Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Як діяти, якщо на Вашому підприємстві трапився нещасний випадок?                  Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, визначає Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань  і аварій на виробництві, затверджений Постановою КМУ від 30.11.2011 року № 1232 (Далі – Порядок).

Нещасний випадок підлягає розслідуванню у разі впливу на працівника набезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха, контакту з представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до того, що:

- працівник втратив працездатність на один день чи більше;

- працівник переведений на іншу (легшу) роботу не менш, як на один робочий день;

- настала смерть або зникнення працівника під час виконання ним трудових (посадових обов’язків).

 Дія вказаного Порядку поширюється на:

1) власників підприємств або уповноважені ними органи (далі ? роботодавці);

2) працівників, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично допущені до роботи роботодавцем;

3) фізичних осіб — підприємців;

Чинним законодавством передбачено певний порядок дій у разі, якщо на підприємстві все-таки стався нещасний випадок. Від того, наскільки оперативно і правомірно діятиме роботодавець залежать життя і здоров’я потерпілого працівника.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний:

1) протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок згідно з додатком 2:

Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;

керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок — керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);

керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;

органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;

закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);

2) протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування.

На підставі проведеного роботодавцем розслідування оформлюється відповідний акт. Від правильності документального оформлення буде залежати і своєчасність і повнота виплат, передбачених законодавством потерпілому або членам його сім’ї в разі смерті.

.                                                      Відділ з питань охорони праці та невиробничого травматизму

управління праці та соціального захисту населення

адміністрації Ленінського району Харківської міської ради