Якщо помилка у податковій накладній

Західна ОДПІ м. Харкова увагу платників ПДВ на встановлені з 1 січня 2015 року правила виправлення помилок у податкових накладних. Отож, у випадку виявлення помилки, яка була допущена в реквізитах податкової накладної, складеної як до 1 січня 2015 року, так і після зазначеної дати, складається розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, в якому допущено помилку, заповнюється без помилок. У цьому випадку графи з 1 по 13 розрахунку коригування не заповнюються (залишаються пустими). Слід враховувати, що не може бути виправлена шляхом подання розрахунку коригування помилка, допущена в номері чи даті податкової накладної. Помилка, допущена в індивідуальному податковому номері контрагента (наприклад, помилково було вказано номер іншого контрагента), може бути виправлена шляхом складання двох розрахунків коригування, які заповнюються в такому порядку: в першому розрахунку коригування реквізити заголовної частини переносяться з податкової накладної з помилкою, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюються зі знаком "-"; в другому розрахунку коригування реквізити заголовної частини вказуються без помилок, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюється зі знаком "+". У разі якщо платник податку складає розрахунок коригування до податкової накладної, яка була складена у минулому році на суму ПДВ, що не перевищувала 10 тис. грн., і сума податку після проведення коригування перевищує обсяг в 10 тис. грн., то такі розрахунок коригування та податкова накладна підлягають реєстрації в ЄРПН. При цьому в ЄРПН спочатку реєструється податкова накладна, а після неї розрахунок коригування, який складається в електронній формі. Такі розрахунки коригування реєструються в ЄРПН постачальником, а не покупцем, незалежно від того, збільшується чи зменшується сума операції в результаті коригування.

Платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан свого електронного рахунка

Електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ (далі – електронний рахунок) – рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі. На такий рахунок платником перераховуються кошти з власного поточного рахунку в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні чи розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування) в ЄРПН, а також у сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з цього податку. Це визначено п. 2 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» (далі – Порядок № 569). Пунктом 13 Порядку № 569 передбачено, що платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан свого електронного рахунка, а також суму податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі. Інформація про рух коштів на електронних рахунках платникам податку надається ДФС України за відповідним запитом платника на безоплатній основі без обмеження кількості запитів та у часі.

 У січні ДФС виявлено понад 4 тис. найманих працівників, які працювали неофіційно

Протягом першого місяця 2015 року фахівцями ДФС виявлено понад 4 тис. найманих осіб, які працювали без укладання трудових угод з роботодавцями. Вони сплатили до бюджету 0,5 млн. грн.. податку на доходи фізичних осіб та близько 1,2 млн. грн. єдиного внеску. За цей період до державної реєстрації залучено понад 2 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації. Бюджет додатково отримав близько 0,5 млн. грн. податків. Крім того, завдяки спільним заходам ДФС та органів місцевої влади понад 1,4 тис. суб’єктів господарювання підвищили рівень виплати заробітної плати своїм працівникам, в результаті чого бюджет отримав додатково понад 1,6 млн. грн. Загалом з початку 2015 року під час перевірки суб’єктів господарювання, які виплачували заробітну плату та інші доходи фізичним особам, порушення податкового законодавства виявлено в 70 відс. від загальної кількості перевірених роботодавців. До сплати до бюджету донараховано близько 17 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб з урахуванням штрафних санкцій. 

 Податки, до яких може бути застосовано процедуру податкового компромісу

Згідно із п. 1 підр. 9 прим.2 р. ХХ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) податковий компроміс - це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених ст. 102 ПКУ. Податковий компроміс розповсюджується виключно на факти заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість (у зв’язку із завищенням податкового кредиту) та податку на прибуток (у зв’язку із завищенням витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування).

 Особливості формування податкового кредиту на підставі податкових накладних, складених до 1 січня 2015 року

Західна ОДПІ м. Харкова нагадує платникам ПДВ про те, що з урахуванням змін, внесених до пункту 198.6 Податкового Кодексу, з 1 січня 2015 року скасовано правило «365 днів», яке дозволяло платникам протягом 365 календарних днів з дати складання податкових накладних включати до складу податкового кредиту поточного звітного періоду суми ПДВ по «запізнілих вхідних» податкових накладних. Замість цього – до складу податкового кредиту звітного періоду можуть бути включені податкові накладні, які зареєстровані в ЄРПН не пізніше ніж через 180 днів після їх складання. Для платників податку, що застосовують касовий метод передбачено інший термін, реєстрація в ЄРПН має бути не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку, а для банківських установ - при одержанні ними права власності на заставне майно. Отож, платники, які не включили податкові накладні, складені до 1 січня 2015 року, до складу податкового кредиту відповідних періодів, можуть реалізувати своє право на формування податкового кредиту шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди з урахуванням вимог пункту 198.2 Податкового кодексу. Зазначене стосується податкових накладних, складених до 1 січня 2015 року, як в електронному, так і паперовому вигляді, як зареєстрованих в ЄРПН, так і тих, що за правилами, діючими до цієї дати, не підлягали реєстрації в ЄРПН.

 Харківщина: про податковий компроміс в режимі он-лайн

Більше півтори сотні платників податків одночасно отримали консультації через Інтернет з приводу застосування податкового компромісу. Це стало можливим в ході проведення начальником управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області Олександром Галкіним Інтернет – конференції. Як розповіли у відомстві, захід було організовано на виконання чисельних побажань платників податків та з метою надання їм практичної допомоги. Так, громадяни отримали роз’яснення-відповіді стосовно терміну надання заяви на застосування податкового компромісу та документів, які до неї додаються, щодо строків розгляду заяви контролюючими органами та порядку повідомлення платника про досягнення компромісу або підстав для відмови. У ГУ ДФС у Харківській області нагадують, що після набрання чинності норм Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу» від 25.12.14. № 63-VIII бізнес має законний механізм податкового компромісу з державою. Скориставшись цим правом платники можуть уникнути фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності за заниження податкових зобов’язань з податків на прибуток та додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року, у межах встановлених ст.102 Податкового кодексу України.

