 1 липня 2015 року. Поряд з тим зазначимо, що загальні засади списання банком коштів з рахунків платників податків/суб’єктів господарювання за ініціативою органу стягнення (органу державної фіскальної служби) встановлено главою 12 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, а форму інкасового доручення (розпорядження) наведено у додатку 24 до цієї Інструкції. Водночас зазначаємо, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 14 травня 2015 року № 273 «Деякі питання стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу», якою визначено, що стягнення готівки у випадках, передбачених пунктом 32 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» Кодексу здійснюється у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 «Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України». Постанова № 273 опублікована у виданні «Офіційний вісник України» № 40 та набрала чинності 29.05.2015».

Військовий збір при обміні валюти відтепер не утримується

Західна ОДПІ м. Харкова повідомляє, що відповідно до положень Закону України від 12.05.2015р. №381 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо військового збору», скасовано оподаткування військовим збором доходів від операцій з валютними цінностями. Закон № 381 оприлюднено 10 червня 2015 року в газеті «Голос України», він чинний з дня, наступного за днем опублікування - з 11 червня п.р.

Підприємці, які звільняються від проведення перевірок з РРО

Платники єдиного податку другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці), крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, які з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року включно почали застосовувати у власній господарській діяльності зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій, з дати початку застосування реєстраторів розрахункових операцій до 1 січня 2017 року звільняються від проведення відповідно до норм Податкового кодексу України перевірок з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій. Такі зміни передбачені Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи». Як відомо, починаючи з 1 липня 2015 року фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку третьої групи зобов‘язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій. А з 1 січня 2016 року РРО застосовуватимуть платники єдиного податку другої групи.

З 1 липня 2015 року РРО застосовуються тільки фізичними особами на спрощеній системі з річним доходом від 1,5 млн. грн. до 20 млн.грн.

Наприкінці минулого року Верховною Радою України було прийнято ряд змін до чинного законодавства, зокрема, у сфері готівкового обігу. Так, Законом України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі – Закон №71) внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) і, зокрема, Закону України від 06 липня  1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон №265). Основною зміною є те, що відповідно до пункту 296.10 Кодексу платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи-підприємці) груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО). При цьому зазначені зміни, відповідно до Прикінцевих положень Закону №71, вступають у силу: - для платників єдиного податку третьої групи - з 1 липня 2015 року (обсяг доходів за календарний рік до 20 млн. грн.); - для платників єдиного податку другої групи - з 1 січня 2016 року (обсяг доходів за календарний рік до 1,5 млн. грн.). Зазначене не стосується тих платників єдиного податку другої і третьої (фізичні особи-підприємці) груп, які здійснюють діяльність на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, тобто такі платники податків у таких випадках не застосовують РРО. Водночас, змінами до Перехідних положень Кодексу (пункт 28) встановлено, що платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп, крім визначених у пункті 296.10 Кодексу, які з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року включно почали застосовувати у власній господарській діяльності зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО, з дати початку застосування РРО до 1 січня 2017 року звільняються від проведення відповідно до норм цього Кодексу перевірок з питань дотримання порядку застосування РРО. Таким чином, державою передбачено стимулювання платників єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп, крім визначених у пункті 296.10 Кодексу, щодо встановлення та застосування РРО до 1 липня 2015 року – це дасть їм змогу уникнути проведення перевірок з питань дотримання порядку застосування РРО до 1 січня 2017 року (пункт 28 Перехідних положено Податкового кодексу). Законодавством передбачена ще одна преференція для користувачів електронних контрольно-касових апаратів, що подають до органів фіскальних органів тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій (Z-звіти), зареєстрованих та введених в експлуатацію до 01.01.2015. Для них встановлено перехідний період тривалістю 1 рік для доопрацювання або заміни існуючої касової техніки на таку, яка забезпечує подання по електронних каналах зв’язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків. Довідково: Всього в м. Харкові та області зареєстровано 77138 платників єдиного податку фізичних осіб 2-ої та 3-ої групи. З них тільки 7% з 1 липня поточного року повинні використовувати РРО при розрахунках з покупцями.

Харківським підприємцям розповіли про новації в застосуванні РРО

Днями в приміщенні ГУ ДФС у Харківській області відбулось засідання «круглого столу» з представниками бізнес спільноти регіону на тему «Новації у застосуванні РРО у 2015 році». Під час заходу податківці ознайомили присутніх із змінами при проведенні розрахункових операцій, які набули чинності з 2015 року. Також на цьому засіданні були обговорені проблемні питання та надані практичні поради щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій суб’єктам господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування. Так, начальник відділу контролю за проведенням розрахункових операцій та проведення фактичних перевірок управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області Баграт Хачатурян розповів присутнім, що платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій. Не встановлюють також касові апарати підприємці другої та третьої групи - платники єдиного податку при здійсненні підприємницької діяльності на ринках та під час продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної торгівлі. Усі інші платники єдиного податку при здійсненні готівкових розрахунків зобов’язані застосовувати РРО. При цьому, застосування РРО необхідно розпочати не пізніше 1 липня 2015 року - платниками єдиного податку третьої групи та 1 січня 2016 року - платниками єдиного податку другої групи. В ході зустрічі платники дізналися про те, що передбачено мораторій на перевірки платників єдиного податку, які використовують у своїй діяльності РРО, та умови, за яких він діятиме. В свою чергу начальник управління комунікацій ДФС області Яна Чуб звернула увагу, що від застосування РРО звільняються фізичні особи підприємці другої та третьої групи єдиного податку, які здійснюють свою діяльність на ринках або при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі. Присутні зауважили, що у теперішній час існує питання стосовно визначення статусу «ринок». Податківці запевнили, що вже надіслані запити до Харківської міської ради щодо отримання переліку ринків у місті. На завершення заходу податківці порекомендували підприємцям, які здійснюють свою діяльність без застосування реєстраторів розрахункових операцій, але повинні будуть їх застосовувати у подальшому, не зволікати і не відкладати на останній місяць процедуру реєстрації РРО в контролюючому органі.

