Зміна критеріїв для отримання бюджетного відшкодування ПДВ

З 1 січня 2015 року бюджетне відшкодування платникам податку на додану вартість, які відповідають критеріям, визначеним у пункті 200.19 статті 200 Податкового Кодексу України (в оновленій редакції), здійснюватиметься в автоматичному режимі. Статтею 200.19 ПКУ встановлено, право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку мають платники, які відповідають одночасно таким критеріям: — не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; — юридичні особи та фізичні особи — підприємці, включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про: а) відсутність підтвердження відомостей; б) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання); в) прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця; г) визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи; ґ) припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця; — мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у дванадцять разів суму податку, заявлену до відшкодування та: а) здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом — протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів) та/або б) здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців; — не мають податкового боргу; — великий платник податків не декларував від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року". Виключено наступні критерії, що наразі враховуються: «розбіжності між податковим кредитом та податковим зобов’язанням не більше 10%», показники по заробітній платі та чисельності працівників, «податкове навантаження більше за середньогалузеве». З січня 2015 року бюджетному відшкодуванню підлягатиме від’ємне значення ПДВ, сформоване за результатами звітного місяця (за чинними правилами, відшкодовується від’ємне значення попереднього місяця, не погашене протягом звітного місяця). Таким чином, строк відшкодування ПДВ скорочується на один місяць. Від’ємне значення ПДВ підлягатиме бюджетному відшкодуванню в частині, що не перевищує граничну суми для реєстрації податкових накладних в ЄРПН, розрахованої на момент подання декларації . Розрахунок здійснюється за встановленою формулою. Нагадуємо, що Законами України №№1588, 1621 внесено зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, якими вдосконалено положення чинного законодавства в частині податку на прибуток, ПДВ, податку на доходи фізичних осіб, акцизного податку, плати за користування надрами.

Також пропонуємо ознайомитися ще з деякою корисною інформацією

Основні засоби, що належать юридичним особам, які переносять місце своєї діяльності з тимчасово окупованої території на іншу територію України, звільняються від оподаткування

Будь-якій юридичній особі — резиденту України, яка змінює (змінила) своє місцезнаходження з тимчасово окупованої території на іншу територію України надається звільнення від будь-якого оподаткування (у тому числі згідно із статтею 271 Митного кодексу України) основних засобів і малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать юридичним особам, які переносять місце своєї діяльності з тимчасово окупованої території на іншу територію України, та вивозяться для подальшого використання у господарській діяльності, за умови, що ці основні засоби перебували на балансі підприємства станом на 1 січня 2014 року у вільному обігу на території України. Такі основні засоби можуть бути відчуженими до їх введення в експлуатацію за новим місцем розташування на іншій території України чи протягом 12 місяців після такого введення в експлуатацію за умови сплати податків, зборів згідно із статтею 30 Податкового кодексу України. Відповідна норма визначена пунктом б) частини 15.1 статті 15 Закону України від 12 серпня 2014 року № 1636 — VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».

Чи може нерезидент вносити на банківський рахунок резидента готівкову
іноземну валюту за товари (роботи, послуги) згідно експортного договору

Уповноважений банк може приймати від повноважного представника нерезидента — суб’єкта підприємницької діяльності в касу готівкову вільно конвертовану іноземну валюту в сумі, що не перевищує 10000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день здійснення операції. Такі кошти банк приймає для подальшого зарахування на поточний рахунок в іноземній валюті резидента — суб’єкта підприємницької діяльності (через розподільчий рахунок). При цьому такі операції здійснюються за наявності наступних документів: а) експортного договору резидента — суб’єкта підприємницької діяльності, у якому передбачено повну або часткову оплату нерезидентом — суб’єктом підприємницької діяльності продукції, виконаних робіт, отриманих послуг у готівковій вільно конвертованій іноземній валюті. Водночас, загальна сума, що прийнята за одним договором, не може перевищувати 10000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день здійснення операції, або договору, у якому передбачено повну або часткову оплату нерезидентом в готівковій вільно конвертованій іноземній валюті за фрахтування судна, що належить судновласнику-резиденту. Сума разової оплати за фрахтування судна в разі його заходження в порт України, де розташований уповноважений банк, у якому відкрито поточний рахунок в іноземній валюті судновласника-резидента, не може перевищувати 10000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день зарахування коштів. Копія договору залишається в уповноваженому банку; б) оригіналу митної декларації або довідки про зняття повноважним представником нерезидента — суб’єкта підприємницької діяльності готівкової іноземної валюти з картрахунку нерезидента — суб’єкта підприємницької діяльності за допомогою корпоративної платіжної картки через уповноважений банк (фінансову установу, яка одержала генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій). У митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про суму та дату зарахування готівкової іноземної валюти на поточний рахунок в іноземній валюті (через розподільчий рахунок), відкритий цим банком резиденту — суб’єкту підприємницької діяльності. Копія митної декларації із зазначеною відміткою або довідка про виплату уповноваженим банком (фінансовою установою, яка одержала генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій) готівкової іноземної валюти з картрахунку нерезидента — суб’єкта підприємницької діяльності залишається в уповноваженому банку; в) документа, що підтверджує повноваження, надані представнику нерезидента — суб’єкта підприємницької діяльності, на оплату договору готівковою вільно конвертованою іноземною валютою. Копія документа залишається в уповноваженому банку; г) копії сторінок паспортного документа повноважного представника нерезидента — суб’єкта підприємницької діяльності (що містять фото, прізвище та ім’я, інформацію про дату видачі й орган, що його видав), які залишаються в уповноваженому банку. Зазначена норма визначена п. 8 Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 30 травня 2007 року №200 зі змінами та доповненнями.