 Ігор Білоус: Розпочате службове розслідування діяльності ДФС прискорить процес кадрового очищення Служби та стане підгрунтям її докорінного реформування

Протягом двотижневого службового розслідування, що проводитиметься в Державній фіскальній службі за рішенням Уряду, Служба продовжить у повній мірі виконувати покладені на неї завдання, у тому числі щодо адміністрування податків, зборів, митних та інших платежів, забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати до бюджету і позабюджетних фондів. У штатному режимі продовжують працювати як центральний офіс, так і територіальні підрозділи ДФС. Неухильно здійснюватиметься контроль за дотриманням податкового і митного законодавства, порядком переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України. «Ми також отримуємо чимало нарікань на діяльність як окремих посадових осіб, так і деяких підрозділів Державної фіскальної служби. Сподіваюся, що початок масштабного службового розслідування діяльності контролюючих органів і силових структур країни, включно з ДФС, прискорить процес їхнього кадрового очищення та стане підгрунтям докорінного реформування. У свою чергу, усі підрозділи Служби надаватимуть максимального сприяння розслідуванню», - зазначив Голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус.

 З новим працівником роботодавець має укласти трудовий договір та повідомити про це податкову інспекцію

Законом України від 28.12.14 р № 77-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» внесено зміни до ст. 24 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року зі змінами і доповненнями. А саме, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Разом з тим, повідомляємо, що роз’яснення щодо застосування вказаної норми законодавства буде надано ДФС України після розробки та затвердження Кабінетом Міністрів України порядку повідомлення роботодавцями центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 Харківська митниця спрямувала до бюджету понад півмільярда гривень

Як повідомили в Харківській митниці ДФС, у січні поточного року до бюджету надійшло 500,9 млн.грн., що більше показника минулого року на 101,7 % або на 252,6 млн.грн. Фахівці митниці зазначають, що в ході проведення митних формальностей додатково залучено до бюджету 8,9 млн.грн., з них за рахунок контролю митної вартості товарів – 7,5 млн. грн., класифікаційної роботи – 0,9 млн.грн., контролю за визначенням країни походження – 0,5 млн.грн. «Сьогодні робота співробітників Харківської митниці направлена передусім на створення комфортних умов для суб’єктів господарювання, зниження ризику адміністративного тиску та корупції, забезпечення спрощення та прискорення митних формальностей», - зазначає начальник Харківської митниці ДФС Валерій Остапчук. Це, насамперед, передбачає спрощення митних процедур, впровадження гнучкого графіка роботи митних постів, впровадження сучасних інформаційних технологій із застосуванням інформаційних терміналів, електронного декларування тощо.

 Якщо обсяг до 1 млн. гривень, можна анулювати реєстрацію платника ПДВ

Змінами до Податкового кодексу України збільшено граничний рівень обсягу операцій з постачання товарів-послуг для обов’язкової реєстрації платників ПДВ з 300 тис. грн. до 1 млн. гривень. Зазначені зміни набрали чинності з 1 січня 2015 року. Статтею 184 Податкового кодексу України передбачено, що анулювання реєстрації платника податку відбувається якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної ст. 181 ПКУ, за умови сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначених цим розділом. Отже, платники ПДВ, у яких станом на 01.01.2015 року обсяг оподатковуваних ПДВ операцій за останні 12 календарних місяців не перевищує 1 млн. гривень, мають право анулювати реєстрацію платника ПДВ шляхом подання відповідної заяви до територіального органу фіскальної служби.

 Інтернет-семінар з начальником управління доходів і зборів фізичних осіб Західної ОДПІ м. Харкова Юрієм Бондаренком на тему: «Декларування доходів громадян,отриманих у 2014 році»

Нещодавно в Західній ОДПІ м. Харкова відбувся Інтернет-семінар на тему: «Декларування доходів громадян, отриманих у 2014 році.».На питання учасників Інтернет-семінару відповідав начальник управління доходів і зборів фізичних осіб  Юрій Бондаренко.Під час Інтернет-семінару надійшло чимало питань щодо декларування доходів громадян, отриманих у 2014 році, зокрема, податкової знижки на навчання.

Чи необхідно подавати декларацію про майновий стан і доходи, якщо протягом звітного року отримано доходи від двох податкових агентів?

Відповідь: Відповідно до норм Податкового кодексу України платники податку зобов’язані подавати податкову декларацію за результатами звітного року у строки, передбачені Податковим кодексом України для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого звітного року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Чи є об’єктом оподаткування сума коштів, яка сплачена резидентом навчальному закладу за навчання?

Відповідь:Відповідно до пп. „є” пп.170.7.4 п.170.7 ст.170 розділу IV Податкового кодексу України не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами – юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості) навчальному закладу у вигляді плати за навчання або за надання додаткових послуг з навчання інваліда, дитини-інваліда або дитини, в якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав.

Скажіть будь ласка, хто відноситься до членів сім’ї першого ступеня споріднення?

Відповідь Відповідно до пп.14.1.263 п.14.1 ст.14 розділу І Податкового кодексу України членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Як оподатковується вартість майна, отриманого внаслідок поділу спільної сумісної власності подружжя?

Відповідь Відповідно до пп.165.1.13 п.165.1 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна (нематеріальних активів), які надходять платнику податку за рішенням суду в результаті поділу спільної сумісної власності подружжя у зв’язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін з урахуванням норм Сімейного кодексу України.