«Швидка» методологічна допомога Головного управління фіскальної служби області фахівцям податкових інспекцій

У зв’язку з великою кількістю змін, які необхідно своєчасно доводити до платників податків та впроваджувати у роботі, фахівці ГУ ДФС у Харківській області провели спільне економічне навчання для підрозділів оподаткування юридичних осіб, доходів і зборів з фізичних осіб та комунікацій м. Харкова та області у режимі відео - селекторного зв’язку. Багато змін до податкового та митного законодавства, а також адміністрування ЄСВ було внесено за минулий період 2015 року: впровадження електронного адміністрування ПДВ, застосування понижуючого коефіцієнту при нарахуванні ЄСВ тощо. Також набули чинності накази Міністерства фінансів України від14.04.2015 № 435 та від 07.05.2015 року № 449, які приведені у відповідність до норм Закону України від 02.03. 2015 року № 219-VII «Про внесення змін до розділу VIIІ «Прикінцеві та перехідні положення «Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Тож фахівці Головного управління розповіли про впровадження системи електронного адміністрування ПДФ, порядок заповнення декларації з податку на додану вартість. Акцентували увагу на змінах в адміністрування єдиного соціального внеску та нюансах нової декларації з ЄВС. Наприкінці навчання були надані відповіді на запитання фахівців податкових інспекцій та підкреслено, що необхідно провести відповідну роз’яснювальну роботу серед платників податків.

Про авторське право і суміжні права

ГУ ДФС у Харківській області нагадує, що згідно до вимог статей 15, 32, 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» умовою для законного публічного використання музичних творів, фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань – є отримання дозволу (ліцензії) від суб’єктів авторського права і суміжних прав (правовласників) або організацій колективного управління. Надання дозволу (видача ліцензії) на використання музичних творів, фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань оформлюється у вигляді ліцензійного договору. Одними з найпоширеніших суб’єктів господарювання, які під час здійснення своєї діяльності використовують музичні твори, фонограми, відеограми та зафіксовані у них виконання, є підприємства громадського харчування і торгівлі, розважальні заклади, а також заклади побутового обслуговування населення, що виражається у формі як безпосереднього, так і опосередкованого (фонового озвучування приміщення закладу) використання. Подібне використання музичних творів, фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань підпадає під визначення статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» – публічне виконання. Публічне виконання музичних творів, фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань як об’єктів авторського права та суміжних прав, без отримання дозволу (ліцензії), відповідно до ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» є порушенням авторського права і суміжних прав, що відповідно до вимог чинного законодавства України може тягти за собою наступні види відповідальності:·- у разі відсутності дозволу (ліцензії) настає адміністративна відповідальність за ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкцією передбачено штраф до 3400 грн. з конфіскацією обладнання, за допомогою якого скоєне правопорушення (тобто використовується музика); - якщо при використанні музичних творів, фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань без дозволу (ліцензії) авторам, виконавцям, виробникам фонограм чи/або відеограм заподіяно значної шкоди, у цьому випадку може наставати кримінальна відповідальність за ст. 176 Кримінального кодексу України; - відповідно до п. «г» ч. 2 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» у разі відсутності дозволу (ліцензії) суд в рамках цивільного (господарського) судочинства має право винести рішення про виплату компенсації у розмірі від 10 мінімальних заробітних плат за кожен факт порушення авторського права чи суміжних прав (тобто за програвання кожної музичної композиції).

ДФС запроваджує новий електронний сервіс для платників податків

Державна фіскальна служба України запроваджує новий електронний сервіс – обмін розрахунками коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в електронному вигляді між контрагентами. Розроблений сервіс стане допомогою платникам податків при складанні розрахунку коригування до податкової накладної, виданої отримувачу товарів (послуг), що передбачено п. 16 постанови КМУ від 16 жовтня 2014 року №569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість». Щоб скористатися новим сервісом, електронні документи для здійснення обміну та засоби надсилання документів повинні відповідати таким вимогам: 1. Формат документу повинен відповідати Формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання (наказ Міндоходів від 29.11.2013 №729); 2. Формат транспортного повідомлення – відповідати вимогам уніфікованого формату транспортного повідомлення при інформаційній взаємодії платників податків і ДФС; 3. Електронний документ надсилається засобами телекомунікаційного зв'язку SOAP; 4. Для криптографічних перетворень використовуються сертифіковані засоби ЕЦП, що відповідають законодавству України. Такі засоби наразі використовуються для підписання і шифрування електронних документів, що подаються до ДФС. З інструкцією з використання програмного забезпечення можна ознайомитися на веб-поталі ДФС. 

На роздрібну торгівлю пивом потрібна ліцензія

ГУ ДФС у Харківській області нагадує, що згідно з нормами Закону України від 28 грудня 2014 року № 71- VII з 1 липня 2015 року пиво віднесено до алкогольних напоїв. Крім того, згідно з частиною дванадцятою статті 15 Закону N 481 від 19.12.1995 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (із змінами) роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій. Таким чином, суб'єктам господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пивом (в т.ч. виключно пивом), необхідно з 1 липня 2015 отримати ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями з обов'язковим обладнанням місця торгівлі РРО. Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями видається за заявою суб'єкта господарювання. А у заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень цих РРО (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах державної фіскальної служби. При цьому місце торгівлі - місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів та пива - без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, - торговельною площею не менше 20 кв. метрів, обладнане реєстраторами розрахункових операцій (незалежно від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів. Враховуючи наведене, хоча платники другої групи і мають право до кінця 2015 року здійснювати господарську діяльність без застосування РРО, але у випадку роздрібної торгівлі пивом встановити касові апарати їм необхідно вже з 1 липня 2015 року.

