Херсонська ОДПІ ГУ ДФС інформує

На зміцнення обороноздатності країни херсонці направили 31,8 млн грн

Саме така сума військового збору за січень-травень 2016 року утримана з доходів жителів Херсону та сплачена до Державного бюджету України. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 7,7 млн грн або на 32%.

Зважаючи на той факт, що стан надходження військового збору значною мірою залежить від сумління та поінформованості податкових агентів, нагадуємо, що вказаний збір справляється з дохoдів, визначених статтею 163 Податкового Кодексу. Зокрема, із зарплати та суми винагород чи інших виплат, нарахованих (виплачениx) платникові податків відповідно дo умoв цивільно-правового договору, доходів від продажу oб'єктів майнових або немайнових прав, у тому числі з доходів від операцій з майном (оренда, суборенда, продаж), y виглядi виграшів, призів, роялті та інших.

Податкові агенти відображають загальну суму (нарахованих, виплачених) доходів та утриманий військовий збір зa звітний період у податковому розрахунку зa формою № 1-ДФ бeз відображення персоніфікованих дaних фізичних осіб – платникiв військового збору. Для цього у формі №1-ДФ передбачений розділ IІ.

 Хто з херсонців звільняється від плати за землю

Від сплати земельного податку звільняються: інваліди першої і другої групи; громадяни, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для вищевказаних категорій громадян, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, а саме: для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари; для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара; для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара; для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара; для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Також, від сплати земельного податку звільняються власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) за умови їх передачі в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. 

Громадяни, які не звільнені від сплати,  податок сплачують протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення.

Херсонська земля збагатила місцеву казну більш як на 44,6 млн гривень

Впродовж п'яти місяців 2016 року херсонські власники та орендарі земельних ділянок сплатили 44,6 млн земельного податку. Це майже на 16 млн гривень, або на 56% більше, ніж за січень – травень 2015 року.

При цьому майже 40 млн грн гривень перерахували юридичні особи та 4,6 млн гривень – мешканці міста.

Нагадаємо, плата за землю включає в себе два види обов’язкових платежів – земельний податок та орендну плату. Перший сплачують власники землі та землекористувачі, другий – орендарі земельних ділянок, як фізичні, так і юридичні особи.

Аби спростити сплату податків слід поспішати 

Суб'єкт господарювання може один раз протягом календарного року прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Для цього необхідно не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу подати заяву до контролюючого органу (стаття 298 Податкового кодексу України, далі - ПКУ). До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених розділом XIV ПКУ.

За вибором бізнесменів, заява подається в один з таких способів:

– особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

– надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

– засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

– державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця з урахуванням вимог п. 291.5 ст. 291 ПКУ.

Отже, щоб перейти на спрощену систему оподаткування з третього кварталу 2016 року суб'єкту господарювання необхідно подати заяву та розрахунок доходу за попередній календарний рік не пізніше 15 червня 2016 року.

Акцизний податок у травні додав до казни громади 11 млн грн

За п’ять місяців 2016 року від платників Херсонської ОДПІ до місцевого бюджету надійшло 45,8 млн гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 17,6 млн гривень.

Нагадуємо, що з 01.03.2016 суб'єктам господарювання, які реалізують пальне, слід зареєструватися в якості платника акцизного податку з реалізації пального в системі електронного адміністрування реалізації пального (далі - СЕАРП). Для цього необхідно надіслати  до контролюючого органу за основним місцем обліку відповідну заяву в електронному вигляді, з дотриманням норм законодавства щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб.

У зазначеній СЕАРП автоматично відкриваються електронні рахунки для сплати акцизного податку. Реквізити такого рахунка надсилаються платнику податку не пізніше операційного дня, що настає за днем його відкриття у вигляді повідомлення.

У разі продажу пального без реєстрації платником акцизного податку Податковим кодексом України встановлено штраф у розмірі 100% вартості реалізованого пального.

 В яких документах зазначається податковий номер платника податку 

Облік платників податків у контролюючих органах ведеться за податковими номерами (п. 63.6 ст. 63 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, далі – ПКУ). Податковим номером платника податків є:

1) код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ) для платників податків, які включаються до такого реєстру;

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами за структурою, встановленою Порядком обліку платників податків і зборів (наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588).