 З отриманого доходу підприємці повинні сплачувати військовий збір

Західна ОДПІ м. Харкова повідомляє, що фізичні особи – підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему, за результатами звітного податкового року самостійно розраховують суму військового збору у розмірі 1,5 відсотка чистого оподатковуваного доходу, відображають в річній податковій декларації та сплачують у терміни, передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб за відповідний період. Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, за результатами звітного податкового року самостійно розраховують суму військового збору в розмірі 1,5 відсотка сукупного чистого доходу, відображають у річній податковій декларації та сплачують у терміни, передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб за відповідний період. Наголошуємо, що першим звітним податковим періодом для нарахування військового збору з доходів фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є 2015 рік.

 Декларування доходів отриманих за кордоном

„Податок із заробітної плати громадянина України, який працює за кордоном, сплачується за правилами країни отримання доходу. За підсумками року такий громадянин зобов’язаний в Україні за місцем реєстрації подати до податкової інспекції річну податкову декларацію, в якій зазначити отримані іноземні доходи та сплачений податок (згідно підтверджуючих документів). У випадку, коли між Україною і країною отримання доходу підписано Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та у громадянина є легалізована довідка про сплату податку за кордоном, то сума річного податкового зобов’язання зменшується на суму податку, сплаченого за кордоном. Іноземні доходи за 2014 рік оподатковуються за ставками 15 та 17 % залежно від суми отриманого доходу. Декларація, в якій громадянин зазначає заробіток минулого року та визначену до сплати суму податку, громадяни подають до податкової інспекції до 1 травня 2015 року. Податок зазначений в декларації сплачується до 1 серпня цього ж року”, – про це повідомив в.о. начальника Західної ОДПІ м. Харкова Віталій Прокопенко.

 Оплата послуг – обов’язково через РРО

Законом України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі - Закон №71) внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) і, зокрема, Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі - Закон №265). Метою змін до Кодексу та Закону №265 є вдосконалення механізму їх застосування та запобігання можливим порушенням з боку суб'єктів господарювання, які здійснюють готівкові розрахунки за товари (послуги). Так, до пункту 1 статті 9 Закону 265 внесено зміни щодо обов'язкового застосування РРО та РК при наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку. У зв'язку з викладеним розширюється сфера застосування РРО підприємствами, які надають послуги (перукарні, салони краси, спортивні клуби, хімчистки, сервісні центри з ремонту побутової техніки тощо), що також сприятиме захисту прав споживачів у разі отримання недоброякісних послуг і створить можливість звернення до судових органів для захисту прав, унеможливить обіг контрафактних і контрабандних товарів та забезпечить належний контроль обігу готівки. Таким чином, підприємства, які надають послуги, при проведенні розрахунків мають застосовувати РРО на загальних підставах.. У пункті 9 Закону № 265 законодавці зазначили, що тимчасово до 1 липня 2015 року суб'єкти господарювання звільняються від санкцій за порушення вимог цього Закону при наданні послуг у разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку; при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України, та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу; при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції). Отже, вказані суб'єкти господарювання, які з 01.01.20105 року мають застосовувати РРО, звільняються від санкцій за порушення вимог цього Закону на півроку, що дає їм змогу зареєструвати, ввести в експлуатацію відповідні РРО для виконання вимог чинного законодавства.

 Про сплату громадянами податку на нерухомість в 2015 році

За новими правилами в 2015 році сплачуватимуть податок на нерухомість лише юридичні особи. Адже вони самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування податкову декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Фізичні ж особи зміни податкового законодавства щодо умов сплати податку на нерухомість відчують лише з наступного року, коли будуть сплачувати за нерухомість, якою вони володіли в 2015 році. Цього року платитимуть податок лише громадяни, які мали об’єкти нерухомості протягом минулого 2014 року: за I квартал сплачуватимуть ті, у кого є перевищення житлової площі об’єкта оподаткування, а з II кварталу до закінчення року - з розрахунку з загальної площі. Нагадаємо, що сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язані не всі фізичні особи, а лише ті, які володіють квартирою чи квартирами загальною площею понад 120 і будинком/будинками, загальна площа яких перевищує250 м², або різними видами нерухомості (квартирою та будинком) загальна площа, яких сумарно перевищує370 м². Ставки податку на нерухоме майно встановлені міською радою в таких розмірах за1 кв. метрзагальної площі об'єкта житлової нерухомості: - для квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв.м., та житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв.м., ставки податку не можуть перевищувати 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; - для квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв.м., та житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 2,7 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Податок сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, а вручити такі повідомлення органи фіскальної служби мають до 1 липня поточного року).

 Роялті: що підпаде під оподаткування?

Відповідно до п.п. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, роялті – це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме: на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). Не вважаються роялті платежі, отримані: - як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання ”кінцевим споживачем”); - за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, які втілені в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання; - за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності у користування, володіння та/або розпорядження особи; - за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України.

 Особливості встановлення розміру орендної плати за землю

Річний розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, який підлягає перерахуванню до бюджету, має відповідати вимогам п.п.288.5.1 п.288.5 ст.288 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), а саме не може бути меншою 3 відсотків та перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки та є підставою для перегляду встановленого розміру орендної плати. Як повідомляють фахівці Західної ОДПІ м. Харкова, Верховним судом України у Постанові від 02.12.2014р. № 21-274а14 висловлено правову позицію щодо застосування п.п.288.5.1 п.288.5 ст.288 Кодексу. Виходячи з принципу пріоритетності норм Кодексу над нормами інших актів у разі їх суперечності до моменту внесення до такого договору відповідних змін розмір орендної плати в будь-якому разі не може бути меншим, ніж встановлений п.п.288.5.1 п.288.5 ст.288 Кодексу. Таким чином, згідно з правовою позицією Верховного суду України, з 1 січня 2011р. розмір податкового обов’язку платника податків зі сплати орендної плати не може бути меншим, ніж визначений п.п.288.5.1 п.288.5 ст.288 Кодексу. Отже, з метою забезпечення належного та своєчасного виконання платниками податків обов’язку зі сплати орендної плати пропонуємо платникам здійснити відповідні нарахування та сплату, у тому числі шляхом подання уточнюючих розрахунків.

