Звернення до роботодавців та керівників профспілкових організацій

ШАНОВНІ РОБОТОДАВЦІ ТА КЕРІВНИКИ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (УПОВНОВАЖЕНІ ПРЕДСТАВНИКИ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ) ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ М. ХАРКОВА!

Протягом останніх років в Ленінському районі спостерігається стійка тенденція до підвищення рівня  охоплення працюючих колективно-договірним врегулюванням.

Колективний договір у відповідності до ст. ст. 11, 15 Кодексу законів про працю України, п. 7 ст. 65 Господарського кодексу України, ст. 2 Закону «Про колективні договори та угоди»,
ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають статус юридичної особи.

 Колективний договір укладається на основі чинного законодавства та прийнятих сторонами зобов’язань з метою врегулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів найманих працівників та роботодавців.

Головною метою укладання колективного договору є захист інтересів найманих працівників.

 Колективний договір, який укладено з дотриманням норм чинного законодавства та з урахуванням наявних можливостей підприємства, сприяє стабільності, продуктивній діяльності підприємства, створенню надійної підстави соціального захисту працівників, запобіганню трудовим конфліктам, соціальної напруженості в колективах.

 Відсутність колективного договору на підприємстві, організації чи в установі призводить до обмеження можливостей захисту прав працівників лише умовами, визначеними в трудовому договорі і законодавстві, яким визначаються державні гарантії, переважно на мінімальному рівні. Для роботодавця колективний договір виступає як засіб, спрямований на удосконалення виробництва, організації праці, підвищення продуктивності праці та є запорукою соціальної стабільності в трудовому колективі.

Запрошуємо вас, шановні керівники та представники трудових колективів району, ініціювати укладання колективного договору в разі його відсутності або внесення змін та доповнень до діючих колективних договорів в зв’язку зі змінами в законодавстві, які відбулися протягом останнього часу.

Колективні договори, зміни та доповнення до них підлягають повідомній реєстрації, порядок якої затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 року № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів».

Відповідно до п. 9 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органам місцевого самоврядування делеговані повноваження щодо реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них. В м. Харкові цю функцію покладено на управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради.

Сторони, які уклали колективний договір, подають на повідомну реєстрацію договір (або зміни та доповнення) разом з додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та копію договору.

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження договору до реєструючого органу.

 Для отримання методичної допомоги з питань укладення та реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них ви можете  звертатися до відділу з питань соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення адміністрації Ленінського району Харківської міської ради за адресою:

м. Харків, вул. Карла Маркса, 34, кім. 5,

тел. 712-40-37, 712-11-73,

електронна адреса: upszn.trud.lenrik@citynet.kharkov.ua

 

Управління праці та соціального захисту

населення адміністрації Ленінського району Харківської міської ради