Звіти в разі переходу на спрощену систему оподаткування

Західна ОДПІ м. Харкова повідомляєє, що у разі переходу платника податку на прибуток на спрощену систему оподаткування такий платник у терміни, встановлені для квартального звітного періоду, зобов’язаний подати податкову декларацію з податку на прибуток за звітний період, що передує кварталу, з якого платник переходить на спрощену систему оподаткування. Якщо платник податку на прибуток переходить на спрощену систему оподаткування з 01 липня 2015 р., декларацію з податку на прибуток йому необхідно подати за перше півріччя 2015 р. не пізніше 10 серпня.

Чи має пенсіонер-член гаражного кооперативу пільгу з земельного податку

Згідно зі ст. 40 Земельного кодексу України громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися в оренду земельні ділянки для гаражного будівництва в межах норм, визначених Земельним кодексом. Гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації (ст. 41 Земельного кодексу). При цьому норми Земельного кодексу не передбачають можливості приватизації громадянами – членами гаражно-будівельних кооперативів земельних ділянок, наданих гаражно-будівельним кооперативам для гаражного будівництва. Відповідно до п.п. 14.1.72 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) земельний податок – це обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів. Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі (ст. 269 Кодексу), об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності (ст. 270 Кодексу). Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру (п. 286.1 ст. 286 Кодексу). Згідно з п. 281.1 ст. 281 Кодексу від сплати податку звільняються: інваліди першої та другої групи; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для зазначених категорій фізичних осіб, поширюється, зокрема, на одну земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів у межах граничних норм не більше як 0,01 гектара (п.п. 281.2.4 п. 281.2 ст. 281 Кодексу). Статтею 282 Кодексу визначено перелік юридичних осіб – власників земельних ділянок та постійних землекористувачів, що мають право на пільги щодо сплати податку. Звільнення гаражно-будівельних кооперативів від сплати податку не передбачено. Отже, громадяни, які є власниками земельних ділянок, наданих безпосередньо їм для гаражного будівництва, на яких поширюються пільги, визначені п.п. 281.2.4 п. 281.2 ст. 281 Кодексу, звільняються від сплати земельного податку. Якщо земельна ділянка передана у власність гаражно-будівельному кооперативу, то незалежно від наявності серед членів кооперативу громадян, які відносяться до пільгових категорій платників земельного податку, зокрема, пенсіонерів (за віком), кооператив як платник податку повинен сплатити земельний податок за усю виділену площу землі. При цьому ст. 8 Закону України від 10 липня 2003 року № 1087-ІV «Про кооперацію» визначено, що статут кооперативу повинен містити, зокрема, порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу. Члени гаражно-будівельного кооперативу, в тому числі пенсіонери (за віком), можуть здійснювати відшкодування сплачених сум земельного податку за земельну ділянку, що передана у власність такому кооперативу.

Чи передбачена відповідальність за невідображення у фіскальному чеку 5% акцизного збору?

Відповідно до пп. 3.5 розділу 3 Положення про форму та "Зміст розрахункових документів № 614, рядок 9 розрахункового документа (назва податку, літерне позначення ставки податку, ставка податку у відсотках, сума податку) може повторюватися відповідно до кількості податкових груп, тобто не менше 6. Таким чином, акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів повинен відображатись у фіскальному чеку як окрема податкова група. Згідно з п. 2.1 розд. 2 Положення № 614, у разі відсутності хоча б одного з обов'язкових реквізитів, а також недотримання сфери призначення, документ не є розрахунковим. До суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах: - у разі встановлення протягом календарного року в ході перевірки факту не роздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання: - вчинене вперше — 1 гривня; - вчинене вдруге — 100 відсотків варто­сті проданих з порушеннями, встановле­ними п. 1 ст. 17 Закону, товарів (послуг); - за кожне наступне вчинене порушен­ня — у п'ятикратному розмірі вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг). Також, за порушення вимог Закону посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери пос­луг, притягуються контролюючими органами до адміністративної відповідально­сті. Відповідно до ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х до осіб, якi здійснюють розрахункові операції з по­рушенням встановленого Законом Украї­ни «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» по­рядку проведення розрахунків, застосовується штраф в розмірі від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб — від п'я­ти до десяти неоподатковуваних мініму­мів доходів громадян. Дії, вчинені особою, яку протягом ро­ку було піддано адміністративному стяг­ненню та такі ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від п'яти до десяти неоподатковуваних міні­мумів доходів громадян і на посадових осіб — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи необхідно застосовувати РРО при поверненні готівкових коштів за товари?

Статтею 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР визначено вичерпний перелік випадків звільнення суб'єктів господарювання від застосування РРО та РК при проведенні розрахунків. Звільнення суб'єктів господарювання при поверненні покупцеві готівкових коштів за не отриманий або повернутий ним товар вищезазначеною статтею не передбачено. Водночас згідно з п. 1 цієї статті проведення розрахунків у касах підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів і без застосування РРО та РК дозволяється суб'єктами господарювання тільки при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування. Крім того, загальні правила, види і стандарти розрахунків клієнтів банків та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюється за участю банків, встановлюється Інструкцією № 22. Отже, при поверненні покупцеві готівкових коштів за не отриманий або повернутий ним товар підприємства торгівлі згідно із Законом № 265 повинні застосовувати РРО.