 Затверджені нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису

Державною фіскальною службою України затверджено нову редакцію Регламенту Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС та нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису, що набудуть чинності 2 березня 2015 року. Форми за попереднім зразком приймаються віддаленими пунктами реєстрації користувачів Акредитованого центру до 2 березня 2015 року. Нові форми реєстраційних документів можна завантажити за посиланням http://acskidd.gov.ua/r_kor. Також повідомляємо, що у зв`язку з реорганізацією Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів та створенням Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, змінено найменування Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД Міндоходів на Акредитований центр сертифікації ключів ІДД ДФС та пройдено процедуру акредитації.

 Кожному платнику податків – електронний кабінет

Одним з пріоритетних напрямів діяльності Державної фіскальної служби України залишається створення сприятливих умов для ведення бізнесу та запровадження нових електронних сервісів. Зокрема, одним з таких сервісів є електронний кабінет платника. Електронний кабінет платника − це персональне автоматизоване робоче місце платника податків, доступ до роботи в якому здійснюється з будь-якого комп’ютера, підключеного до Інтернету, шляхом автентифікації з використанням електронного цифрового підпису та авторизації такого платника.

 Скористайтесь електронним сервісом «Адреси масової реєстрації платників податків»

Для більшості платників електронні сервіси ДФС вже давно стали надійними помічниками у розбудові власного бізнесу. На офіційному веб-порталі відомства міститься неймовірна кількість інформації, яка стане корисною уважному шукачу. Так, наприклад, сервіс «Адреси масової реєстрації платників податків» у вільному доступі демонструє базу даних щодо адрес, на які зареєстровано вражаючу кількість СГД.

 Потрібно отримати довідку про доходи - звертайтесь у ЦОП

„Відомості про отримані доходи кожен громадянин може отримати у Центрі обслуговування платників (ЦОП) за місцем проживання”, – про це повідомив заступник начальника Західної ОДПІ м. Харкова Дмитро Сагун. Для отримання відомостей про одержані доходи громадянин подає письмову заяву визначеного зразка. Також, під час візиту до ЦОПу громадянин повинен обов’язково мати документ, що посвідчує особу. У випадку, якщо таку заяву подає уповноважена особа, наявність нотаріально завіреної довіреності обов’язкова. Відомості з Державного реєстру про доходи видаються протягом п’яти робочих днів від дати звернення громадянина. Якщо громадянин не має постійного місяця проживання, або тимчасово перебуває за межами свого населеного пункту, за отриманням відомостей про доходи можна звертатися до будь-якого центру обслуговування платників. Але у цьому випадку строк видачі відомостей може бути продовжено до десяти робочих днів.

 Послуги, які надаються ІДД ДФС

Інформаційно-довідковий департамент ДФС надає інформаційно-довідкові послуги з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, а також щодо роботи Акредитованого центру сертифікації ключів. Крім того, Інформаційно-довідковий департамент ДФС надає послуги з оперативного інформування про зміни в нормативно-правових актах України, що відносяться до компетенції ДФС. Відповіді надаються за вибором платників податків: по телефону, факсом, електронною поштою.

 Термін розгляду договору «Про визнання електронних документів» – до 5 робочих днів

Термін розгляду договору «Про визнання електронних документів» з боку органів ДФС – до 5 робочих днів. Нагадуємо, що квитанції мають розширення «.rpl» та відкриваються за допомогою ключа електронної печатки, а у разі її відсутності, підписом фізичної особи – підприємця (для фізичної особи – підприємця). Інші файли, що мають розширення «.xml» не потребують розшифрування. Електронні звіти можна відправляти лише після отримання квитанції про успішне підписання договору з боку органів ДФС.

 Західна ОДПІ: на контролі - дотримання вимог трудового законодавства

Днями у приміщенні Адміністрації Ленінського району Харківської міської ради було проведено чергове засідання „круглого столу” з роботодавцями району з питань легалізації робочих місць та заробітної плати за участі представників управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Ленінського району ХМР та фахівців Західної ОДПІ м. Харкова. На початку заходу заступник начальника управління праці та соціального захисту населення зауважила, що схеми мінімізації керівниками деяких підприємств витрат на оплату праці, не сприяють збільшенню надходжень до бюджету, позбавляють найманих працівників гарантованого державою права на гідне життя, соціальний захист, не надають можливості місцевим територіальним громадам в повній мірі реалізувати заплановані заходи. В свою чергу фахівці податкової інспекції проінформували присутніх про поточні зміни у податковому законодавстві, законодавстві з єдиного соціального внеску і вимогах закону про реформування загальнообов'язкового страхування та легалізації фонду оплати праці. Зокрема, докладно розповіли про зміни у системі штрафних санкцій за порушення трудового законодавства та законодавства про оплату праці з 1 січня 2015 року. Було звернуто увагу на розмір фінансової відповідальності за допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин (штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат), при цьому розмір адміністративної відповідальності становить від 500 до 1000 нмдг (8500-17000 грн). Наприкінці заходу присутні скористалися можливістю отримати вичерпні відповіді на свої запитання як від податківців, так і від представників місцевої влади.