Щодо оподаткування ПДФО суми комунальних платежів, яка відшкодовується
податковим агентом ФО — орендодавцю, відповідно до договору оренди

Відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 розділу І Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі — ПКУ), дохід з джерелом їх походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні. Згідно з нормою глави 58 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями (далі — ЦКУ) за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Відповідно до ст. 762 глави 58 ЦКУ за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Згідно із пп. 170.1.1 та пп. 170.1.2 п. 170.1 ст. 170 ПКУ податковим агентом платника податку — орендодавця щодо доходу, отриманого від надання в оренду нерухомого майна є орендар. Відповідно до пп. «а» п. 176.2 ст. 176 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ, мають статус податкових агентів, зобов’язані своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок. Враховуючи вищевикладене, податковий агент при виплаті доходу фізичній особі — орендодавцю, у вигляді сум комунальних платежів, зобов’язаний нарахувати, утримати та сплатити (перераховувати) податок на доходи фізичних осіб за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 ПКУ (15% та у разі якщо загальна сума доходу у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 відсотків).

Податкова реформа запустить незворотній процес змін в усій економіці — Ігор Білоус

Голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус переконаний, що запропоновані Урядом реформи податкової системи дадуть поштовх незворотному процесу змін в інших секторах економіки. В інтерв’ю Інформаційному агентству Укрінформ Ігор Білоус виокремлює найзатребуваніші податкові пропозиції Державної фіскальної служби, включені в урядовий пакет реформ, та підкреслює: «Особисто я буду боротися за кожну нашу ініціативу». У числі пропозицій, поданих ДФС, Голова служби, зокрема, називає податковий компроміс, який має стати «стартовим майданчиком для початку реформування податкової системи», а також зміни в оподаткуванні прибутку, що радикально спростять обрахування податку та обмежать суб'єктивізм податкових інспекторів у визначенні бази оподаткування. «Це й детінізація доходів громадян, подолання корупції, декриміналізація податку на додану вартість, підтримка малого й середнього бізнесу», — продовжує перелік напрямів податкової реформи Ігор Білоус. Він також пояснює, як стимулюватиметься детінізація економіки та зростання виробництва в Україні завдяки реалізації поданих одним пакетом ініціатив із реформування єдиного соціального внеску (ЄСВ), обмеження готівкового обігу, запровадження непрямих методів контролю доходів фізичних осіб, добровільного разового декларування майна та податкової амністії для громадян.

За 9 місяців поточного року 270 жителів Харківщини скористалися сервісом «Пульс»

ГУ Міндоходів у Харківській області у січні-вересні поточного року опрацьовано 270 звернень представників бізнесу та громадськості, які надійшли на антикорупційний сервіс «Пульс». Найбільша кількість телефонних звернень платників податків торкалась питань: роботи органів ДФС — 101 звернення (або 37,4% від загальної кількості), реєстрації податкових накладних та подання звітності — 61 звернення (22,6%) та перевірок суб’єктів господарювання — 40 звернень (14,8%). Нагадуємо, що громадяни отримують відповіді на поставлені питання протягом 1-3-х днів. В окремих випадках цей термін може бути подовжено до 15 днів. Всі звернення, направлені до сервісу «Пульс» на Харківщині розглянуті вчасно і в повному обсязі. «Пульс» — це інтерактивний сервіс ДФС України, за допомогою якого приймаються звернення від платників податків з податкових та митних питань. Повідомити про неправомірні дії або бездіяльність працівників ДФС, оперативно вирішити суперечливі питання, які відносяться до компетенції відомства, можна цілодобово за телефоном (044)284-00-07.

Волонтерам та благодійникам АТО усіляку підтримку

Під таким гаслом пройшла селекторна нарада в Харківській митниці Міндоходів, яку провів з представниками волонтерських структур та фахівцями митниць заступник Голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко. Як відзначив під час наради головний митник країни, метою проведення наради є виявлення проблемних питань, які виникають під час розмитнення грузів з призначенням Благодійна допомога, оперативного оформлення грузів та товарів, призначених для госпіталю та зони проведення Антитерористичної операції. Посадовець закликав співробтників митниці надавати волонтерам та благодійникам АТО усіляку підтримку, оперативно вирішувати проблемні питанні, що виникають при розмитненні товарів та діяти в межах чинного законодавства. «Волонтерство — це ресурс щирого серця та новий потужний громадський рух народу України, тож наше завдання надати ім підтримку в рамках діючого законодавства», — наголосив Анатолій Макаренко. Також заступник Голови ДФСУ дав завдання керівникам регіональних митниць визначитись із співробітником, який буде надавати роз’яснення та консультації з усіх питань, які будуть виникати у представників волонтерських структур. В свою чергу в.о. начальника Харківської митниці Міндоходів Валерій Остапчук проінформував, що оформлення гуманітарних грузів проходить на митному посту «Песочін», та повідомив телефон, на який можна звертатися за роз’ясненнями та консультаціями по вказаним питанням — 731-51-52.