На соціальний захист харків’ян надійшло 3,4 млрд. гривень ЄСВ

З початку року суб‘єкти господарювання Харківщини забезпечують активну соціальну підтримку суспільно вразливих верств населення, системно спрямовуючи на казначейські рахунки суми єдиного соціального внеску. Як результат, бізнес-спільнота Харківщини направила на соціальні виплати 3,4 млрд. гривень ЄСВ, що на 164,3 млн. грн. більше встановленого завдання. Як проінформували в Головному управлінні фіскальної служби області, це на 210,5 млн.грн. більше, ніж торік. Лише у травні п.р. надходження склали 699,7 млн.гривень. За підрахунками фахівців регіонального представництва Державної фіскальної служби, найбільше коштів від сплати ЄСВ у січні-травні поточного року надійшло від роботодавців м.Харкова - біля 2,2 млрд. гривень. Не менш активними в наповненні бюджетів соціальних фондів були суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Красноградській ОДПІ – 211,6 млн.грн., Чугуєвській ОДПІ – 122 млн. грн. та Харківській ОДПІ – 164 млн.грн. Як зазначив керівник Головного управління ДФС у Харківській області Сергій Яковлев, позитивних результатів надходжень ЄСВ вдалося досягти завдяки постійній цілеспрямованій співпраці з роботодавцями та інформаційно-сервісного забезпечення цього процесу. Однак, підкреслює податківець, визначальним фактором все ж таки залишається громадянське сумління представників бізнесу нашої області, які беруть активну участь у наповненні бюджету як регіону, так і нашої країни.

Податок на нерухоме майно буде обчислено - до 1 липня 2015 року

Відповідно до норм Податкового кодексу України податкові повідомлення-рішення про сплату суми податку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку: а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до п.п. «а» або «б» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку; б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів зменшеної відповідно до п.п. «а» або «б» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку; в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до п.п. «в» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку; г) сума податку, обчислена з урахуванням п.п. 2 і 3 п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості. При цьому, податок визначатиметься за період з 1 січня по 31 березня 2014 року - з житлової площі, а з 1 квітня по 31 грудня 2014 року - з загальної площі об’єктів житлової нерухомості. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Сплатити податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки фізичні особи повинні протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Ліквідація платника: особливості сплати авансових внесків з податку на прибуток

У складі річної податкової декларації платником податку на прибуток підприємств подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступний дванадцятимісячний період. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань на підставі положень пункту 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Згідно з пунктом 137.4 ст. 137 ПКУ податковим (звітним) періодом є календарний рік. Податковий (звітний) рік для платників податків починається з першого календарного дня податкового (звітного) року і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) року, крім визначених випадків, зокрема: - якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) року), останнім податковим (звітним) роком вважається період, на який припадає дата ліквідації. Під ліквідацією платника податків розуміється ліквідація юридичної особи, внаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата їх статусу як платника податків відповідно до законодавства. Отже, якщо платник податку на прибуток знаходиться лише на стадії ліквідації, він зобов’язаний щомісячно сплачувати авансові внески з податку на прибуток, задекларовані ним у складі річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік. Платник подає до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (останню) за звітний період, на який припадає дата його ліквідації та враховує сплачені авансові внески у зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток в такій останній декларації з податку на прибуток, що подається платником. При наявності надміру сплачених авансових внесків з податку на прибуток платник податку має право на повернення таких грошових зобов’язань.

З початку року юристи Західної ОДПІ м. Харкова виграли у судах 75 справ

Впродовж січня – травня поточного року у судах різних інстанцій на розгляді знаходилось 297 справ на суму 45648,68 тис. грн. за позовами Західної ОДПІ м. Харкова до платників. Як повідомив начальник відділу правової роботи Західної ОДПІ м. Харкова Андрій Демчан, протягом п’яти місяців 2015 року на користь держави задоволено 75 справ – 25,3% від загальної кількості, розглянутих у судах. Правовики інспекції зуміли відсудити на користь держави 35245,76 тис. грн., що становить 77,2% від загальної суми розглянутих позовів. За словами Андрія Демчана: «Принципи правової роботи в районі, побудовані на якісному супроводженні податкових спорів, а також позитивній практиці досудового вирішення спорів на етапі адміністративного оскарження податкових повідомлень - рішень, що дозволяє врегулювати їх ще на початкових стадіях розгляду».

Майже 400 інтернет-користувачів взяли участь в on-line конференціях з питань застосування РРО

На запитання платників відповідав начальник відділу контролю за проведенням розрахункових операцій та проведення фактичних перевірок управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області Баграт Хачатурян. Загалом майже 400 відвідувачів виявили зацікавленість до теми, що обговорювалась під час заходів. Наводимо деякі запитання від відвідувачів інтернет-конференцій та відповіді на них.

Я – підприємець, на єдиному податку 2 групи. Вид діяльності – торгівля продуктами харчування без підакцизних товарів. Чи потрібен мені РРО?

Так, необхідно застосовувати РРО з 1 січня 2016 року.

Чи потрібно підприємцю на єдиному податку 3 групи, оренда приміщень, РРО у разі оплати готівкою за оренду?

Так, необхідно застосовувати РРО з 1 липня 2015 року.

Доброго дня! А у разі оплати в безготівковій формі на розрахунковий рахунок підприємця необхідно використовувати РРО?

У відповідності до норм Закону України «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» РРО у разі проведення розрахунків виключно через розрахунковий рахунок не застосовується.

Поряд з моїм домом стоїть кіоск, у якому торгують сигаретами і пивом. Чи потрібно при цьому видавати чеки?

Так, згідно з нормами п. 1, 2 ст. 3 Закону України «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» у такому випадку необхідно застосовувати РРО та видавати касові чеки.

Чи потрібно після встановлення РРО підприємцем на єдиному податку подавати до органів ДФС звітність про використання РРО?

Згідно з п. 7 ст. 3 Закону України «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» до органів ДФС надаються копії фіскальних звітних чеків та розрахункових документів по дротових або бездротових каналах зв’язку. На паперових носіях звіт про використання РРО не подається.