 Про новації в оподаткуванні та перспективи розвитку галузі ІТ розповіли в ГУ ДФС у Харківській області

Зміни у податковому законодавстві та перспективи розвитку галузі інформаційних технологій обговорили під час зустрічі фахівці ГУ ДФС у Харківській області та представники Європейської Бізнес Асоціації. Начальник інформаційно-комунікаційного управління Яна Чуб повідомила, що Законом України №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» внесено зміни до Податкового кодексу України. Головним позитивним «ноу-хау» для підприємців - представників малого та середнього бізнесу - є оптимізація кількості груп «спрощенців» до чотирьох (раніше – шість) та збільшення граничного розміру доходів, який дає змогу перебувати на спрощеній системі оподаткування. Також присутні на заході дізналися про основні моменти реформування єдиного соціального внеску: про можливість зменшення навантаження на форд оплати праці роботодавця за умови дотримання встановлених законодавством критеріїв та створення сприятливих умов для легалізації заробітної плати. В ході заходу представникам бізнесу також нагадали, що з 17 січня поточного року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу» Згідно з цим Законом бізнес має законний механізм податкового компромісу з державою, який дозволяє платникам уникнути фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності за заниження податкових зобов’язань з податків на прибуток та додану вартість за будь-які податкові періоди, у межах встановлених ст.102 Податкового кодексу України термінів до 1 квітня 2014 року. Подати заяву на застосування податкового компромісу можна до 17 квітня 2015 року. Крім того, увагу присутніх було акцентовано, що з 1 січня запроваджено систему електронного адміністрування ПДВ у тестовому режимі. Тобто протягом І півріччя реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі здійснюватиметься без будь-яких обмежень. Такий перехідний період триватиме до 1 липня. «Державна фіскальна служба України прагне досягти порозуміння з бізнесом та платниками податків й надалі планує проводити подібні зустрічі та семінари» - підкреслила Яна Чуб.

 На Харківщині більше 3 тисяч жителів вже задекларували свої доходи

Повідомила про це заступник начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ Міндоходів у Харківській області Ірина Васильєва під час телеефіру на каналі «Фора» в передачі «Гість студії». Фахівець податкового відомства відзначила, що з початку року про свої минулорічні статки повідомило 3100 громадян (в минулому році на звітну дату 2900 громадян). З них 2590 задекларували доходи, які підлягають обов'язковому декларуванню, 510 громадян скористалися правом на одержання податкової знижки. Загальна сума задекларованих громадянами доходів становить 324,0 млн. грн. Сума податку на доходи фізичних осіб до сплати в бюджет згідно поданих декларацій становить 6,2 млн. грн. Відповідаючи на запитання ведучої передачі, Ірина Васильєва надала телеглядачам детальні роз’яснення щодо основних аспектів проведення цьогорічної кампанії декларування. Розповіла детально, в яких випадках громадяни повинні подавати річну декларацію про майновий стан та доходи, які саме доходи підлягають обов’язковому декларуванню, що таке податкова знижка і в яких випадках громадяни мають можливість нею скористатися. Також фахівець повідомила про терміни подання декларації, проінформувала щодо строків сплати та повернення суми податку за результатами поданої річної декларації. Крім того, Ірина Васильєва звернула увагу глядачів на те, що сьогодні фіскальною службою створено усі необхідні умови для того, щоб громадяни могли виконати свій конституційний обов’язок з максимальним комфортом. Кожен звітуючий отримує необхідний комплекс послуг по роз’ясненню та допомозі при заповненні декларації, консультації зі сплати податку та отримання податкової знижки тощо. Також на сайті ДФС України діють електронні сервіси, за допомогою яких можна відправити декларацію он-лайн. Тож фахівець закликала жителів Харківщини, не відкладаючи на останній день сумлінно задекларувати власні статки. Адже добровільне декларування і є особистим внеском свідомих громадян у досягнення добробуту України та Харківщини.

  бюджету надійшло майже 4,6 млн. грн. від реалізації майна, переданого у власність держави

За результатами реалізації товарів, валюти та цінностей, які перейшли у власність держави, у січні 2015 року до бюджету надійшло майже 4,6 млн. грн. Переважну більшість перерахованої суми складають кошти, отримані від реалізації конфіскованого майна – майже 1,6 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року цей показник зріс втричі. Обсяги валюти та цінностей, які зараховані до Держбюджету, у січні сягнули майже 1,3 млн. гривень. Надходження коштів від реалізації митницями швидкопсувного майна, вилученого у справах про порушення митних правил, та майна, що підлягає поверненню за рішенням суду (власник не звернувся), становлять 921,1 тис. грн. Крім того, за вказаний період митницями реалізовано та перераховано до бюджету 835,6 тис. грн. від реалізації товарів по закінченню термінів їх зберігання на складах митниць та товарів, розміщених у митний режим відмови на користь держави. Ще 1,9 тис. грн. надійшло від реалізації органами державної виконавчої служби конфіскованого у справах про порушення митних правил майна, яке безпосередньо митницями не вилучалось.

 Західна ОДПІ м. Харкова: про основні зміні у застосуванні РРО

Днями в Центрі обслуговування платників Західної ОДПІ м. Харкова відбувся семінар для платників податків Ленінського та Жовтневого районів м. Харкова, під чс якого було розглянуто актуальні питання застосування реєстраторів розрахункових операцій у 2015 році. Захід відбувся за участю фахівців ГУ ДФС у Харківській області, фахівців інспекції та представників центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій. На початку семінару фахівець відомства розповіла про нововведення стосовно застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку викладені в Законі України від 28.12.14 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи». Так, платники єдиного податку другої і третьої груп, за винятком тих, що здійснюють діяльність на ринках, здійснюють продаж товарів роздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, які з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року розпочали застосування у своїй господарській діяльності реєстраторів розрахункових операцій, з дати такого застосування до 1 січня 2017 року звільняються від проведення перевірок з питань дотримання порядку застосування таких РРО. Застосування РРО платниками єдиного податку другої групи розпочинається з 01 січня 2016 року, а платниками єдиного податку третьої групи – з 01 липня 2015 року. Також, обов’язковість застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку - фізичними особами другої і третьої груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, та платниками єдиного податку першої групи законодавством не передбачене. Семінар пройшов у жвавому діалозі, під час якого фахівці відомства та спеціалісти у сфері РРО відповіли на всі запитання присутніх.