Ігор Білоус назвав опонентів та прихильників податкової реформи

«У нас є затяті опоненти, чиї інтереси зачіпатимуть майбутні зміни у податковій системі», — заявив Голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус в інтерв’ю Інформаційному агентству Укрінформ. Для більш наочного уявлення, які із суб’єктів усталених економічних відносин в Україні активно опиратимуться трансформації податкової системи, керівник ДФС нагадав основні напрями запропонованої урядом реформи. Так, завдяки реформуванню єдиного соціального внеску (ЄСВ) Уряд має намір вивести з тіні зарплати, а через добровільне разове декларування — легалізувати усі попередні тіньові заощадження громадян. Одночасно планується запровадити непрямий метод контролю сплати податків фізичними особами: податкові органи контролюватимуть, чи відповідають витрати окремих категорій громадян їхнім реальним доходам.

Ігор Білоус: Ставка ЄСВ буде меншою, ніж тіньовий податок, який сьогодні платять працедавці

Голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус вважає реформу єдиного соціального внеску (ЄСВ) однією з ключових складових урядового пакету податкових змін, що разом здатні вивести всю економіку України з тіні. «Сьогодні податкове навантаження на зарплатні доходи в Україні є найбільшим у Європі. Наслідком цього є міграція заробітної плати у «сутінки»», — зазначив Ігор Білоус в інтерв’ю інформаційному агентству Укрінформ. Він пояснив, що сьогодні 70%–80% бізнесу або доплачує, або повністю платить працівникам зарплату в конвертах. За оцінками ДФС України, щомісячні тіньові доплати складають від 20 до 50 млрд. грн. Це породжує чорний ринок готівки, який ніхто не контролює, його не здатний відстежити Національний банк. Саме з цих грошей платяться хабарі. А масова конвертація тіньових грошей у долари, спровокована панічними настроями, здатна стрімко «обвалити» гривню. «Головна наша ідея втілена в урядовому законопроекті «Про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці», — значне, у 2,5 раза, скорочення податкового навантаження на ту частину зарплати, яку більшість працедавців виводять із готівкового обігу і роздають у конвертах, — зауважив Ігор Білоус. — При цьому, чим більшою буде легальна оплата праці найманого працівника, тим меншою виявиться усереднена ставка ЄСВ на всю суму зарплати. Це мотивуватиме топ-менеджера підприємства не тільки легалізувати, а й підвищувати оплату праці».

Жителі Харківщини активно цікавляться новаціями в податковому
законодавстві та надають пропозиції щодо його вдосконалення

Як повідомили в Головному управлінні Міндоходів області, з початку року надійшло 1 327 письмових звернень громадян. Безпосередньо до ГУ Міндоходів у Харківській області надійшло 59,2% від загальної кількості звернень. Решта (40,8%) — до районних інспекцій міста й області. За словами фахівців управління, найактивнішими виявилися мешканці Дзержинського та Московського районів міста, які надіслали 110 та 89 письмових звернень, а в області найчастіше зверталися жителі Харківського району, від яких надійшло 69 запитів. Загалом активність жителів Слобожанщини співробітники відомства пов’язують із змінами в податковому та митному законодавстві, введенням в дію податкових нововведень, зокрема, впровадження військового збору. Також, зазначають фахівці управління, зросла і громадська свідомість жителів Харківщини. Надійшло 264 звернення або 19,9%, в яких громадяни інформують податкову службу про ухилення від сплати податків. Відомство впроваджує відкриту інформаційну політику, тож фахівці забезпечують своєчасне, кваліфіковане та повне надання відповідей на усі питання, з якими до них звертаються харків’яни. В Головному управлінні повідомляють, що громадяни також мають змогу потрапити на особистий прийом до керівництва як на районному рівні, так і обласному, згідно затверджених графіків прийому. Усього з початку року посадовими особами відомства проведено 273 особистих прийоми, в тому числі в Головному управлінні — 19. Нагадуємо, необхідну інформацію щодо проведення особистих прийомів громадян розміщено на інформаційних стендах в податкових інспекціях та на суб-сайті «Територіальні органи ДФС».

Працівники феміди Міндоходів виграли на користь держави понад 2,5 тис. справ

Такі цифри повідомили в ГУ Міндоходів у Харківській області. Як відзначили фахівці управління правової роботи, загалом з початку поточного року в судах було розглянуто 2740 справ на загальну суму 2,3 млрд. грн. Так, зокрема, постановою Харківського апеляційного адміністративного суду задоволено апеляційну скаргу ДПІ м. Харкова та відмовлено в задоволенні адміністративного позову одного з харківських підприємств про скасування податкових повідомлень-рішень про донарахування податку на прибуток та ПДВ і застосування штрафних (фінансових) санкцій у загальному розмірі більше ніж 82 тис. грн., прийнятих за наслідками проведення позапланової невиїзної перевірки. Перевіркою було встановлено відсутність факту реального вчинення господарських операцій зазначеним підприємством з його контрагентом. Суд апеляційної інстанції, задовольняючи апеляційну скаргу ДПІ та відмовляючи в позові, дійшов висновку про завищення цим підприємством валових витрат, внаслідок чого до бюджету не сплачено суму податкових зобов’язань, визначену в оскаржуваних податкових повідомленнях-рішеннях. Також судом було визначено ряд фактів, які спростовують реальність здійснення господарської діяльності контрагента позивача, а отже підтверджують висновки перевірки.

