Повідомна реєстрація колективних договорів та угод

ШАНОВНІ РОБОТОДАВЦІ ТА КЕРІВНИКИ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (УПОВНОВАЖЕНІ ПРЕДСТАВНИКИ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ) ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ М. ХАРКОВА!

Протягом останніх років в Ленінському районі спостерігається стійка тенденція до підвищення рівня охоплення працюючих колективно-договірним врегулюванням.

Колективний договір у відповідності до ст. ст. 11, 15 Кодексу законів про працю України, п. 7 ст. 65 Господарського кодексу України, ст. 2 Закону «Про колективні договори та угоди», ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають статус юридичної особи.

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства та прийнятих сторонами зобов’язань з метою врегулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів найманих працівників та роботодавців.

Головною метою укладання колективного договору є захист інтересів найманих працівників.

Колективний договір, який укладено з дотриманням норм діючого законодавства та з урахуванням наявних можливостей підприємства, сприяє стабільності, продуктивній діяльності підприємства, створенню надійної підстави соціального захисту працівників, запобіганню трудовим конфліктам, соціальної напруженості в колективі.

Відсутність колективного договору на підприємстві, організації чи в установі призводить до обмеження можливостей захисту прав працівників лише умовами, визначеними в трудовому договорі і законодавстві, яким визначаються державні гарантії, переважно на мінімальному рівні. Для роботодавця колективний договір виступає як засіб, спрямований на удосконалення виробництва, організації праці, підвищення продуктивності праці та є запорукою соціальної стабільності в трудовому колективі.

Запрошуємо Вас, шановні керівники та представники трудових колективів району ініціювати укладання колективного договору в разі його відсутності або внести зміни до діючого колективного договору в зв’язку із змінами в законодавстві.

Колективні договори, зміни та доповнення до них підлягають повідомній реєстрації, порядок якої затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 року № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів».

Відповідно до п. 9 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органам місцевого самоврядування делеговані повноваження щодо реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них. В м. Харкові цю функцію покладено на районні управління праці та соціального захисту населення.

Сторони, які уклали колективний договір, подають на повідомну реєстрацію договір разом з додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та копію договору.

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження договору до реєструючого органу.

Для отримання методичної допомоги з питань укладення та реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них Ви можете звертатися до відділу з питань соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення адміністрації Ленінського району Харківської міської ради за адресою:

м. Харків, вул. Карла Маркса, 34, кім. 5,
тел. 712-40-37, 712-11-73
(середа з 9.00 до 13.00 год., вівторок та четвер з 14.00 до 17.00 год.).
Електронна адреса: upszn.trud.lenrik@citynet.kharkov.ua

Управління праці та соціального захисту населення
адміністрації Ленінського району Харківської міської ради