Попередження про відповідальність за порушення законодавства

Шановні керівники підприємств, установ та організацій Ленінського району!

Нагадуємо вам щодо відповідальності за порушення законодавства про працевлаштування інвалідів

 Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов’язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і  забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, потрібну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для  підприємств, установ,  організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних  осіб,  які  використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників  облікового  складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб – у кількості одного робочого місця.

Підприємства, установи, організації, в тому числі  підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менш як 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньорічної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, в тому числі на підприємстві, в організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда, але на якому не працює інвалід.

Керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, в разі незабезпечення виконання нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів несуть адміністративну відповідальність незалежно від факту сплати адміністративно-господарських санкцій.

Відповідно до ст. 188-1 КУпАП невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн.).

Рішення про накладення штрафу ухвалюються районними, районними в місті, міськими чи міськрайонними судами на підставі протоколів про адміністративні правопорушення, складених державними інспекторами з питань праці.

 

Шановні роботодавці!

Попереджаємо вас про відповідальність за порушення законодавства про працевлаштування інвалідів!

 

Відділ з питань соціально-трудових відносин

управління праці та соціального захисту населення

адміністрації Ленінського району Харківської міської ради