Понад 579 млн. грн. надійшло до зведеного бюджету від платників Західної ОДПІ

Такі цифри повідомила в.о. начальника Західної ОДПІ Світлана Хайхан та зазначила, що зазначена сума надійшла впродовж січня-вересня поточного року від платників податків Ленінського та Жовтневого районів, що на 9,5 млн грн. більше надходжень такого ж періоду минулого року. «З них до державного бюджету сплачено 241,4 млн грн., до місцевого бюджету — 338,0 млн грн.», — повідомила посадовець. Одним із основних джерел наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. Його частка у загальній сумі надходжень до місцевого бюджету становить в середньому 68,2 відсотки. Протягом 9 місяців до бюджету надійшло 230,5 млн грн. податку на доходи фізичних осіб. Надходження з цього податку до відповідного періоду минулого року збільшились на 7,4 млн грн. Як підкреслює Світлана Хайхан, такі позитивні досягнення в процесі забезпечення дохідної частини бюджету стали можливими завдяки сумлінним платникам податків, які розуміють, що своєчасна сплата податків забезпечує стабільне фінансування місцевих громад, закладів освіти, охорони здоров‘я та соціальної сфери тощо.

На Харківщині попереджено факт незаконного переміщення через кордон феєрверку

Напередодні через митний пункт пропуску «Чугунівка», 18-річний росіянин намагався пронести 20 пачок піротехнічних виробів, виробництва Китай. В арсеналі мандрівника знаходились феєрверки «КОРСАР» та «Золотий дракон». Як розповіли працівники харківської митниці Міндоходів, хлопець прямував до Росії через кордон пішки. У відношенні громадянина працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 472 Митного кодексу України, санкція якої передбачає накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення, з їх конфіскацією. Весь товар до останньої петарди, а їх було 1 200 штук, було вилучено та передано на зберігання до складу митниці.

За 9 місяців поточного року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 272,6 млрд. гривень

За оперативними даними протягом січня — вересня поточного року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 272,6 млрд. грн., що на 6,3 млрд. грн., або на 2,4 відс. більше відповідного періоду минулого року. Державний бюджет отримав 207,8 млрд. грн., що на 8,9 млн. грн. більше відповідного показника 2013 року, місцеві бюджети — 64,8 млрд. грн., що на 2,5 млрд. грн. або на 3,8 відс. менше відповідного періоду минулого року. Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету склали 192,4 млрд. грн., що на 4,3 млрд. грн. або на 2,3 відс. більше відповідного періоду минулого року. Показник бюджетного розпису Міністерства фінансів України виконано на 95,8 відс. У розрізі основних платежів, у січні-вересні 2014 року приріст до аналогічного періоду 2013 року забезпечено з податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (сальдо) — на 24,9 відс. (+ 5 166 млн. грн.), з платежів за користування надрами — на 20,4 відс. (+ 1 926,9 млн. грн.), податку на доходи фізичних осіб — на 30,5 відс. (+ 1 673,6 млн. грн.), податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів — на 2,4 відс. (+ 1 753,2 млн. грн.), акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — на 45,6 відс. (+ 627,6 млн. грн.), рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України — на 56,3 відс. (+ 362,5 млн. грн.), збору за користування радіочастотним ресурсом — на 39,7 відс. (+ 272,3 млн. грн.), вивізного мита — у майже 3 рази (+ 102,3 млн. грн.), цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію — на 3,5 відс. (+ 65,9 млн. грн.) тощо. У повному обсязі виконано завдання Міністерства фінансів України з податку на прибуток підприємств — 105,2 відс. (+ 1 631,8 млн. грн.), акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — 110,4 відс. (+ 188,8 млн. грн.), вивізного мита — 258,8 відс. (+ 97,1 млн. грн.), цільової надбавки за природний до діючого тарифу на природний газ — 105 відс. (+64,2 млн. грн.), цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію — 102,5 відс. (+ 47,8 млн. грн.), рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України — 101,9 відс. (+ 19,2 млн. грн.) тощо. Платникам податків на рахунки відшкодовано 34,1 млрд. грн. податку на додану вартість, у т.ч. в автоматичному режимі — 19,6 млрд. гривень. Бюджетний ресурс на відшкодування використано на 91,8 відc. (-3 млрд. гривень). Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 134,5 млрд. гривень.

З початку року надійшло 134,5 млрд. грн. єдиного внеску

За січень — вересень 2014 року фіскальні органи забезпечили надходження єдиного внеску на загальну суму 134,5 млрд. грн. При цьому надходження єдиного внеску без врахування АР Крим та м. Севастополь вказаний період склали 132,9 млрд. грн., що на 0,7 млрд. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиний внесок засобами програмного забезпечення автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням — на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування. Нагадуємо, що на сьогодні триває обговорення Концепції реформування податкової системи, якою передбачено зниження ставок ЄСВ.

Про концепцією реформування податкової системи України, наповнення бюджету
та тіньові прибутки на зустрічі з представниками бізнес-спільноти

Про концепцію реформування податкової системи України йшлося під час зустрічі в.о. начальника Західної ОДПІ м. Харкова Світлани Хайхан з представниками бізнесу Жовтневого та Ленінського районів. „Державна фіскальна служба йде шляхом побудови нової системи взаємовідносин між платниками податків і державою. Однією з головних цілей реформування є детінізація економіки. Сьогодні існує проблема з виплатою «білих» зарплат, що створює недофінансування соціальних програм. Заробітна плата в «конверті» є однією з основних проблем, яка відноситься до комплексного плану змін у податковій системі України”, — наголосила Світлана Хайхан. До обговорення долучились фахівці інспекції і підприємці, які зазначили що у нинішніх умовах актуальною темою є безумовне дотримання гарантій оплати праці та організація заходів щодо недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. На жаль, мають місце випадки, коли відносини між роботодавцем та найманим працівником не відповідають нормам чинного законодавства. Громадяни, які погоджуються на отримання «тіньових» прибутків, позбавляють себе соціальної захищеності. Не залишились поза увагою і питання наповнення бюджету у наступному кварталі, адже сьогодні, як ніколи потрібно зібрати якомога більше грошей до бюджетів усіх рівнів. Наприкінці зустрічі, учасники активно долучились до обговорення Концепції реформування податкової системи України, та висловили бажання зустрічатись із податківцями у своїх трудових колективах, для вирішення проблемних питань разом.