Підприємець, платник єдиного податку 2 групи, надаю послуги таксі. Потрібен у такому випадку РРО?

Так, потрібен з 1 січня 2016 року.

Чи передбачено законодавством звільнення від перевірок по РРО для платників єдиного податку – фізичних осіб?

Так. Законодавством передбачено стимулювання платників єдиного податку другої і третьої (фізичних осіб - підприємців) груп, крім визначених у пункті 296.10 Кодексу, які з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року включно почали застосовувати у власній господарській діяльності зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО, з дати початку застосування РРО до 1 січня 2017 року звільняються від проведення відповідно до норм Кодексу перевірок з питань дотримання порядку застосування РРО.

Скажіть, будь ласка, чи можливе використання у 2015 році РРО, які не забезпечують передачу в електронному вигляді копій розрахункових документів?

Дозволяється до 1 січня 2016 року використання електронних контрольно-касових апаратів, введених в експлуатацію до 1 січня 2015 року, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді та подають до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв’язку тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, яка міститься в їх фіскальній пам’яті, і при цьому не подають електронних копій розрахункових документів (пункт 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»).

У разі надання туристичних послуг з оплатою в безготівковій формі та готівкою підприємцем 3 групи, чи потрібно встановлювати РРО з 1 липня 2015 року?

Так, згідно з нормами законодавства з 1 липня 2015 року необхідно застосовувати РРО.

Які документи необхідні для реєстрації РРО в органах ДФС?

Перелік документів, необхідних для реєстрації РРО  в органах ДФС приведений у розділі 2 Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 року №417. Також, ознайомитись з переліком необхідних документів Ви маєте можливість у Центрах обслуговування платників податків при районних ДПІ за місцем реєстрації.

Які категорії платників єдиного податку – підприємці звільняються від обов’язкового використання РРО?

Відповідно до п. 296.10 Податкового кодексу України платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи – підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку 1 групи при здійсненні розрахунків не застосовують РРО.

Мы с подругой арендуем один магазин на двоих, но у каждой свой вид бизнеса. Можем ли мы зарегистрировать один кассовый аппарат на двоих?

Ні. Кожен РРО реєструється тільки за одним суб’єктом господарювання.

Скажіть які тепер штрафи за непроведення розрахунків через касовий апарат?

За порушення вчинене вперше - 1 гривня; вчинене вдруге - 100 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (послуг); за кожне наступне вчинене порушення - у п'ятикратному розмірі вартості  проданих з порушеннями товарів. Але, державою передбачено стимулювання платників єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп, щодо встановлення та застосування РРО до 1 липня 2015 року. Ті, хто встановить касові апарати до 1 липня, уникнуть проведення перевірок з питань дотримання порядку застосування РРО до 1 січня 2017 року. Тож раджу не зволікати та встановити РРО до 1 липня.

З початку 2015 року до держбюджету надійшло 3,3 млрд. грн. військового збору

У травні поточного року платники податків мобілізували до державного бюджету 703,7 млн. грн. військового збору. Це на 15,8 відс. перевищило індикативний показник. Загалом, з початку 2015 року до бюджету країни надійшло 3 301,1 млн. гривень цього податку. Нагадуємо, що військовий збір запроваджено із 3 серпня 2014 року. Ставка цього податку складає 1,5 відс. від об’єкта оподаткування. Його платниками є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за утримання (нарахування) і сплату (перерахування) військового збору в бюджет є роботодавці, що виплачують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків, та податкові агенти — для оподатковуваних інших доходів із джерела їх походження в Україні. Військовим збором обкладаються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри. Оподаткуванню військовим збором підлягають також доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У цьому випадку відповідальною особою за нарахування та сплату збору до бюджету є податковий агент, який зобов’язаний забезпечувати виконання податкових зобов'язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 Кодексу. 12 травня 2015 року Верховною Радою прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо військового збору», який набув чинності 11 червня 2015 року. Документом звільнено від оподаткування військовим збором доходи громадян від операцій з купівлі/продажу валюти.

«Журналістський десант» висадився на харківській митниці ДФС

Цими днями з роботою харківських фахівців приїхали познайомитися співробітники київської газети «Сегодня» - журналіст Ігор Сєров і фотокореспондент Анатолій Бойко. Представники ЗМІ змогли побувати,  так би мовити, в закуліссі митного пункту пропуску «Гоптівка». Господарі автомобільного пункту пропуску показали весь свій арсенал різних пристосувань, за допомогою якого працівники Харківської митниці ДФС і ловлять горе-контрабандистів. Під час спілкування з пресою, працівники митниці згадали, що майже чверть століття тому їх місце роботи виглядало не зовсім презентабельно -  всього два вагончики, а зараз - величезний міжнародний пункт пропуску. Як розповідають фахівці, під час перевірок багажу мандрівників, хоч і рідко, але трапляються казуси. Одна з улюблених історій начальника митного поста Олександра Малько, як один з їх пухнастих помічників зреагував на сумку. Всі забігали, а насправді крім палки ковбаси в сумці нічого не виявилося.

Через митний пост «Гоптівка» намагалися провезти зброю

Працівники Харківської митниці ДФС запобігли спробі перевезення через державний кордон зброї. Мати з донькою, мешканки Харкова, намагались виїхати до Росії через МП «Гоптівка». При чому, не з порожніми руками, а з сувенірами. У якості подарунків – вогнепальна зброя, щоправда у розібраному вигляді. Працівники Харківської митниці ДФС розповіли, що під час усного декларування жінки помітно нервували, тому їх автомобіль «Жигулі» було переведено на смугу «червоний коридор» для більш детального огляду. Під час якого, серед особистих речей був знайдений пакунок. Всередині цієї своєрідної «посилки» знаходились два шумових пістолета та запчастини від 50 радянських пістолетів ТТ, відомих під назвою «Тульський, Токарєва». За словами жінок, про зміст пакунку вони нічого не знали, а просто виконували прохання - відвезти посилку до міста Пенза, за вказаною на обгортці адресою. Наразі, пакунок зі зброєю та запчастинами вилучений та переданий до органів СБУ. Складено протокол про порушення митних правил за ст.472 Митного Кодексу України.