 З початку року на Харківщині податківці легалізували працю більше 200 нелегальних найманців

Як повідомили в ГУ ДФС у Харківській області, саме стільки найманих працівників, праця яких використовується  без належного оформлення та відповідного оподаткування, виявили впродовж січня на Харківщині. В результаті проведеної роботи 67 роботодавців оформили належним чином трудові відносини зі своїми працівниками, з виплаченої їм зарплати до бюджету перераховано біля 40 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб. Загалом, підкреслили в управлінні доходів і зборів з фізосіб, порушення при виплаті заробітної плати встановлено у 57 відс. від перевірених у січні суб’єктів господарювання. За результатами проведених перевірок донараховано 1,8 млн.грн податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ. Як показує аналіз, зазвичай до зловживань у сфері трудових відносин найбільше схильні приватні підприємці, яким для ведення  власного бізнесу потрібна незначна кількість робітників. Так, не поталанило одному з приватних підприємців міста Харкова, котрий в орендованому приміщенні на Баварії, організував виробництво верхнього жіночого та чоловічого одягу. В ході обстеження місця здійснення підприємницької діяльності було виявлено 8 осіб, які й відшивали широкий асортимент пальто, пуховиків та курток. На прохання податківців власник не зміг надати документи по працевлаштуванню вказаних осіб. Перевіркою було встановлено, що винахідливий підприємець-модельєр, використував працю громадян нелегально, а отже ні ЄСВ, ні податок на доходи з фізичних осіб до бюджету не перераховувався. В результаті було складено акт перевірки та донараховано 30,1 тис.грн ПДФО та 72,1 ЄСВ. Окремий акцент при забезпеченні дотримання законодавства при виплаті заробітної плати податківцями Харківського регіону робиться на відпрацюванні суб’єктів господарювання, які здійснюють оплату праці робітників у розмірах, що не відповідають рівню, встановленому чинним законодавством. Так, у січні виявлено біля 3000 тисяч підприємців, які виплачували заробітну плату своїм робітникам менше мінімальної. Працівниками фіскальної служби в Харківській області спільно з органами місцевої влади були вжиті заходи щодо підвищення рівня оплати праці. Внаслідок цього бюджет отримав понад 115 тис. гривень податку на доходи фізичних осіб та близько 350 тис.грн. єдиного соціального внеску. Нагадаємо, що ст. 265 Кодексу законів про працю України передбачена відповідальність за порушення законодавства про працю. Зокрема, юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі неоформлення чи неналежного оформлення трудового договору, порушення встановлених строків виплати заробітної плати та інших виплат, недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тощо. Розміри штрафів за дані правопорушення коливаються від однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, до тридцяти мінімальних заробітних плат за кожного працівника, щодо якого скоєно відповідне порушення.

 На Харківщині представники Асоціації платників податків та податківці за «круглим столом» обговорили податковий компроміс

Про введення в дію процедури застосування податкового механізму, визначеного Законом України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу» йшла мова під час засідання «круглого столу». Розглядали дію закону та основні аспекти впровадження компромісної процедури представники Асоціації платників податків на чолі з Головою ради ТВ ВГО АППУ в Харківській області Мариною Вишневською та голова комісії з реорганізації ГУ Міндоходів області Світлана Пажина.Під час зустрічі присутні отримали можливість поспілкуватися як-то кажуть «наживо» та обговорити усі нюанси впровадження зазначеної процедури, виказати свою точку зору на нововведення з боку бізнесу та почути досить важливі коментарі від представників фіскальної служби. Адже під час таких заходів і зароджується справжнє взаємопорозуміння і усвідомлення того, що усі проблемні питання можливо вирішити за «круглим столом».

 Затверджені нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису

Державною фіскальною службою України затверджено нову редакцію Регламенту Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС та нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису, що набудуть чинності 2 березня 2015 року. Форми за попереднім зразком приймаються віддаленими пунктами реєстрації користувачів Акредитованого центру до 2 березня 2015 року. Нові форми реєстраційних документів можна завантажити за посиланням http://acskidd.gov.ua/r_kor. Також повідомляємо, що у зв`язку з реорганізацією Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів та створенням Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, змінено найменування Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД Міндоходів на Акредитований центр сертифікації ключів ІДД ДФС та пройдено процедуру акредитації.

 З 1 січня встановлено пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

Від сплати земельного податку (відповідно до п.п. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 Податкового кодексу України) звільняються: - санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів; - громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці та за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; - бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Крім того, протягом дії ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2018 року, резиденти - суб’єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів (угод), за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати земельного податку. Нагадуємо, зазначені пільги встановлено Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», який набрав чинності з 01.01.2015.

 Відображення акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів в Книгах обліку доходів і витрат

Фізичні особи - підприємці зобов’язані вести книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючи документи щодо походження товару (відповідно до п. 177.10 ст.177 Податкового кодексу України). Форма книги обліку доходів і витрат та порядок її ведення затверджено наказом від 16.09.2013 року № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення” (далі – Порядок), який зареєстрований Міністерством юстиції України від 1 жовтня 2013 року №1686/24218. У Порядку ведення книги обліку доходів і витрат не передбачено зазначення інформації сум акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Що стосується фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування то не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої групи фізичні особи – підприємці, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім  роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин). Враховуючи зазначене, відображення акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів в Книгах обліку доходів і витрат законодавством не передбачено.

 Чи потрібно подавати декларацію з акцизного податку у разі відсутності діючих ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією

Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений Податковим кодексом України (далі – Кодекс) звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов'язані за кожний встановлений Кодексом звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді (п. 49.2 1 ст. 49 Кодексу). Отже, якщо платник здійснює діяльність, яка не ліцензується, тобто у нього відсутні діючі (в т.ч. призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією та у звітному періоді у такого платника не виникли об’єкти оподаткування, або не появились показники, що підлягають декларуванню, платник у такому звітному періоді нормами Кодексу не зобов’язаний подавати Декларацію з акцизного податку.