Справляння податків на території вільної економічної зони "Крим"

У зв’язку із набранням чинності Законом України від 12 серпня 2014 року № 1636 — VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (далі — Закон № 1636), виконання норм статті 39 (трансфертне ціноутворення) Податкового кодексу України має відбуватися з урахуванням норм цього Закону. Тобто, згідно пунктів 5.2 та 5.3 статті 5 Закону № 1636, які набрали чинності з 27.09.2014, взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями згідно із статтею 39 Податкового кодексу України, а юридичні особи (відокремлені підрозділи) та фізичні особи, які мають податкову адресу (місцезнаходження/місце проживання) на території ВЕЗ «Крим», для цілей оподаткування прирівнено до нерезидентів. Водночас, повідомляємо, що пунктом 12.3 ст.12 Закону № 1636 встановлено, що особи, які перебували на обліку в контролюючих органах або мали місцезнаходження (місце проживання) на території АР Крим або м. Севастополя на початок тимчасової окупації, звільняються від виконання вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» під час здійснення їхньої підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території України.

Строки подання звітності та сплати ПДВ у жовтні

Суб’єкти господарювання, які звітують з ПДВ помісячно податкову декларацію за вересень 2014 року повинні подати до 20 жовтня 2014 року включно. А сплатити податкові зобов’язання, зазначені у поданій податковій декларації, потрібно до 30 жовтня 2014 року включно. Також, разом із декларацією потрібно подати копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді за вересень 2014 року. Це стосується і платників ПДВ, які звітують поквартально. Вони теж повинні щомісячно (в терміни, що передбачені для подання податкової звітності — календарний місяць) подавати копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді. Відповідна норма визначена п.49.18 ст.49 та п.57.1 ст. 57 розділу II, п.201.15 ст.201 розділу V Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями.

Терміни реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних не переносяться

Фахівці Західної ОДПІ м. Харкова повідомляють, що реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється платником податку на додану вартість не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання. Якщо п’ятнадцятий день, що настає за днем їх виписки, припадає на святковий чи вихідний день, то термін реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, не переноситься. Нагадаємо, що відповідна норма визначена пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України. Також, з цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитись на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно — довідковому ресурсі.

Директорові підприємства, якщо він найманий працівник, зарплата нараховується у загальному порядку

Західна ОДПІ м. Харкова звертає увагу, що на підставі Кодексу законів України «Про працю», якщо директор чи керівник є найманою особою на підприємстві, заробітну плату йому необхідно нараховувати і відповідно, здійснювати нарахування та утримання єдиного соціального внеску, утримання податку з доходів фізичних осіб в загальному порядку та подавати звітність до органів фіскальної служби. Наголошуємо, що не проведення нарахування заробітної плати найманим працівникам та відповідно несплата обов’язкових податків та внесків — це перш за все неможливість отримання працівниками підприємства соціальних гарантій. Несплата єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку з доходів фізичних осіб негативно впливає на фінансове становище підприємств. Відповідно до вимог Податкового кодексу України та Закону України від 08.07.2010 року № 2464 — VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» на суму боргу нараховується пеня і фінансові санкції, а при сплаті поточних платежів кошти зараховуються в рахунок погашення заборгованості, пені і фінансових санкцій у порядку календарної черговості їх виникнення. На підставі вищевикладеного, Західна ОДПІ м. Харкова наголошує, що у разі виникнення порушення прав найманих працівників, що свідчить про недотримання законодавства керівництвом, вони мають можливість повідомити про це, звернувшись до податкової інспекції.

Валентин Фесюнін узяв участь у заходах до Дня Українського козацтва

14 жовтня, на свято Покрови Пречистої Богородиці, в нашій державі відзначається День українського козацтва. З давніх-давен Богородиця є покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. Окрім того, на свято Покрови в Україні відбувалася Велика рада, що обирала гетьмана, визначала, як козацтву жити далі. Тому символічно, що це свято встановлене Указом Президента № 966/99 від 07.08.1999 р. припадає саме на цю дату. Урочисті заходи з нагоди свята славетних вояків пройшли і в Харкові. Біля пам’ятника Т.Г. Шевченку відбулась урочиста церемонія покладання квітів. На церемонії були присутні керівництво Харківської обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, духовенство, депутати, представники політичних партій, громадських організацій та національно-культурних товариств міста. Також вшанувати пам'ять українського козацтва зібралися і жителі Харкова, які прийшли до пам’ятника у вишиванках та з національною символікою. Як відзначає Валентин Фесюнін, сьогодні дуже важливо для усіх українців пам’ятати про славетне минуле країни, яскравою сторінкою якого є козацтво. Адже козаки з давніх давен відстоювали незалежність України, боролися за її свободу і обороняли від ворогів. І сьогодні подвиги славетних вояків Запорізької Січі сьогодні є для нас прикладом мужності, хоробрості та справжнього патріотизму. Водночас повідомляємо, що Указом Президента України №806/2014 відтепер 14 жовтня відзначатиметься День захисника України.