Керівник фіскального відомства Харківщини Сергій Яковлев зустрівся з активом Громадської ради

Створенню ефективної системи взаємодії податківців з громадськістю та визначенню пріоритетних напрямів спільної роботи була присвячена перша зустріч в.о. начальника ГУ ДФС у Харківській області Сергія Яковлева з представниками Громадської ради при ДФС. За словами очільника регіонального відомства, фіскальна служба сьогодні  відкрита не тільки для діалогу, але й зацікавлена в спільній роботі щодо першочергового вирішення проблемних питань. Тож керівник відразу окреслив основні напрямки співпраці – це здійснення громадського контролю за своєчасним наданням адміністративних послуг - видачею ліцензій підакцизних товарів, оцінка роботи Центрів обслуговування платників в регіоні тощо. Також Сергій Яковлев висловив впевненість щодо плідної співпраці та підкреслив, що і фіскальна служба, і предствники громадськості повинні бути на одному боці з платниками, разом захищати їх інтереси та допомагати вирішувати спірні питання за «круглим столом».

Західна ОДПІ: платників навчають тонкощам електронного адміністрування ПДВ

Днями в приміщенні Адміністрації Ленінського району відбувся черговий семінар для платників податків Ленінського та Жовтневого районів м. Харкова за участю начальника управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій Алли Сендзюк та фахівців інспекції. Під час заходу були розглянуті актуальні питання електронного адміністрування податку на додану вартість. На початку семінару посадовець звернула увагу присутніх на коректності заповнення показників декларації та додатків до декларації з врахуванням уточнюючих розрахунків. Також, фахівці інспекції надали роз’яснення з питань порядку реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних; правильності проведення коригування податкової накладної у випадку невірного відображення реквізитів або сум ПДВ; порядку подання уточнюючих розрахунків та нарахування штрафних санкцій при самостійному виправлення помилок; відображення від’ємного значення ПДВ у декларації, відповідальності постачальників/покупців за несвоєчасну реєстрацію розрахунків коригування до податкових накладних; виправлення помилок в податкових накладних тощо. Всі платники податків отримали відповіді на свої запитання безпосередньо від фахівців податкової під час заходу.

В ГУ ДФС у Харківській області відбулись засідання Комітетів Громадської ради

У фіскальній службі відбулись перші засідання Комітетів Громадської ради при ГУ ДФС у Харківській області, зокрема, з питань податкової політики (голова комітету Борис Юровський), митної справи (голова комітету Олександр Борбунюк), запобігання та протидії корупції, контрабанді та діяльності органів фінансових розслідувань (голова комітету Сергій Жук). У засіданнях взяли участь 54 представника громадських організацій та представники ГУ ДФС у Харківській області. Під час проведення засідань в усіх Комітетах були обрані заступники голів комітетів та секретарі. Також розглядалися плани робіт Комітетів. Наступне засідання Громадської ради при ГУ ДФС у Харківській області відбудеться 24.06.2015 року.

З початку 2015 року до бюджету сплачено майже 70 млрд. грн. ЄСВ

Протягом січня - травня поточного року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування склали 69,9 млрд. грн. Зокрема, у травні до бюджету сплачено 14,2 млрд. грн. цього податку. Єдиний внесок засобами програмного забезпечення автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням – на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування.

Чи потрібно до звіту щодо сум нарахованого ЄВ подавати таблиці, які не містять відомостей

Відповідно до п. 8 розд. ІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 (далі – Порядок № 435), звіт страхувальником повинен подаватися в повному обсязі. Звіт, складений з порушенням вимог Порядку № 454, у тому числі без обов’язкових реквізитів, передбачених п. 6 розд. ІІ Порядку № 435, та поданий без всіх необхідних таблиць, не вважається звітом і вважається таким, що не подавався. Згідно з п. 2 Порядку № 435 Звіт формується страхувальником або відповідальною особою страхувальника та включає таблиці, наведені у додатках 4 - 7 до цього Порядку. При формуванні Звіту страхувальником або відповідальною особою страхувальника, визначеними у пунктах 1, 2, 4 розділу III цього Порядку, зазначається тип форми. В переліку таблиць звіту на титульному аркуші у додатках 4 - 7 до Порядку № 435 навпроти таблиць, які не подаються до фіскальних органів проставляються прочерки у Звітах на паперових носіях та поле залишається незаповненим - в електронній формі. При цьому, таблиці, які не містять відомостей (не заповнюються страхувальником взагалі) не подаються до фіскальних органів.

Не вистачає страхового стажу для призначення пенсії – укладіть договір про добровільну участь

Громадяни, яким не вистачає страхового стажу для призначення пенсії можуть одноразово сплатити єдиний внесок за договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Цим договором може бути передбачена одноразова сплата громадянином єдиного внеску за попередні періоди, в яких такий громадянин не підлягав загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі, за період з 1 січня 2004 року до 31 грудня 2010 року). При цьому, сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.

Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації транспортного засобу

Відповідно до підпункту 267.7.1 пункту 267.7 статті 267 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України Пунктом 24 Постанови КМУ від 07.09.98 №1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» визначено, що реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, що належать фізичним особам, здійснюється за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання) власника. При цьому в реєстраційних документах зазначається місце реєстрації (проживання) особи, за якою реєструється транспортний засіб. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, власниками яких є фізичні особи, у разі досягнення терміну використання об’єкта оподаткування 5 років протягом звітного року здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку починаючи з 1 січня звітного року та включаючи місяць, в якому термін використання досягнув 5 років (пп. 267.6.1 п.267.1 ст. 267 Кодексу) Сплата податку згідно з підпунктом 267.8.1 пункту 267.8 статті 267 Кодексу фізичними особами здійснюється протягом 60 днів з дня вручення податкових повідомлень-рішень.