  Задекларувати доходи можна, не виходячи з дому через інтернет

Громадяни мають змогу заповнювати та направляти до податкової інспекції декларацію про майновий стан і доходи через Інтернет- про це повідомив в.о.начальника Західної ОДПІ м. Харкова Вітлій Прокопенко підч зустрічі з громадськістю. Для користування послугою платникові необхідно мати електронний ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення. І те, й інше надається безкоштовно. Отримати ключ електронного цифрового підпису можна у найближчому відокремленому пункті (представництві) Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС.На офіційному веб-порталі фіскальної служби є спеціальний банер „Декларування доходів громадян – 2015”, у якому детально пояснюється порядок заповнення декларації та її додатків (розділ „Декларування он-лайн”). Створення декларації складається з трьох простих кроків. Перш за все, необхідно обрати відповідну категорію – «фізична особа-підприємець» або «громадянин», потім варіант збереження заповненої декларації у паперовому чи електронному вигляді. І вже після цього перейти безпосередньо до заповнення документу. Після внесення усіх необхідних даних та скріплення їх цифровим підписом декларація за бажанням платника або надсилатиметься до органу фіскальної служби або зберігатиметься для друку у паперовому вигляді. Такий сервіс позбавить платників необхідності відвідувати фіскальну службу для звітування. Оскільки подавати декларацію потрібно за місцем реєстрації, особливо зручним цей сервіс стане для тих платників, в яких відрізняються адреси реєстрації та фактичного проживання.

 Процедура податкового компромісу застосовується до правовідносин, що виникли до 1 квітня 2014 року

„Режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з ПДВ та податку на прибуток застосовується до будь-яких податкових періодів до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених ст. 102 Податкового кодексу України”, – про це повідомила в.о. заступника начальника Західної ОДПІ м. Харкова Ірина Старшова. Щоб уникнути фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності за заниження податкових зобов’язань представники бізнесу винятково за власним бажанням можуть подати до органів Державної фіскальної служби України уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або ПДВ, в яких визначити суму завищення витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств та/або суму завищення податкового кредиту з ПДВ та/або заяву. Загальна тривалість процедури досягнення податкового компромісу – до 70 календарних днів з наступного дня після подання уточнюючого розрахунку. При цьому, загальний термін, протягом якого платник може прийняти рішення про застосування процедури податкового компромісу (подання уточнюючого розрахунку або заяви), складає 90 календарних днів з дня набрання чинності законом. Рішення про можливість проведення перевірки або відсутність такої необхідності для підтвердження визначеної суми органи ДФС приймають протягом десяти робочих днів. Нагадаємо, що Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу», який Верховна Рада України ухвалила 25 грудня 2014 року, набув чинності 17 січня 2015 року.

 Шановні платники податків!

Західна ОДПІ м. Харкова запрошує Вас прийняти участь у Інтернет – семінарі. 26 лютого 2015 р. з 15.00-16.00 відбудеться інтернет - семінар на тему: «Декларування доходів громадян, отриманих у 2014 році”. Інтернет – семінар проведе начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Західної ОДПІ м. Харкова Юрій Бондаренко. Довідки за телефоном: 777-08-96

 Про Податковий компроміс - на «гарячій лінії»

Днями в Західній ОДПІ м. Харкова відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія». З платниками спілкувалася в.о.заступника начальника Західної ОДПІ м. Харкова Ірина Старшова. Під час сеансу достатньо актуальними були питання про процедуру проходження та досягнення податкового компромісу, чи поширюється Податковий компроміс тільки на податковий кредит, чи можна уточнити ще й у бік зменшення зобов’язання, чи поширюється Податковий компроміс на суму боргу, чи є вже зразок заяви для Податкового компромісу. На всі запитання платників були надані вичерпні відповіді.

 Мінімальний розмір податкової соціальної пільги у 2015 році становить 609 гривень

Податкова соціальна пільга надає право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму такої пільги. Протягом 2015 року податкова соціальна пільга надається для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), тобто 609 гривень (1218 х 50%). При цьому, податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2015 році 1218 х 1,4= 1710 грн.).

 Страхувальникам про мінімальний розмір ЄСВ

Вимоги щодо нарахування єдиного внеску не менше мінімального розміру не стосуються: - винагород за договорами цивільно-правового характеру; - заробітної плати з джерела не за основним місцем роботи: - заробітної плати працівника інваліда, який працює на підприємстві, установі або в організації, де застосовується ставка 8,41 відс.; - заробітної плати працівників підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 відсотків та суми витрат на оплату праці встановлюються у розмірі 5,3 відс. визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону №2464 бази нарахування єдиного внеску; - заробітної плати працівників підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш ніж 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 відсотків та суми витрат на оплату праці встановлюється у розмірі 5,5 відс. визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів.

 Користувачам радіочастотного ресурсу.

Законодавством України змінено порядок оподаткування платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. Платник рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України до закінчення граничного строку подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу (перший звітний період – за І квартал 2015 року), подає до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації, податкову декларацію, яка містить, зокрема додаток з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. У податковому (звітному) періоді платники рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України сплачують авансові внески з рентної плати у податковому (звітному) періоді до 30 числа кожного місяця. Розмір таких авансових внесків складається з однієї третини суми податкових зобов’язань з рентної плати, визначеної у податковій декларації за попередній податковий (звітний) період. Сума податкових зобов’язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації з урахуванням фактично сплачених авансових внесків.