Кому слід подавати декларацію з податку на прибуток
за підсумками трьох кварталів 2014 року

Право та необхідність подання декларації з податку на прибуток виникає у таких випадках: 1) платник податку, який сплачував авансові внески, за підсумками I кварталу 2014 року не отримав прибутку або отримав збиток, мав право подати податкову декларацію та фінансову звітність за I квартал. Такий платник податку авансових внесків у II-IV кварталах 2014 року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до державної податкової інспекції протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя); 2) платник податку, який за підсумками 2013 року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у 2014-2015 роках, а за підсумками I кварталу 2014 року отримав прибуток, повинен подавати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань. За підсумками трьох кварталів декларацію з податку на прибуток слід подати не пізніше 10 листопада 2014 року та сплатити податок на прибуток не пізніше 19 листопада 2014 року.

У Центрі обслуговування платників Західної ОДПІ приймали гостей

Днями фахівці Західної ОДПІ м. Харкова за участю заступника начальника інспекції Дмитра Сагуна провели для школярів ЗОШ № 162 цікаву екскурсію залами Центру обслуговування платників. Вони розповіли учням про історію формування податкової системи України, сутність сучасних податків та про відповідальну роботу податківців, а також про новації у процесі адміністрування податків, Концепцію реформування податкової системи, про електронні сервіси, завдяки яким подавати звітність платникам податків стало набагато простіше та комфортніше. Під час зустрічі учні з цікавістю знайомилися з інформаційними стендами розташованими в залі Центру, на яких розміщена інформація щодо отримання безоплатних послуг, які надаються органами Державної фіскальної служби України, а саме: видача витягу з реєстру платників єдиного податку; внесення до паспорта громадянина України відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, реєстрація книги обліку доходів і витрат тощо. „Робота з молодим поколінням — важливий елемент формування позитивного іміджу органів Державної фіскальної служби України. А прозоре відкрите спілкування є запорукою конструктивної співпраці на майбутнє”, — зазначив Дмитро Сагун. На завершення заходу посадовець відмітив, що двері податкової інспекції відкриті для всіх бажаючих не тільки у день відкритих дверей, а завжди.

Західна ОДПІ: на "гарячій лінії" про особливості нарахування ЄСВ

Днями в Західній ОДПІ м. Харкова відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія”. Цього разу на запитання за темою: „Особливості нарахування єдиного соціального внеску” відповідала заступник начальника відділу адміністрування ЄСВ Західної ОДПІ Вікторія Поліщук.

Пропонуємо ознайомитись із запитаннями, що надійшли від платників податків під час "гарячої лінії" та відповідями на них.

Який порядок розрахунку та сплати єдиного соціального внеску новоствореними фізичними особами — підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування?

Новостворені фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку сплачують за себе єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, який самостійно визначили, але не менше мінімального страхового внеску на місяць в термін до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом. При цьому, платники можуть сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у вигляді авансових платежів до 20 числа кожного місяця поточного кварталу, які враховуються ними при остаточному розрахунку, що здійснюється за календарний квартал.

Як визначається «мінімальний страховий внесок»?

Відповідно до п. 5 частини 1 ст. 1 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями «мінімальний страховий внесок» — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Який день вважається днем сплати єдиного соціального внеску?

Днем сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування вважається: 1) у разі перерахування сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з рахунка платника на відповідні рахунки органу доходів і зборів — день списання банком або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з рахунка платника незалежно від часу її зарахування на рахунок органу доходів і зборів; 2) у разі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування готівкою — день прийняття до виконання банком або іншою установою — членом платіжної системи документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі; 3) у разі сплати єдиного внеску в іноземній валюті — день надходження коштів на відповідні рахунки органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Корисний тренінг для платників Західної ОДПІ

Днями у приміщенні ЦОП Західної ОДПІ м Харкова проведено черговий семінар-тренінг для суб’єктів господарювання з метою показати практичне застосування електронних сервісів, які пропонуються Державною фіскальною службою України для допомоги платникам у веденні своєї підприємницької діяльності. Найбільшу зацікавленість у проведеному заході виявили фізичні особи — підприємці, адже переважна їх більшість ще тільки починають долучатись до отримання електронно-цифрового підпису для подання звітності в електронному вигляді. «Сьогодні ми допомагаємо розібратись з отриманням безкоштовного електронного ключа цифрового відпису та запрошуємо всіх платників, які ще не мають ключа електронного цифрового підпису, отримати його», — зазначає фахівець відділу супроводження автоматизованих інформаційних систем та адміністрування баз даних Костянтин Черкашин.

Електронний сервіс «ЗІР» допоможе розібратися у податковому законодавстві

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР» дозволяє здійснювати пошук інформації по певному податку, напрямку чи діяльності. Окрім цього, електронний сервіс працює з використанням ключових слів та шляхом перегляду інформації за певні періоди. Цей електронний сервіс позитивно впливає на забезпечення представників бізнесу та громадян своєчасною, достовірною і повною довідковою інформацією та сприяє впровадженню державної інформаційної політики.

Упередження схем мінімізації податкових зобов’язань

Західна ОДПІ м. Харкова закликає ретельно перевіряти своїх контрагентів, щоб не потрапити у «податкові ями». Не наносити збитків собі та державі! Інформацію щодо негативного впливу на діяльність суб’єктів підприємницької діяльності розміщено на офіційних сайтах ДФС України www.sfs.gov.ua та ГУ Міндоходів у Харківській області kh.sfs.gov.ua.