Облік операцій з готівкою підприємці здійснюють у відповідних книгах обліку

Пунктом 1 Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 р. N 481, визначено, що відповідно до п. 177.10 ст. 177 та п. 178.6 ст. 178 Податкового кодексу України фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат, у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати. Відсутність запису в Книзі обліку доходів і витрат про отриману підприємцем готівку є порушенням норм з обігу готівки та її неоприбуткуванням. При цьому, оскільки пунктом 3.10 глави 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637 (зі змінами), визначено, що прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості мають заповнюватися бухгалтером, то до підприємців, що здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, не висуваються вимоги щодо оформлення касових операцій прибутковими та видатковими касовими ордерами. (Лист Національного банку України від 16.04.2015  № 50-01015/25464 "Щодо порядку застосування касових документів, належного оприбуткування підприємцями готівки").

Електронні  сервіси ДФС

З метою упередження ризиків при формуванні платниками податків податкової звітності та недопущення їх виникнення у майбутньому на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України діє сервіс «Податковий асистент». В основі роботи цього сервісу лежить моніторинг господарської діяльності платників податків (фактично податковий аудит), за результатами якого при виявленні податкових ризиків, платникам податків надсилається інформаційне повідомлення. Персоніфіковані розсилки здійснюються щомісячно. Листування є індивідуальним та повністю конфіденційним. Скористатися зазначеним сервісом можуть платники, які надсилають звітність до органів ДФС в електронному вигляді.

Ставки єдиного податку

Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки) (п. 293.1 ст. 293 ПКУ). Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: - для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; - для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (п. 293.2 ст. 293 ПКУ). Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі: - 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ; - 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку (п. 293.3 ст. 293 ПКУ). Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 ПКУ. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності (п. 293.6 ст. 293 ПКУ). У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку (п. 293.7 ст. 293 ПКУ).

Понижуючий коефіцієнт для зменшення розміру єдиного внеску

Платники єдиного внеску при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізособам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами можуть застосовувати розмір єдиного внеску з урахуванням понижуючого коефіцієнта (далі - коефіцієнт), якщо виконуються одночасно такі умови: - база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці збільшилась на 20 і більше відсотків порівняно з середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік в розрахунку на одну застраховану особу; - після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці складе не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 рік; - кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким нараховані виплати, не перевищує 200 % середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 рік. Коефіцієнт щомісячно обчислюється платниками самостійно. Якщо в результаті розрахунку коефіцієнта його значення складає менше ніж 0,4, то платник застосовує коефіцієнт 0,4. Приклад практичного застосування та розрахунку понижуючого коефіцієнта наведено у листі ДФС України від 09.04.2015 року №12518/7/99-99-17-03-01-17.

Сплата податку на нерухомість фізичними особами

Власникам об'єктів житлової нерухомості – фізичним особам, яким необхідно сплатити податок за 2014 рік, до 1 липня надсилається податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування. Сума податку, розраховується податковою інспекцією за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості за ставками, що діяли в 2014 році. Платники податку мають право звернутися до контролюючого органу за місцем проживання з письмовою заявою для проведення звірення даних щодо об'єктів нерухомості, її загальної площі, розміру ставки податку та нарахованої суми податку. У разі виявлення розбіжностей між даними податківців та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, робиться перерахунок та надсилається нове податкове повідомлення-рішення. Фізичні особи сплачують суму податку за звітний рік з протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. У сільській та селищній місцевості податок може сплачуватись через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів.

Єдиноплатники другої групи мають право продавати товар юридичним та фізичним особам незалежно від системи їх оподаткування

До платників єдиного податку другої групи відносяться фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та населенню, виробництво та продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умов, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; - обсяг доходу не перевищує 1500000 грн. Зазначена норма не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 68.3 КВЕД - 2010), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи. Тобто платники єдиного податку другої групи не мають права здійснювати господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, юридичним особам – неплатникам єдиного податку. Проте обмеження для платників єдиного податку другої групи щодо виробництва та продажу товарів юридичним особам законодавством не передбачено.

Сплата авансових внесків з податку на прибуток здійснюється щомісячно до 30 числа

Західна ОДПІ м. Харкова повідомляє, що Законом України від 28 грудня 2014 року № 71 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», який набрав чинності з 1 січня 2015, внесено зміни до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України в частині сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств. Водночас п.9 підр.4 р.ХХ «Перехідні положення» Кодексу визначено, що у січні – грудні 2015 року та січні – травні 2016 року платники зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. При цьому сума щомісячних авансових внесків за березень – травень 2016 року обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за 2014 звітний (податковий) рік. Згідно з п. 57.1 ст. 57 Кодексу, у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації. Таким чином сплата авансових внесків з податку на прибуток у 2015 році здійснюється щомісячно до 30 числа місяця, за який сплачується авансовий внесок.

З 1 липня система електронного адміністрування ПДВ запроваджується на постійній основі

Протягом дії системи електронного адміністрування ПДВ у тестовому режимі (до 1 липня 2015 року або до дати, визначеної в окремому рішенні Верховної Ради України про скорочення терміну перехідного періоду) платники податку самостійно зараховують на електронні рахунки кошти з власних поточних рахунків, у сумах, необхідних для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з цього податку, задекларованих ними в податковій звітності з ПДВ. Після закінчення тестового режиму для реєстрації податкових накладних в ЄРПН платник податку повинен мати достатню суму податкового кредиту, підтверджену зареєстрованими в ЄРПН "вхідними" податковими накладними, сплатою ПДВ при імпорті товарів та (за недостатності таких сум) коштами на його рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ. З 1 липня 2015 року на рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ платники податку зараховують кошти у сумах, необхідних для збільшення розміру суми тільки тоді, коли недостатньо розрахункової суми для реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування. Поповнення електронного рахунка платника ПДВ за рахунок інших джерел, наприклад, з поточних рахунків інших осіб, не передбачено.