 Сплата податку на додану вартість

Західна ОДПІ м. Харкова повідомляє, що сплата податку на додану вартість до бюджету за січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року здійснюється платником податку зі свого поточного рахунку безпосередньо на бюджетні рахунки. За звітні податкові періоди, починаючи з лютого 2015 року/ І квартал 2015 року – з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ у порядку, визначеному пунктом 200.2 статті 200 Податкового кодексу України. Так, з урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України Законом України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі – Закон № 71), які набрали чинності з 1 січня 2015 року, система електронного адміністрування ПДВ запроваджується поетапно (п. 35 підр. 2 розд. ХХ ПКУ): - з 1 січня до 1 липня 2015 року (або до дати, визначеної в окремому рішенні Верховної Ради України про скорочення терміну перехідного періоду відповідно до п. 7 Прикінцевих положень Закону №71-VIII) – у тестовому режимі; - з 1 липня 2015 року – на постійній основі. Пунктом 200 прим.1.6 ст. 200 прим.1 ПКУ визначено, що за підсумками звітного податкового періоду, відповідно до задекларованих в податковій декларації результатів, платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтею 200 ПКУ. Згідно із п. 200.2 ст. 200 ПКУ для перерахування податку до бюджету центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ, реєстр платників. У реєстрі зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, звітний період та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ, не пізніше останнього дня строку, встановленого ПКУ для самостійної сплати податкових зобов’язань, перераховує суми податку до бюджету. Таким чином, сплата ПДВ до бюджету за грудень 2014 року, січень 2015 року та ІV квартал 2014 року здійснюється з поточних рахунків платників податку безпосередньо на бюджетні рахунки. За звітні податкові періоди, починаючи з лютого місяця 2015 року та І кварталу 2015 року перерахування сум податку до бюджету здійснюється у порядку, визначеному п. 200.2 ст. 200 ПКУ, з рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ. З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДФС України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (дане роз’яснення у категорії 101.08) та у листі ДФС України від 19.01.2015 № 1403/7/99-99-19-03-01-17 про систему електронного адміністрування ПДВ: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/elektronne-administruvannya-pdv/63481.html.

 Довідка про доходи допоможе заповнити декларацію про майновий стан і доходи

Західна ОДПІ м. Харкова звертає вашу увагу, для того, щоби коректно заповнити декларацію про майновий стан і доходи фізична особа може звернутися до органу ДФС за своїм місцем проживання, місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування для отримання відомостей про суми одержаних доходів. Контролюючий орган протягом 5 робочих днів з дня звернення фізичної особи надає відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, отримання доходів, місцезнаходження іншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням відомостей з Державного реєстру до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі відомостей може бути продовжено до 10 робочих днів. Порядок отримання відомостей з Державного реєстру регламентується розділом X Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів України 10.12.2013 №779, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2013 за №2211/24743. Шановні платники, нагадуємо, що деклараційна кампанія триватиме до 1 травня 2015 року, тож часу на подання звіту залишається обмаль.

 Надійна допомога для платників – електронні сервіси

Західна ОДПІ м. Харкова нагадує, що для якісного обслуговування платників податків та забезпечення умов для того, щоб процес адміністрування податків, зборів та ЄСВ був швидким і комфортним, на веб-порталі Державної фіскальної служби України розміщено ряд сервісів: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР»,«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», «Реєстр платників ПДВ», «Анульовані свідоцтва платників ПДВ», «Реєстр страхувальників» та ін. Нагадуємо, на веб-портал ДФС України можна зайти скориставшись посиланням http:// sts.gov.ua

 Податковий підкажчик допомагає бізнесу бути захищеним від ризиків

На головній сторінці офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) функціонує сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера». Зокрема, для перевірки надійності ділового партнера достатньо знати його код ЄДРПОУ або його назву. Як свідчать результати соцопитувань платників податків усіх категорій, користувачі сервісом «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» - сумлінні платники можуть мінімізувати ризики підприємства та оцінити діяльність свого бізнес-партнера.

 Інформація для платників податку на додану вартість

Західна ОДПІ м. Харкова повідомляє, що на веб-порталі Державної фіскальної служби України розміщено ряд сервісів. Так, відповідно до пункту 183.13 статті 183 Податкового кодексу України для інформування платників ПДВ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює на своєму веб-сайті дані з реєстру платників ПДВ. Інформацію про анульовану реєстрацію платників ПДВ можна отримати, скориставшись меню «Анульована реєстрація платників ПДВ», а для перевірки надійності ділових партнерів слід користуватись сервісом «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера». Пошук можна здійснити за наступними реквізитами: код ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер або номер ДРФО, найменування суб’єкта господарювання.

 «Реєстр страхувальників» допоможе платникам ЄСВ

Західна ОДПІ м. Харкова інформує, що на веб-порталі ДФС працює сервіс – «Реєстр страхувальників»., завдяки якому платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування можуть оперативно отримати дані про взяття на облік, реєстраційний номер платника єдиного внеску та його клас професійного ризику виробництва. Для отримання інформації з Реєстру страхувальників достатньо знати ім`я, прізвище та по батькові платника, його податковий номер або серію та номер паспорта.

 Звітуйте комфортно

Західна ОДПІ м. Харкова нагадує платникам податків, що для комфортного звітування на веб-порталі Державної фіскальної служби України розміщено електронні сервіси. Завдяки такому електронному спілкуванню можна забути про бюрократію, черги, непорозуміння в спілкуванні тощо. Тобто, не відходячи від комп’ютера можна надіслати до територіального органу ДФС України листи, запити, звітність, заяви. Розглянути перелік діючих сервісів можна на сайті Державної фіскальної служби за посиланням: http://sfs.gov.ua.

 Цілодобово працює антикорупційний сервіс “Пульс” Державної фіскальної служби

Західна ОДПІ м. Харкова нагадує, що лінія антикорупційного сервісу “Пульс” працює цілодобово: у робочій час інформацію щодо корупційних діянь та інших неправомірних дій приймають фахівці ДФС, в неробочий час – інтерактивний автовідповідач. Контактний номер сервісу «Пульс»: (044) 284-00-07.

 Інформаційно-комунікаційний відділ  Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області