Електронні сервіси ДФС забезпечують комфортні умови для звітування

Західна ОДПІ м. Харкова нагадує платникам, що для комфортного звітування на веб-порталі Державної фіскальної служби України розміщені електронні сервіси «Електронна звітність» та «Електронний кабінет платника податків». Завдяки цим сервісам можна сформувати, перевірити та надіслати до ДФС податкову звітність, дистанційно перевірити розрахунки з бюджетом, дізнатися про терміни сплати податків, а також іншу корисну інформацію.

Обрати спрощену систему оподаткування новостворені фізичні особи
можуть до кінця місяця, в якому відбулася державна реєстрація

ГУ Міндоходів у Харківській області нагадує, що новостворені фізичні особи — підприємці для обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, повинні подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи — підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація (п.п. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 ПКУ). При цьому для обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, законодавчо не передбачено перенесення термінів подачі заяви для фізичних осіб — підприємців, які були зареєстровані в останні дні місяця. Якщо суб'єкт господарювання відразу у місяць реєстрації не скористався своїм правом перейти на спрощену систему оподаткування, то така можливість у нього буде у наступному кварталі. Для цього потрібно подати заяву до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Але прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування можливо тільки один раз протягом календарного року. Довідково: згідно із п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-IV із змінами та доповненнями порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування здійснюється відповідно до п.п. 298.1.1 — 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ.

На Харківщині бажаючих відкрити власний бізнес побільшало на 8,5 тисяч

Про це повідомили в Головному управлінні Міндоходів у Харківській області. З початку року фахівцями служби в регіоні взято на облік 8 492 новостворених суб’єкти господарювання: 1926 — юридичних осіб, та 6566 — фізичних осіб–підприємців. Як відзначають фахівці, за кількістю нових бізнесменів лідером є місто Харків. Так, у столиці Слобожанщини з початку року розпочали власну справу 4 058 суб’єктів підприємницької діяльності. Найбільше бажаючих працювати на себе виявилось у Московському районі — 761 суб’єкт господарювання. Серед районів Харківщини лідирує Дергачівщина. Там зареєструвалися 94 новостворених підприємця. Серед видів діяльності, які обирають бізнесмени Харківщини, найбільш популярними є торгівля, сфера надання послуг та комп'ютерне програмування. За словами в.о. начальника ГУ Міндоходів у Харківській області Валентина Фесюніна, виникнення у регіоні нових суб’єктів господарювання це і збільшення кількості робочих місць, і розвиток економіки області, і стабільні надходження до бюджету. Окрім того, відзначає керівник регіонального відомства, Державною фіскальною службою пропонується ряд суттєвих змін у законодавчому полі, направлених на підтримку малого та середнього бізнесу. «Завдяки змінам у податковій системі буде суттєво спрощено адміністрування податків, зменшиться кількість звітних періодів, скоротиться кількість звітів, платежів, перевірок», — інформує Валентин Фесюнін. Посадовець також зазначає, що у створенні сприятливого бізнес-клімату у регіоні, значну роль відіграють конструктивні зауваження та пропозиції від підприємницьких кіл, з представниками яких він регулярно проводить зустрічі. Адже, підкреслює Валентин Фесюнін, така дієва співпраця є поштовхом до подальшого пошуку оптимальних рішень та вдосконалення запропонованих законодавчих змін.

Хто вважається ФО — резидентом України в розумінні Податкового кодексу України

Відповідно до пп. «в» пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 розділу І Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі — ПКУ), фізична особа — резидент — це фізична особа, яка має місце проживання в Україні. У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року. Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності. Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України. Якщо всупереч закону фізична особа — громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого ПКУ або нормами міжнародних угод України. Якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не поширюються положення абзаців першого — четвертого цього підпункту, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права. Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому ПКУ, або її реєстрація як самозайнятої особи. У разі якщо у розділі IV ПКУ використовується термін «резидент» у відповідних відмінках, під цим терміном розуміється «фізична особа — резидент». Відповідь на це запитання розміщено в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (http://zir.minrd.gov.ua/) в категорії 103.01.

Які обов’язки покладено на платників податків

Основними обов’язками платників податків є: — стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України; — ведення в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; — подання до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; — сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених; — подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів. У письмовій вимозі обов’язково зазначаються конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків, та підстави для їх надання; — подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг — пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку); — подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством; — виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування, підписувати акти (довідки) про проведення перевірки; — не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов’язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи; — повідомляти контролюючим органам за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації); — повідомляти контролюючі органи про зміну місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи — підприємця; — забезпечувати збереження документів, пов’язаних з виконанням податкового обов’язку, протягом строків, установлених ПКУ; — допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування, а також для проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та зборів у випадках, встановлених ПКУ, тощо. Перелік основних обов’язків визначений ст.16 Податкового кодексу України.

За несвоєчасне зарахування банками сум єдиного внеску застосовуються фінансові санкції

Західна ОДПІ м. Харкова повідомляє, що органи державної фіскальної служби відповідно до частини дванадцятої статті 25 Закону України від 8 липня 2010 року №2464-УІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон) застосовують до банків такі фінансові санкції. За несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування банками на рахунки органів державної фіскальної служби сум єдиного внеску, нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування), та накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не зарахованих (не перерахованих) сум. За порушення вимог, передбачених частиною другою статті 24 Закону, а саме у разі якщо банки приймають від платників єдиного внеску платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів без одночасного подання платником розрахункових документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум єдиного внеску або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум, накладається штраф у розмірі суми єдиного внеску, яка підлягає сплаті платниками. У разі ж незгоди з рішенням контролюючого органу про накладення фінансової санкції, банк має право оскаржити таке рішення у відповідному головному управлінні контролюючого органу в порядку, встановленому наказом Міндоходів від 09.09.2013 №452 «Про затвердження Порядку розгляду органами доходів і зборів скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу».