Податковий номер платника податків зазначається в свідоцтвах, довідках, патентах, інших документах, що видаються платнику податків, у податковий звітності, платіжних документах щодо податків і зборів та в інших випадках, передбачених законодавством.

Він не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах такого платника податків, за винятком випадків зміни коду за ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника податків.

У Херсоні більше тисячі нових підприємців

З початку цього року в Херсоні 1139 осіб розпочали власний бізнес, із них 419 у якості юридичних осіб і 720 – фізичних осіб – підприємців. У порівнянні з січнем – травнем минулого року новостворених суб'єктів господарювання побільшало на 297 осіб.

Нагадаємо, що зареєструвати власну справу тепер можна протягом доби. Аби стати підприємцем, громадянину необхідно подати заяву до державного реєстратора. В фіскальній службі новоствореного платника податків візьмуть на облік у день отримання від держреєстратора відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Відомості, що містяться в цьому реєстрі, є відкритими, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про рахунки, накладення й зняття арештів на рахунки та майно.  Дані з ЄДР можна перевірити за допомогою електронних сервісів, які розміщенні на веб-порталі ДФС України, зокрема, „Дані про взяття на облік платників податків” і „Реєстр страхувальників”.

 Зниження облікової ставки впливає на розмір пені

Після закінчення встановлених Податковим кодексом України (далі –  ПКУ) строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня (ст. 129 ПКУ). Нарахування пені розпочинається при нарахуванні суми грошового зобов'язання: самостійно платником податків – від першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання; контролюючими органами – від першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні–рішенні. Пеня нараховується на суму податкового боргу із розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку України (далі –  НБУ), що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення (залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою), за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Також пеня нараховується на суму заниження податкового зобов’язання із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, що діє на день заниження.

Крім того, пеня нараховується у день настання строку погашення податкового зобов'язання, визначеного податковим агентом при виплаті доходів на користь громадян, та (або) контролюючим органом під час перевірки такого податкового агента. Розраховується вона із 120% річних облікової ставки НБУ, що діє на день виплати (нарахування) доходів на користь таких громадян.

Нарахування пені закінчується, зокрема, в день зарахування коштів на відповідний рахунок Держказначейства та (або) в інших випадках погашення податкового боргу та грошових зобов'язань.

Тож облікову ставку НБУ, яка з 27 травня 2016 року складає 18% річних необхідно застосовувати при нарахуванні пені відповідно до норм ПКУ.

Оренда нерухомості коштувала херсонцям більше 3 млн гривень

Про доходи, отримані у 2015 році від надання нерухомості в оренду, Херсонську ОДПІ повідомили 77 херсонців. Загалом такі орендодавці задекларували понад 3,1 млн гривень. Від цих статків бюджет уже отримав понад 300 тис. гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Ще більше як 150 тис. гривень має надійти до бюджету протягом червня-липня цього року.

Нагадаємо, що громадяни, котрі задекларували минулорічні доходи, до 1 серпня 2016 року повинні сплатити до бюджету визначену в декларації суму податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Такий граничний термін сплати зазначених платежів встановлений нормами Податкового кодексу України.

Податкові штрафи можуть бути скасовані

Платникам податків, обсяг доходів та/або операцій яких за попередній (звітний) рік складав менше 20 млн гривень, штрафні (фінансові) санкції, нараховані на суму податкового зобов’язання, яку такі особи сплатили без оскарження податкового повідомлення-рішення в терміни, визначені ПКУ, скасовуються протягом 10 днів з дня сплати такого податкового зобов’язання у встановленому порядку. Зазначена норма не застосовується у разі повторного протягом року визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання з одного й того самого податку або збору. При цьому у разі скасування штрафної санкції відповідне сплачене податкове зобов’язання не підлягає подальшому оскарженню.

Відповідна норма встановлена п. 35 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України. Діє вона тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно.

Порядок скасування штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.02.2016 № 40 (набрав чинності з 18.03.2016).

 

Прес-служба Херсонської ОДПІ

ГУ ДФС у Херсонській області