Стипендії понад 1710 грн. підлягають оподаткуванню військовим збором

Сума стипендії, що перевищує розмір, визначений в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України (у 2015 році – 1710 гривень), яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Військовий збір сплачують пенсіонери, які отримують пенсії більше 3654 грн.

Якщо сума пенсії (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) перевищує у 2015 році 3654 гривень, то частина такого перевищення оподатковується військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Підприємці (за виключенням спрощенців) нараховують та сплачують військовий збір від провадження підприємницької діяльності

Фізичні особи – підприємці, крім тих що обрали спрощену систему, за результатами звітного податкового року самостійно розраховують військовий збір в розмірі 1,5 відсотки чистого оподатковуваного доходу, відображають в річній податковій декларації та сплачують в терміни передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб за відповідний період.

В.о. начальника ГУ ДФС у Харківській області Сергій Яковлев представив колективу відомства керівників податкової міліції

Під час селекторної наради в.о. начальника ГУ ДФС у Харківській області Сергій Яковлев представив новопризначених посадовців та ознайомив присутніх з відповідними наказами ДФС України. Так, згідно з наказом ДФС України від 15.06.15 № 1633-о полковника податкової міліції Сергія Фунікова призначено першим заступником начальника ГУ ДФС у Харківській області, який виконуватиме координацію діяльності підрозділів податкової міліції. Крім цього, іншим наказом ДФС України від 15.06.15 № 1632-0 на посаду начальника оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області призначили підполковника податкової міліції Андрія Бєжанова. Сергій Яковлев побажав новопризначеним посадовцям плідної роботи та належного виконання усіх поставлених на сьогоднішній день, як Урядом країни, так і Державною фіскальною службою завдань.

Про особливості сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств на стадії ліквідації платника

У складі річної податкової декларації платником податку на прибуток підприємств подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступний дванадцятимісячний період. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань на підставі положень пункту 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України (далі – Податковий кодекс). Згідно з пунктом 137.4 ст. 137 Податкового кодексу податковим (звітним) періодом є календарний рік з урахуванням положень, визначених п. 57.1 ст. 57 цього кодексу. Податковий (звітний) рік для платників податків починається з першого календарного дня податкового (звітного) року і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) року, крім визначених випадків, зокрема: - якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) року), останнім податковим (звітним) роком вважається період, на який припадає дата ліквідації (п.п. 137.4.3 п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу). Під ліквідацією платника податків розуміється ліквідація платника податків як юридичної особи, внаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата їх статусу як платника податків відповідно до законодавства  (п. 97.1 ст. 97 Податкового кодексу). Отже, якщо платник податку на прибуток знаходиться лише на стадії ліквідації, він зобов’язаний щомісячно сплачувати авансові внески з податку на прибуток, задекларовані ним у складі річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік. Такий платник подає до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (останню) за звітний період, на який припадає дата його ліквідації та враховує сплачені авансові внески у зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток в такій останній декларації з податку на прибуток, що подається платником. У разі наявності надміру сплачених авансових внесків з податку на прибуток платник податку має право на повернення таких грошових зобов’язань за умови дотримання положень ст. 43 Податкового кодексу.

У якій графі Податкового розрахунку (форма № 1ДФ) відображається кількість зовнішніх сумісників

Відповідно до абзацу другого ст. 21 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. Згідно з п. 3.1 розділу III Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4, реквізити податкового розрахунку заповнюються, зокрема, таким чином: - напроти напису «Працювало за трудовими договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами); - напроти напису «Працювало за цивільно-правовими договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді. Отже, кількість зовнішніх сумісників відображається в графі «Працювало за трудовими договорами» Податкового розрахунку (форма № 1 ДФ).

Право на податкову соціальну пільгу лише від одного роботодавця

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Податкова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку був звільнений з місця роботи. Платник податків має право на отримання податкової соціальної пільги лише від одного працедавця і реалізовувати це право на іншому місці роботи не має права. (1710 грн) (ст.169 Податкового кодексу України).

Західна ОДПІ м. Харкова: понад 3,8 млн. грн. податкового боргу надійшло до державної казни з початку 2015 року.

За січень-травень 2015 року за рахунок заходів із забезпечення погашення податкового боргу до бюджету надійшло 3 млн. 864 тис. грн. Фахівцями Західної ОДПІ укладено 5 угод на розстрочення податкового боргу на суму 120,1 тис. гривень та виставлено 930 інкасових доручень на суму 42 млн. 123 тис. гривень. Наразі на виконанні в органах ДВС знаходиться 95 виконавчих листів щодо стягнення податкового боргу на суму 6 млн. 398 тис. гривень.

Нагадуємо, що відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» на півроку запроваджено тимчасове положення, дія якого завершується 1 липня 2015 року, що передбачає стягнення коштів за рахунок готівки, яка належить платнику податків, та/або коштів з рахунків такого платника у банках, за рішенням керівника контролюючого органу без звернення до суду, якщо податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов'язання, самостійно визначеного платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у встановлені Податковим кодексом строки. При цьому обов'язковою умовою є те, що такий податковий борг виник у результаті несплати самостійно задекларованих платником податків грошових зобов'язань, а сума такого боргу має перевищувати 5 млн. грн.

Інформаційно-комунікаційний відділ Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області