Платники податків мають контролювати термін дії свого електронного цифрового підпису

Західна ОДПІ м. Харкова закликає бути уважними платникам, у яких термін дії електронного цифрового підпису закінчується. Нагадуємо, що до 1 листопада 2013 року термін дії безкоштовних ключів складав один рік. І тільки з 1 листопада 2013 року вони діють два роки. Платникам, у яких термін дії електронних ключів добігає кінця, необхідно упередити небажану ситуацію, щоб мати можливість подати електронну звітність без зайвого клопоту. Для отримання безкоштовних ключів електронного цифрового підпису у Харківській області працює Представництво Акредитованого Центру сертифікації електронних ключів ДФС України за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5 (Держпром), 6 під’їзд, 2 поверх, кімната 121.

Інформацію стосовно бізнес-партнерів можна знайти на веб-порталі ДФС

Західна ОДПІ м. Харкова повідомляє: на офіційному веб-порталі ДФС (www.sfs.gov.ua) функціонує сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який знаходиться на головній сторінці веб-порталу. Зокрема, для перевірки надійності ділового партнера достатньо знати його код ЄДРПОУ або його назву.

Військовий збір за III квартал 2014 року відображатимемо у новій формі 1ДФ

Державною фіскальною службою України листом № 6390/7/99-99-17-02-01-17 від 06.10.14 р. надано роз’яснення, що після прийняття нової форми Податкового розрахунку, податкові агенти зобов’язані будуть подати за новою формою звітний (уточнюючий) податковий розрахунок за III квартал 2014 року лише із заповненням загальної суми нарахованих у звітному періоді доходів у вигляді процентів та доходів, із яких утримується військовий збір, і загальну суму утриманного з них податку. На сьогодні фіскальною службою розроблено та направлено до Мінфіну проект форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ). Нова форма передбачає відображення загальної суми доходу, з якого утримано військовий збір за звітний період, без відображення персоніфікованих даних фізосіб — платників військового збору. У звя’зку з тим, що вимога до податкового агента в частині подання нового звітного (уточнюючого) розрахунку виникла не з його вини та має на меті виправлення помилок, що призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, то штрафні санкції згідно з п. 119.2 ст. 119 ПК застосовуватись не будуть.

Яка нерухомість не відноситься до об’єкту оподаткування податком на нерухоме майно?

Західна ОДПІ м. Харкова звертає увагу, що, відповідно до норм Податкового кодексу України (п.п. 265.2.2 п. 265.2 ст. 265) не оподатковуються податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: — об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності); — об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом; в тому числі їх частки; — будівлі дитячих будинків сімейного типу; — садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку; — об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника; — гуртожитки; — об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину. Нагадаємо, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачують фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

Постійно виплачуєте безповоротну фінансову допомогу працівникам?
Не забудьте нарахувати та утримати ЄСВ!

Західна ОДПІ м. Харкова нагадує, що п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" визначено, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є роботодавці, зокрема підприємства, установи та організації, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців). Базою нарахування ЄВ для платників, зазначених у п. 1 (крім абзацу сьомого) частини 1 ст. 4 цього Закону, є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1 частини 1 ст. 7 Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"). Види виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат визначено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5. Відповідно до п.п. 2.3.3 п. 2.3 розділу 2 Інструкції № 5 матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, указаних у п.3.31) входить до фонду додаткової заробітної плати, на яку нараховується ЄВ.

Готелям 3-5 зірок скасовано пільгу з податку на прибуток

Західна ОДПІ м. Харкова звертає увагу, що нормами Закону України від 31 липня 2014 року №1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» суб’єктам господарської діяльності скасовано пільгу в оподаткуванні податком на прибуток, отриманий від надання готельних послуг. Зокрема, відповідно до підпункту а) пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України від 02.12.2014 №2755-VI тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року звільнявся від оподаткування прибуток суб’єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій «п’ять зірок», «чотири зірки» і «три зірки», у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд. Пунктом 21 Закону №1621-VII дію вищезазначеної норми Податкового кодексу України виключено.

Про підсумки роботи за 9 місяців та реформування податкової системи на прес-конференції

Днями в.о. начальника Західної ОДПІ м. Харкова Світлана Хайхан провела чергову зустріч з представниками мас-медіа під час якої зазначила, що від платників Західної ОДПІ до зведеного бюджету надійшло понад 579 млн. грн. З них до державного бюджету сплачено 241,4 млн. грн., до місцевого бюджету — 338,0 млн. грн. Під час спілкування журналісти активно цікавилися Концепцією реформування податкової системи. За словами керівника податкової інспекції, запропоновані зміни зменшують кількість неефективних податків і витрат державних ресурсів на адміністрування, спрощують процес обліку та звітності, а головне — сприяють детінізації економіки та реформуванню зарплатних податків шляхом зниження навантаження на фонд оплати праці. „Ключовою позицією податкової реформи, є зниження ставки єдиного внеску для роботодавців, що сприятиме легалізації заробітних плат. Одночасно з такими змінами ставок буде запроваджено жорстке покарання за порушення закону”, — зазначила Світлана Хайхан.

 Інформаційно-комунікаційний відділ Західної ОДПІ
м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області